Mittaustulosten jäljitettävyys on oleellinen tekijä varmistettaessa, että eri paikoissa, eri laitteilla ja eri menetelmillä tuotetut mittaustulokset olisivat vertailukelpoisia. Jotta tulokset ovat vertailukelpoisia, kaikki yksittäiset mittaustulokset tulee olla linkitetty johonkin yhteisesti tunnettuun mittanormaaliin (SI-mittayksiköt) tai stabiiliin vertailumateriaaliin (kemia). Metrologinen jäljitettävyys osoitetaan katkeamattomalla vertailuketjulla tietystä mittauksesta aina suureen SI-yksikköön asti.

Kansallisen mittanormaalilaboratorion tehtävänä on huolehtia SI-mittayksikköjärjestelmän toteutuksesta. Suomessa kansallinen mittanormaalilaboratorio on VTT MIKES. Kalibrointien avulla mittanormaalien jäljitettävyys siirtyy mittanormaalilaboratorioista akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden kautta erilaisten toimijoiden mittalaitteisiin. Nämä kalibroinnit muodostavat niin sanotun vertailuketjun.

Miten esimerkiksi punnituksen jäljitettävyys varmistetaan?

  • Vaa’oille kalibrointitodistukset
  • Referenssipunnukset kalibroidaan esim. Mittatekniikan keskuksessa (VTT MIKES)
  • Yrityksen omat käyttöpunnukset, joilla vaa’at tarkistetaan säännöllisesti, kalibroidaan referenssipunnuksia vastaan

OPPAITA

Traceability in chemical measurement  – A guide to achieving comparable results in chemical measurement (Eurachem/CITAC, 2019)

Eurachem information leaflet: Traceability of Analytical Results (2019)