Referenssi- eli vertailumateriaaleja käytetään menetelmien validoinneissa ja laitteiden kalibroinneissa. Vertailumateriaalit luokitellaan varmennettuihin vertailumateriaaleihin (certified reference materials, CRM) ja vertailumateriaaleihin (reference materials, RM). Varmennettujen vertailumateriaalien tulee olla jäljitettäviä sen mittayksikön tarkkaan toteutukseen, jonka suhteen ominaisarvo on ilmaistu ja jossa kullekin varmennetulle arvolle annetaan tiettyä luottamustasoa vastaava mittausepävarmuusepävarmuus. Varmennetun vertailumateriaalin mukana olevassa sertifikaatissa tulee olla osoitus jäljitettävyydestä sekä mittausepävarmuusarvio.

OPPAITA

MISTÄ LÖYTÄÄ VERTAILUMATERIAALEJA?

  • EU:n JRC (Joint Research Center) tuottaa vertailumateriaaleja, joilla kaikilla on sertifikaatissa esitetty jäljitettävyys. Saatavilla on lähes 800 vertailumateriaalia. https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials
  • Saksalainen BAM ylläpitää ei-kaupallista COMAR-tietokantaa. Tietokannassa on noin 10 600 vertailumateriaalia. Edellytys on, että tietokantaan laitettavalla materiaalilla on sertifikaatti. http://www.comar.bam.de/en/