Tilastotieteen menetelmät ja mallit ovat matemaattisia, ja ne perustuvat todennäköisyyslaskentaan. Laadunvarmistuksessa käytetään tilastollisia menetelmiä johtopäätösten tekoon. Käytetyimpiä tilastollisia menetelmiä ovat esimerkiksi t-testit, joiden avulla voidaan arvioida tulosten oikeellisuutta (systemaattista virhettä) ja regressioanalyysit, joiden avulla tarkastellaan suureiden välisiä riippuvuuksia (esim. betonin vetolujuuden riippuvuus kuivumisajasta).

STANDARDEJA

  • ISO 3534-1:2006. Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms and terms used in probability.
  • ISO 3534-2:2006. Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Applied statistics.
  • ISO 3534-3:2013. Statistics — Vocabulary and symbols — Part 3: Design of experiments.
  • ISO 3534-4:2014. Statistics — Vocabulary and symbols — Part 4: Survey sampling

KIRJOJA

  • J. N. Miller, J. C. Miller, R. D. Miller, Statistics and chemometrics for analytical chemistry, 7th Pearson Education, 2018, ISBN 1292186712
  • S. L. R. Ellison, V. J. Barwick, T. J. Duguid Farrant, Practical statistics for the analytical scientist: A bench guide, 2nd Edition, RSC, 2009, ISBN 978 0 85404 131 2