Finntesting-yhdistys on eurooppalaisten yhteistoimintaelinten Eurolab ja Eurachem suomalainen jäsenyhdistys sekä maailmanlaajuisen kemiallisten mittausten jäljitettävyyden parantamiseen pyrkivän CITAC jäsen. Yhdistyksellä on lisäksi jaostoasema Suomen Kemian Seuroissa.

Finntesting -yhdistys ry haluaa lisätä Suomessa tietoisuutta laadunvarmistukseen sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamiseen liittyvistä uusista toimintatavoista ja käsitteistä.

Finntesting edistää

 • suomalaisten testausalan organisaatioiden ja yritysten mahdollisuuksia saada tietoa alan kansainvälisistä yhteishankkeista sekä parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua niihin
 • testaus- ja kalibrointilaboratorioiden ammatillista osaamista ja yhteydenpitoa sidosryhmiinsä kansallisesti ja kansainvälisesti
 • testaustulosten vastavuoroista hyväksymistä sekä luotettavaa ja tehokasta testaustoimintaa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen hallitus

Puheenjohtaja Teemu Näykki, SYKE
teemu.naykki(at)syke.fi

 • Eurachem Measurement Uncertainty and Traceability Working Group -yhdyshenkilö

Varapuheenjohtaja Mia Ruismäki, Metropolia AMK
mia.ruismaki(at)metropolia.fi


Sihteeri Marja-Leena Kuitunen
marja-leena.kuitunen(at)alumni.helsinki.fi

Timo Hirvi
timo.hirvi(at)professori.fi

Olli-Pekka Jaakola, SGS Finland
olli-pekka.jaakola(at)sgs.com

Matti Lanu
matti.lanu(at)live.fi

Toni Laurila, Sensmet Oy
toni.laurila(at)sensmet.com

Pekka Lehtonen
pelehtonen(at)gmail.com

Janne Nieminen, Ruokavirasto
janne.nieminen(at)ruokavirasto.fi
 • Eurolab General Assembly -yhdyshenkilö
 • Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin neuvottelukunnan yhdyshenkilö

Jari Nuutinen, SYKE
jari.nuutinen(at)SYKE.fi

Katri Matveinen, KRP, Rikostekninen laboratorio
katri.matveinen(at)poliisi.fi
 • Eurachem Qualitative Analysis Working Group -yhdyshenkilö

Anna-Liisa Pikkarainen
alpikka(at)welho.com

Finntesting yhdistyksen edustajat kansainvälisissä työryhmissä:

Eurachem

 • Eurachem General Assembly, Anna-Liisa Pikkarainen ja Teemu Näykki
 • Measurement Uncertainty and Traceability Working Group, Teemu Näykki
 • Proficiency Testing Working Group, Ulla Tiikkainen
 • EEE Proficiency Testing Working Group – ”Proficiency Testing in Accrediation” (A joint EA – Eurolab – Eurachem Working Group), Mirja Leivuori
 • Method Validation Working Group, Ei jäsentä
 • Education and Training Working Group, Ei jäsentä
 • Qualitative Analysis Working Group, Katri Matveinen

Eurolab

 • Eurolab General Assembly, Matti Lanu ja Janne Nieminen

CITAC (Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry)

 • Teemu Näykki

Finntesting yhdistyksen edustajat kotimaisissa työryhmissä

 • Vaatimusten mukaisuuden arvioinnin neuvottelukunnan (VANK)/pätevyyden toteamisjaostossa seuran yhdyshenkilönä on Teemu Näykki
 • Elintarvikelaboratoriotoimikunta, Timo Hirvi
 • Finntesting on Suomalaisten Kemistien Seuran jaosto

Yritys- ja yhteisöjäsenet

Yhdistyksen arkisto