Tule mukaan kehittämään testaus- ja laboratorioalaa!

Seuran jäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoisia yrityksiä ja  yhteisöjä sekä yksityishenkilöitä, jotka suorittavat tai opettavat testausta, mittausta ja kalibrointia ja joiden kotipaikka on Suomi.

Jäsenyyden edut

  • ajankohtaista kansallista ja kansianvälistä tietoa sähköpostitse
  • syys- ja kevätseminaarit (maksuttomia tai omakustannushintaisia)
  • vaikutuskanava testaus- ja laboratorioalan kehittämiseen
  • tutkimustietoa testaus- ja laboratorioalasta

Yritys- ja yhteisöjäsenten koko henkilökunta on oikeutettu osallistumaan seuran toimintaan.

Seuran jäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoisia yrityksiä (yritysjäsen I tai II koon mukaan), muita oikeuskelpoisia yhteisöjä (yhteisöjäsen I tai II koon mukaan) ja yksityishenkilöitä (henkilöjäsen), jotka suorittavat tai opettavat testausta, mittausta ja kalibrointia ja joiden kotipaikka on Suomi.

Yritys/yhteisöjäsenet

Yritysjäsen I: Yritys alle 50 HTV:tä

Yritysjäsen II: Yritys 50 tai yli 50 HTV:tä

Yhteisöjäsen I: Yhteisöt alle 50 jäsentä

Yhteisöjäsen II: Yhteisöt 50 tai yli 50 jäsentä

Seuran jäseneksi pääsee hakemuksen perusteella seuran hallituksen hyväksyttyä anomuksen. Jäsenyys jatkuu ellei jäsen ole yhdistyslain mukaisesti ilmoittanut eroavansa. Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun myös eroamisvuodelta.

Jäsenmaksut

  • henkilöjäsenet 10 €
  • yritys- ja yhteisöjäsenet, luokassa I 200 € ja luokassa II 400 €

Jäsenhakemuksen voi toimittaa seuran sihteerille osoitteeseen: marja-leena.kuitunen(at)alumni.helsinki.fi. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä jäsenen nimi ja yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisöjäsenyyden osalta myös henkilöstön määrä sekä yhteyshenkilön nimi.