AJANKOHTAISTA

KPS apurahat 2023

Kemian Päivien Säätiön jatko-opiskeluapurahat 2023 Apurahat on tarkoitettu kemian aloilla yliopistoissa lisensiaatin- ja tohtorintutkintoihin tähtääville opiskelijoille. Kemian Päivien Säätiön apurahat on päätetty myöntää seuraaville 5 henkilölle: FM Aku Lampinen,...

Young Researcher Symposium (YRS 2024)

Young Researcher Symposium (YRS 2024)ChemBio / Kemian Päivät 2024 (10.-11.4.2024), Messukeskus, Helsinki Ajankohta: Torstai 11.4.2024  Kohderyhmä: erityisesti väitöskirjaan tähtäävät tutkimusta tekevät sekä post-doc-vaiheessa olevat tutkijat yliopistoissa ja...

IUPAC:n divisioonan VII vuosikokous 2023, Haag, Alankomaat 19.-20.8.2023

Osallistuin IUPAC:n divisioonan VII (Chemistry and Human Health) vuosikokoukseen 19.-20.8.2023 Haagissa, Alankomaissa Suomen National representative -jäsenen ominaisuudessa. Divisioonan VII vuosikokous järjestettiin samassa yhteydessä kuin the 52nd IUPAC General...

IUPAC Chains 23/ Div V (Analytical Chemistry) and CCE ( Committee on Chemistry Education)

Picture of CCE members attending the IUPAC/CHAINS 2023 conference in Hague.   REPORT on IUPAC/CHAINS 2023 Div V (Analytical Chemistry) and CCE (Committee on Chemistry Education) The world chemistry congress the 52nd IUPAC General Assembly, IUPAC/CHAINS 2023, was...

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

KEMIAN PÄIVÄT 2017

Helsingin Messukeskus 29.-30.3.2017

Get together-tilaisuus ke 29.3.2017 klo 17.00: palkintojen jaon jälkeen verkostoitumishetki kuohuvan äärellä.

Tilaisuus on kaikille kävijöille ja näytteilleasettajille avoin eikä erillistä ilmoittautumista tarvita.

Tervetuloa ensimmäisen tapahtumapäivän päätteeksi, heti palkintojen jaon jälkeen hallin 2 lavan läheisyyteen yhteiseen verkostoitumishetkeen. Tarjolla lasi kuohuvaa ja pientä syötävää.

28.2.2017 mennessä ilmoittautuneiden kesken arvotaan hienoja, kemia-aiheisia palkintoja: pääpalkintona kemistin rannekello!

Blogi

j

Apulaisprofessori Antti Karttunen

Kemian ja materiaalitieteen laitos
Aalto-yliopisto

Laskennallinen kemia materiaalitutkimuksessa

Laskennallinen kemia on nykyisin yksi kemian keskeisistä tutkimusmenetelmistä. Laskennallisen kemian menetelmillä pystytään selittämään monia kokeellisen kemian tuloksia, joiden tulkinta olisi muuten äärimmäisen vaikeaa. Esimerkiksi monimutkaisten spektroskopisten mittausten tulkitsemisessa käytetään nykyisin lähes aina laskennallisia menetelmiä. Laskennallisen kemian menetelmistä onkin tullut tärkeä kemiallisen rakennetutkimuksen työkalu. Jo olemassaolevien yhdisteiden lisäksi laskennallisilla menetelmillä voidaan tutkia molekyylejä ja materiaaleja, joita ei ole vielä valmistettu kokeellisesti. Kun tällaiset laskennalliset ennustukset yhdistetään kokeellisen syntetiikan kanssa, voidaan puhua materiaalien suunnittelusta tai atomitason räätälöinnistä tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Lue koko kirjoitus

Tänä vuonna Kemian päivien Laskennallisen kemian symposiumin pääteemana on laskennallinen materiaalitutkimus. Laskennallinen kemia on vahvasti edustettuna Suomen yliopistoissa ja monissa tutkimusryhmissä tutkitaan aivan uudenlaisia materiaaleja tietokoneavusteisesti – tyypillisesti yhteistyössä kokeellisten ryhmien kanssa. Symposiumiin on kutsuttu myös puhujia lähialoilta, eli materiaalifysiikan ja biofysiikan kärkinimiä. Myös teollisuusnäkökulma on mukana laskennallisen lääkeainesuunnittelun merkeissä.

Symposiumin aamupäivän ohjelmassa keskitytään ns. kovien materiaalien ja epäorgaanisten kiinteiden aineiden laskennalliseen tutkimukseen. Aiheita ovat mm. erittäin ajankohtainen koneoppiminen materiaalitutkimuksessa ja metallinkaltaisten epämetalliyhdisteiden tietokoneavusteinen suunnittelu.

Symposiumin iltapäivän ohjelmassa keskitytään pehmeisiin ja orgaanisiin materiaaleihin kuten biomolekyyleihin ja niiden simulointiin. Päivän esitelmissä kuullaan laaja yhteenveto nykyaikaisesta laskennallisesta materiaalitutkimuksesta, jossa hyödynnetään sekä kvanttimekaniikkaan että klassiseen mekaniikkaan pohjautuvia tutkimusmenetelmiä.

Tervetuloa kuulemaan laskennallisen materiaalitutkimuksen uusimmat kuulumiset!

Apulaisprofessori Antti Karttunen
Kemian ja materiaalitieteen laitos
Aalto-yliopisto

j

Sari Kauppi, FT

Erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus, SYKE
Kulutuksen ja tuotannon keskus, Haitalliset aineet

Kemikaalit kiertotaloudessa – näemmekö koko kuvan?

Kiertotalouden pyrkimyksenä on säilyttää materiaalien arvo mahdollisimman pitkään, mutta ei hinnalla millä hyvänsä: myös ympäristöstä on huolehdittava eli esimerkiksi hallittava kemikaalienkin kierto! Pyrkimyksissä resurssitehokkuuteen on siis muistettava huomioida mitä kaikkea kiertoon lähtee mukaan materiaalia kierrätettäessä. Tieto ja ymmärrys – esimerkiksi materiaalien sisältämistä haitallisista aineista – mahdollistavat pyrkimykset hallita ympäristölle ja ihmiselle vaarallisia kemikaaleja kiertotaloudessa. Vaikka jätteen synnyn ehkäisy on kiertotalouden ensisijainen tavoite, muodostuu yhteiskunnassamme taukoamatta esimerkiksi lietettä jätevesien käsittelystä. Kun kiertotaloudessa vaalitaan arvokasta materiaalia, myös syntyvän jätteen arvokkaita osia pitäisi pyrkiä hyödyntämään. Siten lietteestäkin on etsittävä arvoa, mutta samalla muistettava huolehtia ympäristöturvallisuudesta.

LUE KOKO KIRJOITUS

Muovi valmistetaan enimmäkseen polttoaineiden valmistuksen sivuvirroista, polymeereistä. Muovilla on paljon hyviä ominaisuuksia ja sen vuoksi sen käyttö on yleistynyt läpi yhteiskunnan eri toimintojen ja tuotteiden. Keveys puoltaa muovin käyttöä esimerkiksi pakkausmateriaalina tai autojen ja lentokoneiden valmistuksessa. Euroopassa joidenkin arvioiden mukaan parhaimmillaankin vain noin kolmasosa vuosittain käytöstä poistetuista muovituotteista kierrätetään. Käytöstä poistettavasta muovista Euroopassa 26% menee uudelleen tuotantoon, 36% polttoon ja 38% kaatopaikoille. Valitettavasti suuri osa muoviroskaa päätyy jatkuvasti ympäristöön. Ekosysteemeissä, kuten järvissä ja merissä, kulkeutuva muovi voi olla erittäin haitallista eliöille. Se voi joutua eliöiden sisään ja lähteä kulkeutumaan eteenpäin ravintoketjuissa. Lisäksi muovi voi sisältää tai kerätä ympäristöstään kemikaaleja, joita emme siinä oleta olevan ja jotka luonnossa ovat haitallisia.

Kiertotalous ei ole pelkästään kierrätystä, sillä materiaalin arvo voidaan säilyttää esimerkiksi korjaamalla, huoltamalla, uudelleen käytöllä ja valmistamalla uusi tuote samasta materiaalista uudelleen. Sitra pitää näiden jälkimmäisenä mainittujen arvopotentiaalia jopa suurempana kuin jäte- ja materiaalivirtojen hyödyntämistä. Toisaalta korjaustoimenpiteilläkin voidaan vaikuttaa tuotteen tai esimerkiksi rakennuskohteen kemikaalikuormaan. Kemikaalit ja kiertotalous -aihepiiri kaipaa laajempaakin keskustelua, mihin on hyvä tilaisuus Kemian päivillä! Kemikaaliriskien hallinta auttaa osaltaan saavuttamaan Suomen tavoitteen profiloitua kiertotalouden mallimaaksi.

Sari Kauppi, FT
Erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus, SYKE
Kulutuksen ja tuotannon keskus, Haitalliset aineet

j

Kimmo Peltonen

Kemian Päivien ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja

Hyvät kemian ammattilaiset, opiskelijat ja muut aiheesta innostuneet,

Kevään kynnykselle sijoittuu jälleen kemian alan osaajat kokoava vuoden 2017 ChemBio Finland. ChemBio Finland 2017 tarjoaa 29–30. maaliskuuta Helsingin Messukeskuksessa laajan luento- ja seminaariohjelman sekä erinomaisen kattavan näyttelyn. Osana kemian ja bioteknologian ammattilaistapahtumaa järjestetään Kemian seurojen toimesta Kemian Päivät.

LUE KOKO KIRJOITUS

Keskiviikkopäivän avaa kaikille yhteinen ”plenari luento” kiertotalouden mahdollisuuksista ja niin usein teolliseen toimintaan liittyvistä turvallisuusnäkökulmista. Yhteisen istunnon jälkeen ohjelma jakautuu rinnakkaisiin teemaosuuksiin. Uusiutuvan energian ohjelma luo yleiskatsauksen ajankohtaisiin kysymyksiin mm. aurinkoenergian- ja kaasun hyödyntämisen sekä uusien innovaatioiden mahdollisuuksiin. Ympäristöaiheinen seminaari jatkaa kiertotalousteemaa pohtimalla aina tärkeää kysymystä – näemmekö koko kuvan? Keskiviikkoon sijoittuvat myös englanninkieliset analyyttisen kemian teema ”Modern optical spectroscopy and mass spectrometry”, sekä Suomen Akatemian seminaari ”Closing Seminar of Programmable Materials”.

Torstaina on vuorossa uravalinoja tekeville mielenkiintoinen aamupäivä aiheen ”Ammatinvalinta ja työelämätaidot kemian opetuksessa” kimpussa. Teema, joka tarjoaa ajattelemisen aihetta kyllä meille senioreillekin – kohtaavatko odotukset ja arki kysymyksen muodossa. Elintarvikekemian taitajat polemisoivat näkemyksemme siitä, ovatko tarpeet, koulutus ja kentän näkemykset samalla sivulla todellisuuden kanssa. Aihe ”Osaamistarpeet muuttuvat: pysyvätkö laboratoriokenttä, elintarvikekemia ja alankoulutus mukana?” kiinnostavat todennäköisesti laajemminkin. Torstaille sijoittuvat myös englanninkieliset Atomic Layer Deposition (ALD) huippuyksikön viides vuosiseminaari, termoanalytiikan seminaari ”Thermal analysis – In the service of industrial and academia sekä laskennallisen kemian seminaari ”Symposium on Computational Chemistry”.

Kemian päivät on legendaarinen ammattilaisten ja ystävien kohtaamispaikka sekä uuden tiedon ammentamisen ahjo. Olemme ohjelmaa rakentaessa huomioineet molemmat tarpeet. Huippuesitysten lomaan on jätetty riittävästi aikaa tavata tuttuja, puhua työstä ja tutustua näyttelyyn ja uusiin laboratorioalan innovaatioihin. Tämä konsepti on kantanut hyvin, sillä messuvieraat ovat olleet huiman tyytyväisiä kokemaansa – kyselyjen perusteella 90% on ollut näkemäänsä ja kokemaansa tyytyväisiä.

Kaikki päivien yhteydessä järjestettävät luennot, seminaarit ja plaza-tapahtumat ovat kävijöille ilmaisia. Olen vakuuttunut siitä, että tapahtuma tarjoaa jälleen osallistujille uutta ja päivitettyä tietoa sekä mukavia hetkiä ystävien seurassa. Uskon myös, että näytteille asettelijat saavat kaivattuja asiakaskontakteja. Älä missaa näitä mahdollisuuksia!

Kimmo Peltonen
Kemian Päivien ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja

j

FT, TkL Saila Seppo

Ohjelmapäällikkö
Suomen Akatemia

Tulevaisuutta materiaaleista

Materiaaleja ilman emme tule toimeen ja niitä tarvitaan myös tulevaisuudessa. Materiaalitutkimus on tulevaisuuden tiedettä. Virtuaalimaailmoissa, elävissä pinnoissa, keinolihaksissa ja roboteissa tarvitaan materiaaliosaamista.

Pari- kolmekymmentä vuotta sitten lähti nousemaan uusi tiede nanomateriaalit. Niissä yhdistyivät kemia, fysiikka ja biologia. Nanomateriaaleissa vähintään yksi ulottuvuus on 1-100 nm. Kun materiaalin koko pienenee nanokokoon, muuttuvat sen ominaisuudet radikaalisti. Suomalainen teollisuus on ollut maailman kärjessä yhdessä Japanin kanssa, kun ensimmäisiä nanomateriaaleja, titaanidioksidia, tuotiin maailmanmarkkinoille 25 vuotta sitten. Suomessa kehitettiin ja patentoitiin niin sanottu ALD -menetelmä eli atomikerroskasvatus jo 1980-luvulla. Menetelmä on vasta viime vuosina levinnyt laajalle, sillä moni asia on muuttunut menetelmälle otolliseksi.

LUE KOKO KIRJOITUS

Korkeatasoista tutkimusta

Suomessa tehdään useilla nanomateriaalien ja -rakenteiden aloilla maailmanluokan tutkimusta. Neljä Akatemian huippuyksikköä tutkii materiaaleja, kuten ALD (atomikerroskasvatus), COMP (laskennalliset nanotieteet), HYBER (biosynteettisten hybridimateriaalien molekyylimuokkaus) ja LTQ (matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöt ja komponentit). Suomen tutkimusinfrastruktuurien kansallisella tiekartalla on tällä alueella Aalto-yliopiston ja VTT:n Otaniemen mikro- ja nanoteknologioiden tutkimusinfrastruktuuri ja Jyväskylän NanoScience Center.

Suomen Akatemian ohjelmoitavien materiaalien akatemiaohjelmassa oli kunnianhimoiset tavoitteet päästä maailman huipulle jollain materiaalitieteen alueella. Ohjelmassa onkin löydetty uusia ratkaisuja muun muassa nanoelektroniikkaan, lääkeannostelutekniikkaan ja luminesenssimateriaalien kemiaan.
Akatemiaohjelman tuotoksiin kuuluu myös tarina vuonna 2067. Maailma voi näyttää hyvin erilaiselta 50 vuoden kuluttua. Tutkijoiden ideoima tarina antaa ajattelemisen aihetta. Se, mitä nyt tutkitaan, on silloin arkipäivää.

Materiaaliseminaari Kemian Päivillä

Professori Susan Trolier-MacKinstry kertoo pietsoelektrisistä ohutkalvoista, joilla on suuri kysyntä mikroelektromekaanisissa (MEMS) systeemeissä. Esityksessä edetään myös käytännön sovelluksiin.
Professori Russell Morris kertoo, miten hän on laajentanut metalliorgaanisten rakenteiden tutkimustaan lääketieteeseen. Hän kertoo myös kokemuksiaan avoimen tieteen toimintatavasta omassa tutkimuksessaan. Avoin tiede on useimpien tutkijoiden arkipäivää aivan pian.

Kemian tohtori Stuart Cantrill, joka on Nature -lehden toimittaja, kertoo sosiaalisen median käytöstä tieteen alueella. Twitter tuntuu olevan käytössä monilla tutkijoilla.
Akatemiaohjelman kaikki hankkeet esittäytyvät ja tutkijat kertovat mielellään tutkimuksistaan, niiden sovelluksista ja jatkosuunnitelmista lisää. Kiinnostavaa kuunnella, mitä materiaaleissa tutkitaan Suomessa nyt.

Sokerina pohjalla esitellään maailmankuva 2067. Suomi täyttää silloin 150 vuotta.

FT, TkL Saila Seppo
Ohjelmapäällikkö
Suomen Akatemia

Keskiviikko 29.3.2017

}

9.30 - 10.00

Hallisali 3B

Kemian Päivien 2017 avausseminaari

Järjestäjä: Kemian Seurat

Avaa ohjelma

9.00 Avaus; KP2017
Puheenjohtaja, pääjohtaja Kimmo Peltonen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

9.30 Suomalaisten Kemistien Seuran kiertotalousinnovaatiopalkinnon jako
Johtaja Mari Pantzar, Sitra: Kierrolla kärkeen

}

10.30 - 14.40

Plaza-alue

Kemian Päivien Plaza-esitykset

Avaa ohjelma

12.30-13.00 Dos. Anu Airaksinen, HY:
Kuvantamalla syövän kimppuun – kemistit syöpätutkijoiden apuna

13.00-13.30 Proj.pääll./Tukes Minna Valtavaara:
KemiDigi – Kemikaalitiedon digitaalinen hallinta

13.30-14.00 Prof. Ilkka Kilpeläinen, Helsingin yliopisto:
Jätepaperin, -vaatteiden ja puun uudelleensyntyminen

14.00-14.30 Tuotekehityskemisti Tomi Peltonen, KiiltoClean Oy:
Kotitalouspyykinpesun kemiaa: Mitä pesukoneestasi pääsee viemäriin?

}

13.00 - 16.15

Hallisali 3E

Uusiutuvaa energiaa

Ohjelma luo yleiskatsauksen uusiutuvan energian ajankohtaisiin kysymyksiin sekä tarkemmin mm. aurinkoenergiaan, kaasun hyödyntämiseen sekä uusiin innovaatioihin.

Järjestäjät: Kemian Seurat ja Suomen Akatemia

Avaa ohjelma

11.00 Kemikaalien ympäristökartoitukset – signaaleja ja priorisointeja
Ryhmäpääll. MMT Jaakko Mannio, Suomen ympäristökeskus, Kulutuksen ja tuotannon keskus

11.30 Non-target screening – tutustu tuntemattomiin
FM Matias Kopperi, Helsingin yliopisto, Kemian laitos

12.00 Lounastauko

13.00 Lääkeaineet – jatkuva vuo vesistöihin
Prof. Tuula Tuhkanen, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos

13.30 Perfluoratut yhdisteet – ota kiinni jos saat
FM Noora Perkola, Suomen ympäristökeskus, Laboratoriokeskus

14.00 Tauko

14.15 Miten kemikaalit vaikuttavat vesiympäristössä?
Yliopistolehtori Olli Pekka Penttinen, Helsingin yliopisto, Ympäristöekologian laitos

14.45 Joutsenmerkki — valistuneen kuluttajan valinta
Asiantuntija, FM  Terhi Uusitalo, Motiva Services Oy — Ympäristömerkintä

15.15 Loppukeskustelu

}

12.00 - 16.00

Hallisali 3B

Ympäristöaiheinen seminaari Kemikaalit kiertotaloudessa – näemmekö koko kuvan?

Järjestäjät: Ympäristötieteellinen seura ry ja Kemian Seurat

Avaa ohjelma

12.00–12.15 Ryhmäpäällikkö Jaakko Mannio, SYKE, Kulutuksen ja tuotannon keskus:
Kemikaalit kiertotaloudessa – näemmekö koko kuvan? (avauspuheenvuoro)

12.15–12.45 Head of Classification and Prioritisation Unit (D2) Elina Karhu, Euroopan kemikaalivirasto:
Yltääkö kiertotalous kemikaaleihin?

12.45–13.15 Erikoistutkija Kari Ylivainio, Luonnonvarakeskus:
Jätevesilietefosforin soveltuvuus fosforilannoitteeksi

13.15–13.45 Erikoistutkija Kimmo Suominen, Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira):
Mitä emme soisi löytyvän biolietteistä?

13.45–14.15 Kahvitauko

14.15–14.45 Erikoistutkija Helena Dahlbo, SYKE, Kulutuksen ja tuotannon keskus:
Mitä muoveja, mihin käyttöön? Haasteita muovin kierrätyksen edistämisessä

14.45–15.15 Tutkija Samuel Hartikainen, Itä-Suomen yliopisto:
Mikromuovitutkimus Suomen sisävesistöissä – tuloksia Kallavedeltä

15.15–15.45 Erikoistutkija Outi Setälä, SYKE, Merikeskus:
Mikromuovit Itämeren ravintoverkossa – Minne mikromuovit menevät?

15.45–16.00 Seminaarin yhteenveto
Jaakko Mannio

}

10.30 - 16.15

Hallisali 3A

Analytics session (Modern optical spectroscopy and mass spectrometry)

Organizer: Kemian Seurat

Avaa ohjelma

10.30 Opening (Prof. Lauri Halonen, University of Helsinki, Finland)

10.35 Dr. Simona M. Cristescu (Radboud University, The Netherlands):
Breath-taking research with optical techniques and mass spectrometry: what smell can tell

11.15 Prof. Ilkka Ojanperä (University of Helsinki, Finland):
Qualitative and quantitative analysis of new psychoactive substances by LC/GC-QTOFMS and chemiluminescence nitrogen detection

11.35 Break

11.50 Dr. Anas Kamleh (Thermo Fisher Scientific Europe, Sweden):
High Resolution Mass Spectrometry for Quantitative and Qualitative Analyses of Metabolites

12.10 Prof. Mika Pettersson (University of Jyväskylä, Finland):
Raman spectroscopy as a versatile tool in analytics

12.30 Lunch

13.30 Dr. Paolo De Natale (National Institute of Optics, Firenze, Italy):
Shining light on rarefied molecular gases

14.10 Dr. Kati Hanhineva (University of Eastern Finland):
Metabolite profiling and identification of unknowns with LC-QTOF-MS/MS analytics

14.30 Break

14.45 Martin Söderström (Verifin, Finland):
Chemical warfare agents in environment and their GC-MS/MS and LC-MS/MS analysis

15.05 Dr. Ismo Kauppinen (Gasera Ltd, Finland):
High-end gas analysis with photoacoustics and mid-infrared lasers

15.25 Dr. Geoffroy Duporte (University of Bordeaux, France):
Study of reactivity between dimethylamine and α-pinene oxidation products by high resolution mass spectrometry (HRMS)

15.45 Dr. Toni Laurila (Neste Ltd, Finland):
Real-time elemental analysis using micro-plasma emission spectroscopy

16.05 End of the session

}

10.30 - 16.15

Hallisali 3D

Closing Seminar of Programmable Materials (OMA) Academy Programme

Organizer: Academy of Finland

Avaa ohjelma

10.30 Welcome: Prof. Jukka Pekola, Aalto-yliopisto

10.40–11.20 Keynote: Piezoelectric Films for Microelectromechanical Systems
Professor Susan Trolier-McKinstry, The Pennsylvania State University

11.20–12.00 Keynote: Metal organic frameworks as gas delivery agents in medicine
Professor Russell E. Morris, University of St Andrews

12.00–13.30 Lunch

13.30–14.00 Keynote: Social media and science
Dr Stuart Cantrill, Nature Journal

14.00–14.35 Poster presentations (3 minutes/project)

 1. Toward Single Electron Nanoelectronics Using Self-Assembled DNA Structure
  University Lecturer Jussi Toppari
 2. Oil repellent surfaces
  Professor Robin Ras
  Dissolution control of Mg by a cellulose acetate – polyelectrolyte membrane
  Dr. Kirsi Yliniemi
 3. Two-dimensional semiconducting gallium chalcogenides for next-generation nanoelectronics
  Dr. Jannatul Susoma
 4. PhotonicQCA: towards new photonically addressed logic
  Dr. Andreas Schramm
 5. Light activated drug delivery systems
  Dr. Lauri Viitala
 6. Through mechanical characteristics to the bolstering of electrical and magnetic properties of perovskites
  Professor Roman Nowak
 7. Synthetic quantum matter: tunable atoms and materials realized with superconducting circuits
  Senior University Lecturer Sorin Paraoanu
 8. New Water-soluble Chemo-responsive Luminescent Materials
  Academy Prof. Kari Rissanen
 9. Biomacromolecule Encoded Nanoassemblies for Magnetoplasmonics
  Academy Prof. Päivi Törmä
 10. Hyaluronan-conjugates for controlled ocular drug delivery
  Dr. Tina Borke

14.35–15.45 Coffee and posters

15.45–16.15 How does the world look like in 2067? Materials in future

Torstai 30.3.2017

}

11.30 - 13.00

Plaza-alue

Kemian Päivien Plaza-esitykset

Avaa ohjelma

11.30-12.00 Dr. Stuart Cantrill, Nature Journal:
Social media and science

12.00-12.30A Asiantuntija, TkL Riitta Silvennoinen, Sitra:
Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle kemianalalla

12.30-13.00 Dos. Markus Metsälä, HY Fys. kemian laboratorio:
Mitä hönkäisy paljastaa – voiko ihmisen uloshengityksestä havaita sairauksia?

}

09.30 - 14.35

Hallisali 3A

Kemianopetus: Ammatinvalinta ja työelämätaidot kemian opetuksessa

Järjestäjät: Kemian Seurat ja Kemian opetuksen keskus KEMMA

Avaa ohjelma

Puheenjohtaja: prof. Maija Aksela, HY LUMA-keskus

09.30-09.50 Auli Salakka, Sr. Manager, R&D, Analytics & Chemistry, Kemira Oyj:
Työelämävalmiuksia kemianteollisuuteen

10.00-10.20 Maria Kivikoski, kemian ja matematiikan opettaja:
Peruskoulun kemian opettajan näkökulmia toimivaan koulu-yritysyhteistyöhön

10.30-11.30 Paneelikeskustelu: Ammatinvalinta ja työelämätaidot kemian opetuksessa
Jokaiselle panelistille 2-3 minuutin avauspuheenvuoro, minkä jälkeen keskustelua jatketaan esitysten ja panelistien kommenttien herättämien ajatusten vaihdolla sekä puheenjohtajan kysymysten avulla.

Paneeliin osallistujat:

 • Auli Salakka (Sr. Manager, R&D), Kemira Oyj
 • Maria Kivikoski (kemian ja matematiikan opettaja), Ruusutorpan koulu
 • Päivi Kousa (väitöskirjatutkija), Helsingin yliopisto
 • Heli Tuppurainen (Myyntijohtaja), VWR International Oy
 • Rasmus Pinomaa (Projektipäällikkö), Perstorp Ab
 • Tuija Levlin (DI, prosessitekniikan ammattiaineiden opettaja), Stadin ammattiopisto
 • Anni Siltanen (Asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima), Kemianteollisuus ry

11.30-13.15 Lounastauko

13.15-13.35 Päivi Kousa, väitöskirjatutkija, kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian laitos, Helsingin yliopisto:
Intoa kemian opiskeluun kouluyritysyhteistyön ja eriyttävän opetuksen keinoin

13.45-14.05 Heli Tuppurainen, Myyntijohtaja, VWR International Oy:
Nuorten työelämätaidot laboratoriotuotteiden ammattilaisen näkökulmasta

14.15-14.35 Rasmus Pinomaa, Projektipäälliikkö, Innovaatioyksikkö, Perstorp Ab:
Nuoresta insinööristä muovialan tuotekehityksen asiantuntijaksi

}

9.30 - 15.45

Hallisali 3D

5th Annual seminar of ALD Centre of Excellence

Seminar guesta are welcome to bring posters for display and for discussions during the breaks. Send email to ALDCoE coordinator Ville Miikkulainen (ville.miikkulainen (at) helsinki.fi) by March 9 with the poster title if you want to bring a poster.

Organizer: Finnish Centre of Excellence in Atomic Layer Deposition

Avaa ohjelma

09.30–09.45 Opening
Prof. Markku Leskelä, University of Helsinki

09.45–10.20 Prof. Charles H. Winter, Wayne State University, Detroit, USA:
Selective, Low Temperature Atomic Layer Deposition of Cobalt Metal Films

10.20–10.50 FM Mari Napari, University of Jyväskylä:
Plasma mode transition effects on PEALD with capacitive and inductive discharges

10.50–11.20 Coffee

11.20–11.45 Prof Mikko Ritala, University of Helsinki:
ALD of noble metals and their compounds

11.45–12.10 FT Pasi Jalkanen, University of Helsinki:
Characterization of multiferroic films

12.10–13.15 Lunch

13.15–13.45 FT Johnny Dahl, University of Turku:
Passivation of III-V semiconductor surfaces by combining vacuum-based oxidation and ALD

13.45–14.15 DI Tom Blomberg, ASM Microchemistry Oy:
Atomic layer deposition of solid solutions and nanocomposites

14.15–14.40 Coffee

14.40–15.05 TkT Markku Ylilammi, VTT:
Modelling of conformality in lateral high aspect ratio structures

15.05–15.30 FM Miia Mäntymäki, University of Helsinki:
Lithium containing transition metal oxides by solid state reaction of ALD thon films

15.30–15.40 Concluding remarks
Prof. Mikko Ritala, University of Helsinki

}

12.10 - 15.45

Hallisali 3E

Thermal analysis – In the service of industry and academia

Organizers: Finnish Thermal Analysis and Calorimetry Association

Avaa ohjelma

12.10 Opening
Prof. Vesa-Pekka Lehto, University of Eastern Finland

12.15 Prof. Crisan Popescu, Kao European Research Laboratory:
“The Beauty and Thermal Analysis”: Protein behaviour in designing cosmetic products

13.00 Dr. Joakim Riikonen, Itä-Suomen Yliopisto:
Characterization of synthetic and biological nanoporous materials by thermoporometry

13.20 Dr. Esa Tyystjärvi (Turun yliopisto/University Of Turku):
Thermoluminesence in photosynthesis

13.40 Coffee Break

14.15 Dr. Jurgen Schawe (Mettler Toledo Ltd., Sveitsi):
Flash-DSC –analyzer with ultra-high heating and cooling rates for previously unrecognizable processes

15.00 Prof. Antti Haapala (Itä-Suomen Yliopisto/University of Eastern Finland):
Use of harvest residue of wood for bioenergy purposes

15.20 Dr. Christopher Thomas (Aalto-yliopisto/Aalto University):
Intercalation of Primary Alcohols into TiHNbO5 ceramics – TGA analysis

15.40 Closing remarks
(Prof. Vesa-Pekka Lehto, Itä-Suomen Yliopisto/University of Eastern Finland)

}

09.30 - 15.35

Meeting room 103B

Symposium on Computational Chemistry

Organizer: Finnish Chemical Societies / Section for Computational Chemistry

Avaa ohjelma

Morning session (hard and inorganic materials)
Chair: Prof. Antti Karttunen, Aalto University

09.30–10.15 Prof. Patrick Rinke, Aalto University:
Human vs Machine: deciphering the structure of organic-inorganic interfaces

10.15–10.40 Dr. Perttu Lantto, University of Oulu:
NMR modelling of dia- and paramagnetic heavy element molecular solids

10.40–11.00 Break

11.00–11.25 Prof. Heikki Tuononen, University of Jyväskylä:
Molecules That Mimic Metals

11.25–11.50 Dr. Pipsa Hirva, University of Eastern Finland:
Molecular Modeling as a Tool in Crystal Engineering

11.50–13.15 Lunch break

Afternoon session (soft and biological materials)
Chair: Dr. Mikael Johansson, University of Helsinki

13.15–14.00 Prof. Ilpo Vattulainen, University of Helsinki and Tampere University of Technology:
Lipids and glycans govern membrane receptor conformation and accessibility – how do they do it?

14.00–14.25 Dr. Maria Sammalkorpi, Aalto University:
Modelling polymer films and molecular complexes: zooming in on salt and water

14.25–14.45 Break

14.45–15.10 Dr. Heikki Käsnänen, Orion Pharma, Espoo:
Physics-based methods in drug design in pharmaceutical industry

15.10–15.35 Dr. Gerrit Groenhof, University of Jyväskylä:
Observe while it happens, catching molecular dynamics in the act with computer simulations and experiments

}

09.30 - 15.30

Hallisali 1A

Osaamistarpeet muuttuvat: pysyvätkö laboratoriokenttä, elintarvikekemia ja alan koulutus mukana?

Järjestäjät: Kemian Seurat, Elintarviketieteiden Seura ja Loimu ry

Avaa ohjelma

Aamupäivän puheenjohtaja professori Timo Hirvi

09.30–09.35 Avaussanat

09.35–10.00 TtT Jaana Hurri, Carea, Kymenlaakson sairaalapalvelut:
Julkisesta laboratoriosta liikelaitokseksi/yritykseksi

10.00–10.30 Professori Janne Nieminen, Yksikönjohtaja, Evira:
Julkinen elintarvikelaboratoriotoiminta muutoksen keskellä
Kommenttipuheenvuoro
Laatu– ja avainasiakaspäällikkö, FT Anu Johansson, Net-Foodlab Oy

10.30–11.00 Dos. Martti Heinonen, Tutkimuspäällikkö, VTT Mikes:
Kansainvälinen yhteistyö kehityksen moottorina (case)

11.00–11.30 FT Tero Eklin, Laboratorionjohtaja, SYKE:
Näkökulmia ympäristölaboratoriotoiminnan tulevaisuuteen

Lounas / Tauko

Iltapäivän puheenjohtaja prof. emeritus Rainer Huopalahti

13.00–13.30 FT Päivi Laakso, Analyysipalvelupäällikkö, Eurofins Scientific Finland Oy:
Elintarvikeananalyytikon osaaminen vs. asiakkaiden tarpeet

13.30–14.00 MMM Anu Surakka, Laboratoriopäällikkö, Valio Oyj:
Elintarvikeanalytiikan merkitys tuotekehityksessä

14.00–14.30 Kahvitauko

14.30–14.55 TkT Maija Pohjakallio, Johtava asiantuntija, Kemiateollisuus ry:
Analytiikan merkitys kierto- ja biotaloudessa

14.55–15.25 Paneelikeskustelu päivän teemoista (mm laboratorioalan osaamisen tulevaisuus, laboratoriopalvelujen tarpeet, koulutustarpeet) – fasilitaattorina professori Timo Hirvi

15.25 Päätössanat

}

12.00 - 15.45

Sali 204

Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry:n seminaari

Järjestäjänä Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry.

Avaa ohjelma

Puheenjohtaja: Dos. Jussi paatero

12.00–12.10 Seminaarin avaus

12.10–12.30 Väestönsuojelun kehitysnäkymiä Suomessa
Valmiusjohtaja Janne Koivukoski, Sisäministeriö

12.30–12.50 Helsingin pelastuslaitoksen varautuminen poikkeusoloihin ja -tilanteisiin
Varautumispäällikkö Andreas Schneider, Helsingin pelastuslaitos

12.50–13.10 SPEK:n toiminnasta varautumisen ja väestönsuojelun alalla
Varautumisjohtaja Karim Peltonen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

13.10–13.30 Väestönsuojelu ja väestönsuojat
Varapuheenjohtaja Pekka Kyrenius, Helsingin väestönsuojeluyhdistys ry

13.30–14.00 Tauko

Puheenjohtaja: Insevl evp Juhani Juutilainen

14.00–14.20 Elintarviketurvallisuuden ylläpito ja varautuminen
Johtaja Leena Räsänen, Elintarviketurvallisuusvirasto

14.20–14.40 Sotilaslääketieteen keskuksen toiminta bioaseilta suojautumisessa
Prof. Simo Nikkari, Puolustusvoimat/Sotilaslääketieteen keskus

14.40–15.00 Säteilyvalvonnan nykytila ja kehittäminen
Johtaja Tarja K. Ikäheimonen, Säteilyturvakeskus

15.00–15.20 Puolustusvoimien tutkimuslaitos – osaamista CBRNE-suojelun alalla
Prof. Markku Mesilaakso, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

15.20–15.40 Ilmakehän ja ilmakehässä kulkeutuvat vaaratekijät
Ryhmäpäällikkö Jussi Paatero, Ilmatieteen laitos

15.40–15.45 Seminaarin loppusanat

Messuopas

Ota yhteyttä