Validointi on menettely, jolla arvioidaan menetelmän ja laitteen soveltuvuutta ja suorituskykyä tiettyyn käyttötarkoitukseen. Validoinnille asetettavat vaatimukset vaihtelevat menetelmän ja sen käyttötarkoituksen mukaan.

Sekä kvantitatiivisia (määrällisiä, esim. kuinka paljon maassa on lyijyä) että kvalitatiivisia (laadullisia, esim. sisältääkö näyte listeriabakteeria vai ei) analyysejä voidaan validoida, mutta menettelyt eroavat toisistaan. Esimerkiksi mikrobiologisissa analyyseissä tehdään sekä kvantitatiivisia- että kvalitatiivisia analyysejä.

Joskus analyyseille riittää kevyempi menettely eli verifiointi. Esimerkiksi standardimenetelmä, jolle on tehty täydellinen kollaboratiivinen testaus tai siitä on kertynyt paljon käyttökokemusta, voidaan pelkästään verifioida. Verifioinnissa osoitetaan esimerkiksi varmennetun vertailumateriaalin avulla, että menetelmä toimii.

Validoinnin vaiheet

1 Validointisuunnitelma

2 Mittaukset

3 Tulosten tilastollinen arviointi

4 Dokumentointi

  • validointiraportin laatiminen
  • jäljitettävyys varmistettava
  • arvioidaan kokonaismittausepävarmuus

STANDARDEJA

ISO 5725:1994. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results

ISO 11843:2008. Capability of detection

ISO/TR 13843:2017. Water quality — Guidance on validation of microbiological methods

ASTM E1169–18. Standard practice for conducting ruggedness tests. ASTM International (www.astm.org)

OPPAITA