Seminaarit 2018 …päivitetää

2020

Yhdistyksen syysseminaari ja syksyn jäsenkokous pidettiin 3.12.2020 webinaarina. Seminaarin aihe oli Koronapandemian hallinta edellyttää laadukasta testausta

Johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra THL, kertoi Koronatestauksesta Suomessa. Esitelmä on tässä: Koronatestauksesta

Product Line Manager, Florent Trilles, SGS Finland Oystä kertoi Hengityksensuojainten ja nenä- suusuojaimien kriittisimmistä testeistä

Lisäksi jaettiin Finntesting –yhdistyksen vuoden 2019 opinnäytetyöpalkinnot ja Yliopistojen palkinnon saaja FM Eija Ahonen Turun yliopistosta kertoi palkitusta pro gradu työstään otsikolla Perinteiset ja uudet menetelmät Suomen markkinoilla myytävien omega-3-ravintolisien hapettumisasteen tutkimuksessa. Esitelmä on tässä: Eija-Ahonen_Omega-3-ravintolisien-hapettumisaste

Finntesting -yhdistyksen jäsenkokous pidettiin seminaarin jälkeen. Syysseminaarin ohjelma on tässä: Finntesting-syysseminaari-2020-1

2019

2019 syysseminaari ”Kemia kiertotalouden keskiössä” pidettiin tiistaina 26.11.2019

Seminaarin loistavat ja mielenkiintoiset esitelmät olivat :Emeritusprofessori Timo Hirvi: Kertotalous edellyttää luotettavaa mittaamista

Erikoistutkija Susanna Horn (Suomen ympäristökeskus):Kiertotalous metallisektorillaKiertotalous metallisektorilla_Osa 1
Kiertotalous metallisektorilla_Osa 2Kiertotalous metallisektorilla_Osa 3

Professori Ari Väisänen (Jyväskylän yliopisto):

Metallien talteenotto sähkö- ja elektroniikkaromusta
Metallien talteenotto sähkö- ja elektroniikkaromusta_Osa1Metallien talteenotto sähkö- ja elektroniikkaromusta_Osa2

Katso 2019 syysseminaarin ohjelma: Finntesting syysseminaari 2019
Seminaaria ennen pidettiinn yhdistyksen syksyn jäsenkokous klo 12-13.Katso esityslista: Syksyn 2019 jäsenkokouksen esityslista

Kevätseminaari 2019 otsikolla Laatua analytiikan kilpailuttamiseen pidettiin torstaina 9.5.2019 klo 13 SYKEn, Luken ja Helsingin yliopiston Viikin kokouskeskuksessa Helsingissä.

Seminaarissa pidettiin seuraavat esitelmät

 • Kokemuksia kilpailuttamisesta: Miten laatunäkökulma voidaan huomioida analytiikan kilpailuttamisessa?, ryhmäpäällikkö Mika Sarkkinen, SYKE laboratorio
 • Millaista osaamista ja asiantuntijuutta tarvitaan tilaaja-tuottaja sopimuksen valvontaan/seurantaan?, ylitarkastaja Jaana Marttila, Uudenmaan ELY-keskus
 • Miten laatu määritellään mikrobiologisten analyysien kilpailutuksessa? -vertailulaboratorion näkökulma, erikoistutkija Saija Hallanvuo, Ruokavirasto
 • Miten koulutuksella voidaan tukea asiantuntijoita laboratoriotoiminnan kilpailuttamisen haasteissa?, kouluttaja Heikki Heimo, AEL

2018

Yhdistyksen kevään jäsenkokouksen yhteydessä keskusteltiin Finntesting-yhdistyksen toiminnan kehittämisestä sekä Eurachemin yleiskokouksesta ja workshopista, johon Anna-Liisa Pikkarainen oli osallistunut. Syksyn jäsenkokouksesta ennen pidettiin yhdistyksen toiminnan kehittämiseen tähtäävä ideointitilaisuus/workshop jonka annista on lyhyesti 2018 toimintakatsauksessa.

Syysseminaari 1.11.2017  teemana

Poistaako automaattinen mittaus näytteenoton epävarmuuden?

Seminaarin ohjelma on tässä: 2017Syysseminaari

1. Myyntijohtaja, FT Jarmo Lohilahti, EHP Environment Oystä esitelmöi aiheenaan

”Miten varmistetaan näytteen edustavuus, kun perustetaan vedenlaadun automaattinen mittausasema”

Esitelmä on tässä: Lohilahti_Miten varmistetaan näytteen edustavuus

2. Suunnittelija, FT Marjo Tarvainen, Varsinais-Suomen ELY-keskussesta esitelmöi aiheesta

”Käytännön kokemuksia jatkuvatoimiseen mittaukseen liittyvistä epävarmuustekijöistä”

Esitelmä on tässä: Tarvainen_Käytännön kokemuksia jatkuvatoimisen mittaamisen epävarmuustekijöistä

3. Kenttämestari Arto Muttilainen, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:sta esitelmöi aiheenaan

”Mitä näytteenottaja tekee varmistaakseen näytteen edustavuuden”

Esitelmä on tässä: Muttilainen_Mitä näytteenottaja tekee varmiistaakseen näytteen edustavuuden

Kevätseminaari 2017

Yhdistyksen kevätseminaari  pidettiin 4.5.2017  Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) auditoriossa Mechelininkatu 34. Kevätseminaari teemana oli

Asetusten mukaisten menetelmävaatimusten tulkinta kiertotalouden näkökulmasta

Teemu Näykki Suomen ympäristökeskusksesta esitelmöi aiheesta

Ympäristöalan menetelmästandardisointi

Outi Pyy Suomen ympäristökeskusksesta esitelmöi aiheesta

SYKEn rooli säädösten ja ohjeistusten valmistelussa ja toimeenpanossa
– esimerkkinä PIMA-ohje
 

ja Marika Kaasalainen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:stä aiheesta

Esimerkkejä menetelmävaatimustentulkintaongelmista

Syyysseminaari 2016

Yhdistyksen syysseminaari ja syksyn jäsenkokous pidettiin 30.11.2016 Viikissä Eviran tiloissa. Seminaarin teemana oli Kiertotalous – uusia mahdollisuuksia laboratorioille?”

Tero Eklin, Suomen ympäristökeskuksesta esitelmöi aiheenaan

Kiertotalous on tulevaisuutta – mitä se merkitsee laboratorioille?

Esitelmä on tässä: Eklin_Kiertotalous ja laboratoriotoiminta

Kevätseminaari 2016

Yhdistyksen kevätseminaari ja jäsenkokous pidettiin Viikkissä Helsingin yliopiston tiloissa 18.5.2016 .Seminaarissa esitelmöi Risto Suominen FINAS-akkreditointipalvelusta aiheenaan:

FINAS-akkreditointia 25 vuotta — Standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 uudistus

Syysseminaari 2015

Yhdistyksen syksyn seminaari ja jäsenkokous pidettiin Viikkissä Eviran tiloissa. Seminaarissa esitelmöi Jari Silander Suomen ympäristökeskuksesta aiheenaan:

Mittausliiketoiminta tulevaisuudessa ja siihen sisältyvät laadunvarmistuksen haasteet. Voit katsoa esitelmän kalvoja tästä: Mittaustaoiminta tulevaisuudessa

Kevätseminaari 2015

Yhdistyksen jäsenkokous ja kevätseminaari pidettiin Viikkissä
Helsingin Yliopiston tiloissa. Ohjelmassa oli kevätkokous ja sen jälkeen
esitelmöi yhdistyksemme hallituksen jäsen FT Teemu Näykki aiheesta: Mittausepävarmuuden arviointi MUkit-ohjelmalla

Teemun viime elokuussa hyväksytty väitöskirja käsittelee MUKit-ohjelman käyttöä mittausepävarmuuden arvioinnissa:
http://www.syke.fi/fi-FI/SYKE_Info/Viestintaaineistot/Tiedotteet/Vaitos_Uusia_tyokaluja_veden_laadun_mitt(30916)

Syysseminaari 2014 pidettiin 23.10. Alkon laboratoriossa Salmisaaressa. Seminaarin aiheena oli  TYÖEHTOSOPIMUSTEN JA PALKKAUSJÄRJESTELMIEN HAASTEET; ”Hyötyä, jäykkyyttä vai jopa harmia?”

Aluksi Finntesting ry:n puheenjohtaja Janne Nieminen toivotti kuulijat tervetulleksi ja yhdityksen hallituksen jäsen Paul Klein esitteli Laboratorion johtamisen jaoston.

Tämän jälkeen  Palvelualojen työnantajat PALTA ry lainopillinen asiantuntija Anssi Rautiainen esitelmöi aiheesta: Työehtosopimusten haasteet ja kehittäminen, miten saadaan kaikki hyöty irti_Case_Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden TES
 
Toisen esityksen piti Henkilöstöpäällikkö Mikko Reittonen NabLabs Oy:stä aiheenaan: Yksityisen laboratorioalan palkkausjärjestelmän kehittäminen. Mitä on opittu matkan varrella.
 

Kevätseminaari 2014

Mäkinen2014

CW-W2014

Finntesting kevätseminaari oli samalla Eurachemin Workshop 2013:

Quality Assurance of Measurements from Field to Laboratory, järjestäjinä Finntesting, MIKES ja Eurachem

Ohjelma ja esitelmät

Eurachem_meeting_2013

 Finntesting 2012 kevätseminaarin esitelmiä:

Finntesting kevätseminaari 2011 Kemianpäivillä. Teema: Mittauksen laadunvarmistus laboratoriossa – koulutuksesta käytäntöön:

Finntestingin 2010 syyskokouksen yhteydessä professori Pekka Kess Oulun yliopistosta piti esitelmän aiheesta ”Mittaamisen taloudellisesta merkityksestä”

Finntesting kevätseminaari 2010. Teema: Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa

Finntesting kevätseminaari 2009. Teema: Akkreditointi – voimavara vai pakkopulla  2009_Kevätseminaari

 • Akkreditointi vastaa ajan haasteisiin, Pääarvioija Christina Waddington, FINAS
 • Keskustelua akkreditoinnin puolesta ja akkreditointia vastaan

Finntesting syysseminaari 2008. Teema: Laboratorioala muutoksessa – pysyykö koulutus mukana 2008_Syysseminaari

 • VIM – yhteinen kieli mittauksiin, Kehityspäällikkö Tero Eklin, MIKES
 • Laadunhallinnan koulutus yliopistoissa – nykyisyys ja tulevaisuus, Dosentti Linnéa Linko, Turun yliopisto
 • Metropolian kemian alan tutkinnot ja laatuasioiden koulutus, Yliopettaja Arja Miettinen-Oinonen, Metropolia ammattikorkeakoulu, Laboratorioalan koulutusohjelma
 • Koulutus ja työelämä – LAL:n näkökulmia, Toiminnanjohtaja Jari Lehto, Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Finas, Eurachem ja Eurolab yhteinen syysseminaari 2007. Teema: Työvälineitä osaamisen kehittämiseen 2007_Syysseminaari

 • Henkilöstön kehittäminen – onko tavoitteena osaaminen vai oppiminen?, Yrityskonsultti Pekka O. Einistö, Laatukeskus
 • Case Valio: Oppisopimus osaamisen kehittämisen työvälineenä, Kehitysvalmentaja Jyri Lammela, Valio Oy, henkilöstötoiminnot
 • Case Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Osaamisen ylläpidon työkalut PSHP Laboratoriokeskuksessa, Laatupäällikkö Anu Mustila, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • Case VTT: Osaaminen asiantuntijaorganisaatiossa, Henkilöstöpäällikkö Marja Lindgren, VTT/Osaamisen kehittäminen

Eurachem kevätseminaari 2007. Teema: muuttuva lainsäädäntö laboratorion ja kemistin silmin

Finas, Eurachem ja Eurolab yhteinen syysseminaari 2006. Teema: Jatkuva parantaminen

Eurachem kevätseminaari 2006. Teema: REACH

Finas, Eurachem ja Eurolab yhteinen syysseminaari 2005. Teema: Tarkemmat mittaukset tarpeen?

Eurachem kevätseminaari 2005. Teema: DNA- ja PCR-menetelmien luotettavuus

Finas, Eurachem ja Eurolab yhteinen syysseminaari 2004. Teema: Jäljitettävyys 2004_Syysseminaari

Eurachem kevätseminaari 2004. Teema:  Vertailumittaukset ja IMEP-ohjelma 

 • EPTIS – Presentation of the Proficiency Testing in the Field of Chemistry in Europe, Irma Mäkinen, Co-ordinator of the Proficiency Testing Service, Finnish Environment Institute
 • Finnish Environment Institute’s Proficiency Tests during the years 2004-2006, Irma Mäkinen, Co-ordinator of the Proficiency Testing Service, Finnish Environment Institute
 • IMEP-17, the Nordic trueness project 2002 and CoEPT – Interlaboratory exercises with new dimensions?, Ulf Örnemark, chemist, EQUALIS AB, Uppsala, Sweden