Yhdistys on jakanut vuodesta 2006 opinnäytetyöpalkintoja ansiokkaille yliopistojen pro gradu– ja diplomitöille sekä ammattikorkeakoulujen opinnäytetöille testaus- ja laboratorioalalta.

Palkitut työt löydät polulta: Tietoa yhdistyksestä/Yhdistyksen arkisto/Opinnäytetyöpalkinnot

Palkintokriteerit (opinnäytetyön ei edellytetä täyttävän kaikkia kuvattuja kriteereitä)

Yliopistot:

  • Opinnäytetyö toimii katalysaattorina tutkimuksen syventämiselle tai laajentamiselle
  • Opinnäytetyö herättää tarvetta monitieteelliselle tutkimukselle
  • Opinnäytetyö edesauttaa jatkuvaa kehittymistä
  • Opinnäytetyö sisältää uuden innovaation laboratorioalalle
  • Opinnäytetyössä on sovellettu ja hyödynnetty erilaisia toiminnan laatukriteereitä

Ammattikorkeakoulut:

  • Opinnäytetyö on hyödynnettävissä käytäntöön
  • Opinnäytetyö vaikuttaa laboratorion toiminnan taloudellisuuteen ja tehokkuuteen
  • Opinnäytetyö edesauttaa jatkuvaa kehittymistä
  • Opinnäytetyössä on tehokkaasti, käytännönläheisesti ja monipuolisesti sovellettu ja hyödynnetty erilaisia toiminnan laatukriteereitä