AJANKOHTAISTA

Distillation and Absorption 2022 – Toulousessa, Ranska – 18.–21.9.2022

Osallistuin 18.–21.9. Toulousessa järjestettävään Distillation and Absorption 2022 -konferenssiin, jonka yhteydessä pidimme EFCE Fluid Separation -työryhmän kokouksen. Matkalla minusta tuntui, että olen juuri Toulousessa ollut jo aika monta kertaa, milloin minkäkin...

Chemistry in Europe 2022-3

The third edition of the 2022 Chemistry in Europe.

KPS apurahat 2022

Kemian Päivien Säätiön apurahat on päätetty myöntää seuraaville 5 henkilölle: FM Juhana Aho, Helsingin yliopisto, 2 000 euroa FM Janne Frimodig, Jyväskylän yliopisto, 2 000 euroa FM Sini Irvankoski, Aalto yliopisto, 2 000 euroa FM Heta-Elisa Nieminen, Helsingin...

Elokuun uutiskirjeitä

August 2022 issue of the Brussels News Updates  

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

När jag fick höra om möjligheten att ansöka om stipendium av Kemian Päivien Säätiö för att få delta vid
Helsinki Chemicals Forum (HCF) blev jag intresserad direkt. Trots att jag redan är på slutrakan av mina
studier hade jag inte hört om evenemanget förr, men det lät som ett lärorikt evenemang och en chans att
bekanta mig med andra aktörer inom kemibranschen världen över. HCF sträcker sig över tre dagar, med
två dagar av presentationer och paneldiskussioner, ett studiebesök i närområdet, och en heldagsutfärd
till ställen längre bort. Forumet arrangeras som ett samarbete mellan EU (inklusive ECHA), Finska staten
och Mässcentrum, samt större aktörer inom industrin.

Av de fem paneldiskussionerna kretsade fyra i år kring REACH-projektet och principerna kring hur man
utvärderar kemikaliers säkerhet och bygger upp regelverk kring hanteringen av riskabla ämnen. En av de
stora utmaningarna för REACH är att antalet kemikalier som används inom industrin verkligen är enormt.
För att hinna utvärdera och katalogisera alla relevanta ämnen inom rimlig tid krävs både samarbete och
genvägar, bland annat att företag delar med sig av forskningsresultat. Det skapar utmaningar för att
bibehålla en rättvis fördelning av kostnadsbördan för forskningen inom industrin. En annan resurs- och
tidsbesparande taktik är att gruppera liknande ämnen och anta att de har liknande egenskaper, trots att
bara en av dem undersökts.

Att följa med dessa diskussioner var verkligen intressant, då de gav ett helt nytt perspektiv på
kemikaliehanteringen – väldigt olikt det akademiska perspektivet. Jag lärde mig väldigt mycket nytt om
vad EU gör för Europas väl gällande kemikaliesäkerhet, och hur REACH egentligen fungerar.
Den femte debatten handlade om det för tillfället mycket heta ämnet plaster, mikroplaster, och
återvinning. Vi fick höra att dammet från slitna bildäck är en av de största källorna till mikroplaster i Norska
vatten. Panelens tema tangerade även årets utflykter, som på fredag eftermiddag gick till Viksbacka
vattenreningsverk, och på lördag till Riihimäki avfallssorteringsstation och Tavastehus.

Speciellt under dessa utflykter kom jag att tala med en representant från Argentinas regerings
projektgrupp för förbättrande av landets avfallshanteringssystem. Jag fick veta att Argentina tagit stor
nytta av REACH, speciellt av den öppna databasen för riskabla kemikalier, i utvecklandet av landets egna
reglementen för att förbättra säkerheten och minska på skadliga utsläpp från industrin. Vi talade också
ingående om hur man får avfallssortering och återvinning av plaster att fungera i praktiken, med det finska
systemet som exempel. Det var väldigt givande att få dela med sig av kunskaper och se dem vara till stor
nytta för någon annan, till och med ett helt land!

Jag hoppas verkligen få chansen att delta vid HCF nästa år igen!
Linda Sederholm
27 maj 2019