AJANKOHTAISTA

Kemian Seurojen palkinto pääjohtaja professori Kimmo Peltoselle

Kuva: Veikko Somerpuro Kemian Päivien Säätiön hallitus on myöntänyt vuoden 2024 Kemian Seurojen palkinnon pääjohtaja Kimmo Peltoselle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESista. Pääjohtaja Peltonen on tehnyt merkittävän uran kemian tutkijana, professorina ja...

EYCN delegate assembly – Lontoo, Iso-Britannia 28.-31.1.2024

EYCN (European Young Chemists Network) sai kunnian järjestää vuosittaisen tapaamisensa Lontoossa the Royal Society of Chemistry (RSC) -seuran vieraina. Kolmepäiväinen tapahtuma (delegate assembly, DA) pidettiin upeassa historiaa tihkuvassa Burlington Housessa RSC:n...

EuChemS CompChem 2023 – Thessaloniki, Kreikka 27.-31.8.2023

Professori Antti Poso osallistui Suomen edustajana ”European Chemical Society, Division of Computational and Theoretical Chemistry”  järjestämään EuChemS – CompChem konferenssiin. Konfressin yhteydessä järjestettiin myös Laskennallisen ja teoreettisen kemian jaoston...

Kirjoituksia kemian- ja bioalan ajankohtaisista aiheista

Lue Markus Metsälän artikkeli Optinen spektroskopia ja kuvantaminen sekä muita kirjoituksia ChemBion sivuilta.

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

KEMIAN PÄIVÄT 2015

Helsingin Messukeskus 18.-19.3.2015

Keskiviikko 18.3.2015

}

9.30 - 10.30

Kemian Päivien 2015 avausseminaari

Järjestäjä: Kemian Seurat

Avaa ohjelma

9.00 Avaus; ECHA ja Reach – kemikaaliturvallisuuden takuutekijät
Puheenjohtaja pääjohtaja Kimmo Peltonen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

9.35 Ratkaiseeko REACH-asetus kemikaaliongelmat?
Johtaja Esa Nikunen, Tukes, kemikaalituotevalvonta

10.00 ECHA eilen, tänään, huomenna
Deputy Executive Director Jukka Malm, Euroopan kemikaalivirasto ECHA

}

10.30 - 14.40

Aurinko- ja bioenergia

Ohjelmaryhmän aamupäivä luo katsauksen aurinkosähkön näkymiin ja tekniikoihin. Iltapäivällä syvennytään biopohjaisten polttonesteiden valmistukseen.

Pj dos. Markku Hurme  Aalto-yliopisto

Järjestäjät: Kemian Seurat ja Suomen Akatemia

Avaa ohjelma

10.30 Avaus
Pj ohjelmapäällikkö  Saila Seppo, Suomen Akatemia

10.40  Aurinkokennojen perusteita
Yliopistolehtori Janne Halme, Aalto-yliopisto

11.15 Thin Film Nanomaterials for Photovoltaics and Catalysis
Prof.  Jeffrey W. Elam, Argonne National Laboratory

11.45 Lounastauko

Pj dos. Markku Hurme  Aalto-yliopisto

13.00 Etanolia jätteistä ja sahanpurusta
Johtaja Risto Savolainen, St1

13.30 Uusiutuvia biopolttoaineita
Teknologiajohtaja Petri Lehmus, Neste Oil

14.00 Uusiutuvaa dieseliä mäntyöljystä – Metsäteollisuuden rooli biotalouden edistäjänä
Heli Laumola, HSEQ Manager, Technology and Production, UPM Biofuels

14.30 Päätös

}

11.00 - 15.30

Mitkä kemikaalit aiheuttavat huolta ympäristössä – ja miksi?

Ympäristösessiossa nuuskitaan mitkä aineet ja miksi tällä hetkellä askarruttavat ympäristön kannalta. Valotetaan hieman myös sekä sääntelyn ongelmia että vaikeuksia ja mahdollisuuksia estää aineiden pääsy luontoon. Tarkastellaan myös kuinka ekotoksikologisin menetelmin tutkitaan ympäristövaikutuksia.

Puheenjohtaja johtaja Esa Nikunen, Tukes, kemikaalituotevalvonta

Järjestäjät: Ympäristötieteellinen Seura ja Kemian Seurat

Avaa ohjelma

11.00 Kemikaalien ympäristökartoitukset – signaaleja ja priorisointeja
Ryhmäpääll. MMT Jaakko Mannio, Suomen ympäristökeskus, Kulutuksen ja tuotannon keskus

11.30 Non-target screening – tutustu tuntemattomiin
FM Matias Kopperi, Helsingin yliopisto, Kemian laitos

12.00 Lounastauko

13.00 Lääkeaineet – jatkuva vuo vesistöihin
Prof. Tuula Tuhkanen, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos

13.30 Perfluoratut yhdisteet – ota kiinni jos saat
FM Noora Perkola, Suomen ympäristökeskus, Laboratoriokeskus

14.00 Tauko

14.15 Miten kemikaalit vaikuttavat vesiympäristössä?
Yliopistolehtori Olli Pekka Penttinen, Helsingin yliopisto, Ympäristöekologian laitos

14.45 Joutsenmerkki — valistuneen kuluttajan valinta
Asiantuntija, FM  Terhi Uusitalo, Motiva Services Oy — Ympäristömerkintä

15.15 Loppukeskustelu

}

13.00 - 16.00

Kemiallinen analytiikka nyt ja tulevaisuudessa

Analyysitekniikat kehittyvät koko ajan ja kymmenen vuotta sitten modernit analyysimenetelmät ovat nykyään arkipäivää. Millaisia ovat rutiinitekniikat tulevaisuudessa? Korvaavatko massadetektorit muut detektorit? Seminaarissa käsitellään analytiikan nykytilaa ja tulevaisuutta. Mukana on sekä orgaanisten että epäorgaanisten yhdisteiden analytiikkaa, erityisesti rutiinianalytiikan näkökulmasta.

Järjestäjä: Kemian Seurat

Puheenjohtaja Yksikön päällikkö Outi Salonen, Ramboll Analytics

Avaa ohjelma

13.00 Avaus
Yksikön päällikkö Outi Salonen, Ramboll Analytics

13.05 Ioniloukku-orbiloukku massaspektrometrin käytöstä Tullilaboratoriossa
Tullikemisti FM Pekka Ravio, Tullilaboratorio

13.30 Monivaiheiset kromatografiset menetelmät ja niiden uudet sovellusalueet
FT Tuulia Hyötyläinen, Steno Diabetes Center A/S

14.00 Syrjäyttääkö massaspektrometri muut detektorit?
Laboratorion johtaja FT Raimo Ketola, Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti

14.30 Tauko

15.00 Kapillaarielektroforeesitekniikan hyödyntäminen haasteellisessa analytiikassa
Dosentti FT  Heli Siren, Helsingin yliopisto, Kemian laitos

15.30 GC-ICP-MS -tekniikan käyttö spesiaatioanalytiikassa
FT Heidi Pietilä, Oulun yliopisto, Kemian laitos

15.55 Seminaarin päättäminen

}

12.30 - 14.30

Plaza-alue

Arkipäivän kemiaa

Avaa ohjelma

10.00 Efficient exploration and generation of complex free energy landscapes: Theoretical studies of structure and thermodynamics in molecular crystals and polypeptides
Prof. Mark Tuckerman, New York University

10.45 Break

11.00 Ab initio modelling of NaCl dissociation in aqueous environment – nanoclusters and surfaces
Prof. Kari Laasonen, Aalto University

11.20 Gold and silver in nanoscale, dispersed by ligands to molecular precision
Prof. Hannu Häkkinen, University of Jyväskylä

11.40 Computational chemistry at the border of inorganic molecules and materials
Dos. Antti Karttunen, Aalto University

12.00 Lunch break

Chairman: Prof. Kari Laasonen, Aalto University

13.30 Unravelling the mechanisms of atmospheric reactions by dynamics combined with quantum chemistry
Prof. Benny Gerber, Hebrew University

14.15 Break

14.30 Computational modelling of atmospheric autoxidation reactions
Dos. Theo Kurten, University of Helsinki

14.50 A novel model for dispersion interaction between metal atom clusters
Dos. Vesa Hänninen, University of Helsinki

15.10 Predicting new spectroscopies: Interplay of light and nuclear magnetism
Prof. Juha Vaara, University of Oulu

15.30 -16.00 Discussion on future trends in computational chemistry: Will computational science outperform experiment?

Torstai 19.3.2015

}

12.00 - 16.00

Halli

Tieteen keinoin elintarvikeväärennöksiä osoittamassa

Elintarvikkeisiin liittyviä huijauksia ja –väärennöksiä on yritetty tehdä kautta historian ja niiden on myös arvioitu edelleen lisääntyvän – onhan kansainvälisen elintarvikekaupan arvo erittäin suurta. Erilaisia yrityksiä kuluttajien harhaanjohtamiseen ovat esimerkiksi elintarvikkeiden alkuperään, tuotantotapaan tai ravintoaineisiin liittyvät väärennökset. Osa väärennösyrityksistä on johtanut vakaviin elintarviketurvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin, mistä osoituksena mm. Kiinan melamiinitapaukset muutama vuosi sitten. Elintarvikeväärennösten ja -petosten selville saaminen vaatii uudenlaisia, perinteisestä elintarvikevalvonnasta poikkeavia valvontamenetelmiä. Elintarvikekemian seminaarissa esiteltävät analyyttiset menetelmät ja innovaatiot tarjoavatkin erilaisia vaihtoehtoja elintarvikkeen aitouden osoittamiseksi.

Puheenjohtaja erikoistutkija Eila Järvenpää, Luonnonvarakeskus (Luke)

Järjestäjät: Kemian Seurat ja  Elintarviketieteiden Seura

Avaa ohjelma

12.00 Seminaarin avaus
Erikoistutkija Eila Järvenpää, Luonnonvarakeskus (Luke)

12.05 Yleistä elintarvikepetoksista ja niiden taloudellisesta merkityksestä
Ylitarkastaja Jussi Peusa, Evira

12.30 Yleiskatsaus elintarvikkeiden väärennöstutkimuksiin
Laboratorionjohtaja Janne Nieminen, Evira

13.15 Pikamenetelmät luomutuotteiden aitouden osoittamiseksi
Erikoissuunnittelija  Marjo Särkkä-Tirkkonen,HY Ruralia-instituutti

13.45 Kahvitauko

14.15 Katsaus alkoholijuomien aitoustutkimusten analytiikkaan
Laboratoriopäällikkö Soili Karjalainen, Alkoholintarkastuslaboratorio

14.45 DNA-menetelmät aitoustutkimuksissa – mahdollisuudet ja rajoitukset
Erikoistutkija Annikki Welling, Evira

15.30 Yhteenveto ja loppukeskustelu

}

10.30 - 15.30

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö kemian opetuksessa ja sähköinen ylioppilaskoe

Tietotekniikka tiedeopetuksessa on ollut kuuma aihe jo vuosia, mutta sen tehokas käyttöönotto ei ole onnistunut syynä päätteiden ja laitteiden sekä sopivien ohjelmien ja koulutuksen puute. Tablettitietokoneiden ja mobiililaitteiden määrä on viime aikoina kasvanut koulujen ja oppilaiden käytössä, sekä uusia laitteistokokeiluja tehdään ympäri maata. Uusi kansallinen opetussuunnitelma tulee painottamaan tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttöä kemian opetuksessa ja sekä sähköinen ylioppilaskirjoitus saapuu lukioihin 2018. Nämä aiheuttavat suurta painetta oppilaitoksiin. Mikä on hyvää TVT:n käyttöä ja mitä lisäarvoa tekniikka tuo mukanaan? Luentosarjassa kuullaan tämän hetken pioneereja, jotka ovat toteuttaneet jo pitkään TVT:n käyttöä omassa kemian opetuksessaan sekä työssään.

Järjestäjät: Kemian Seurat, LUMA-keskus Suomi/Kemian opetuksen keskus Kemma

Avaa ohjelma

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö kemian opetuksessa
Puheenjohtaja koordinaattori Veli-Matti Ikävalko, Kemian opetuksen keskus Kemma, Helsingin yliopiston LUMA-keskus

9.30 Aloitussanat
Prof. Maija Aksela, johtaja, Kemian opetuksen keskus Kemma, Helsingin yliopiston LUMA-keskus

9.45 Kokemuksia TVT:n käytöstä yliopistomaailmassa
FM Antti Nikula, Jyväskylän yliopisto

10.15 Kokemuksia TVT:n käytöstä koulumaailmassa
Lehtori Ari Myllyviita, Viikin normaalikoulu

10.45 Tauko

11.00  Paneelikeskustelu TVT:n käytöstä kemian opetuksessa
Koordinaattori Veli-Matti Ikävalko, tuotepäällikkö Salla Paajanen, Metrohm Nordic, lehtori Ari Myllyviita, FM Antti Nikula

11.30 Lounastauko

Valmistautuminen sähköisiin kemian ylioppilaskokeisiin
Puheenjohtaja Tiina Tähkä, kemian jaoksen jäsen, Ylioppilastutkintolautakunta

13.00 Sähköinen ylioppilaskoe kemiassa
Opetusneuvos Tiina Tähkä, Ylioppilastutkintolautakunta

13.30 Kokemuksia kemian sähköisistä kokeista
Lehtori Marika Suovanen, Loimaan lukio, lehtori Suvi Aspholm Hyvinkään yhteiskoulun lukio

14.30 – 15.00 Keskustelua ja kysymyksiä

}

9.020 - 15.45

3rd Annual Seminar of Finnish Centre of Excellence in Atomic Layer Deposition (ALDCoE)

The seminar program will consists of invited lectures given by two foreign and two Finnish lecturers and six shorter presentations given by the researchers of the ALD Centre of Excellence. The presentations will cover the areas of ALDCoE which are development of new chemistry and thin film processes for materials applicable in microelectronics and energy technologies.

Organizer: Finnish Centre of Excellence in Atomic Layer Deposition

Avaa ohjelma

Finnish Symposium on Atomic Layer Deposition
Chairman: Prof. Markku Leskelä, University of Helsinki

9.20 Finnish Centre of Excellence in Atomic Layer Deposition
Prof. Markku Leskelä, University of Helsinki

9.30 Atomic Layer Deposition for Semiconductor Roadmap Challenges
Dr. Jan Willem Maes (ASM International, The Netherlands)

10.05 Title open
Dr. Jeff Elam, Argonne National Laboratories, USA

Coffee break

11.10 Observing thin film conformality with VTT’s microscopic lateral high-aspect-ratio test structures
Dr. Riikka Puurunen (VTT)

11.30 Thin films by photo-assisted ALD
Dr. Ville Miikkulainen (University of Helsinki)

11.50 The characterization of multiferroic ALD grown BFO films
Dr. Pasi Jalkanen (University of Helsinki)

Lunch break

13.30 Molecular Layer Deposition
Prof. Maarit Karppinen, Aalto University

13.55 ALD for metallization
Mr. Juhana Kostamo, Managing director, Picosun Oy

Coffee break

14.40 Porous silicon supercapacitors
Prof. Jouni Ahopelto (VTT)

15.00 Composite TiO2 photocatalysts by ALD – fundamental research towards
water decontamination

Dr. Jani Hämäläinen (University of Helsinki)

15.20 ALD of 2D materials – opportunities and challenges
MSc Tiina Sarnet (University of Helsinki)

}

10.00 - 16.00

Laskennallisen kemian symposiumi

Laskennallinen kemia on noussut yhdeksi tärkeimmistä kemian osa-alueista, sillä jopa parikymmentä prosenttia kaikesta kemian alan tutkimuksesta luokitellaan laskennalliseksi tieteeksi. Aihepiiri on viime vuosina laajentunut valtavalla vauhdilla, sillä yksittäisten pienten molekyylien tarkan kuvauksen lisäksi on mahdollista käsitellä suuria molekyylisysteemejä eri olomuodoissa. Laskennalliset menetelmät myös hienosti täydentävät kokeellista kemiaa, sillä koetuloksia voidaan ennustaa suurellakin tarkkuudella.

Laskennallisen kemian symposiumin pääpuhujat keskittyvät rakenteisiin ja kemiallisiin reaktioihin kaasuissa, nesteissä, pinnoilla ja kiinteissä aineissa kuten jäässä. Kvanttimekaanisten ja klassisten mallien yhdistelmä on esitelmien punainen lanka. Molemmat luennoitsijat kuuluvat maailmalla laskennallisen ja teoreettisen kemian huippuun.

Kotimaiset esitelmänpitäjät edustavat poikkileikkausta maassamme harjoitettavasta laskennallisen kemian tutkimuksesta. Mukana on tutkijoita eri ikäryhmistä.

Chairman: Prof. Lauri Halonen, University of Helsinki

Organizer: Finnish Chemical Societies

Avaa ohjelma

10.00 Efficient exploration and generation of complex free energy landscapes: Theoretical studies of structure and thermodynamics in molecular crystals and polypeptides
Prof. Mark Tuckerman, New York University

10.45 Break

11.00 Ab initio modelling of NaCl dissociation in aqueous environment – nanoclusters and surfaces
Prof. Kari Laasonen, Aalto University

11.20 Gold and silver in nanoscale, dispersed by ligands to molecular precision
Prof. Hannu Häkkinen, University of Jyväskylä

11.40 Computational chemistry at the border of inorganic molecules and materials
Dos. Antti Karttunen, Aalto University

12.00 Lunch break

Chairman: Prof. Kari Laasonen, Aalto University

13.30 Unravelling the mechanisms of atmospheric reactions by dynamics combined with quantum chemistry
Prof. Benny Gerber, Hebrew University

14.15 Break

14.30 Computational modelling of atmospheric autoxidation reactions
Dos. Theo Kurten, University of Helsinki

14.50 A novel model for dispersion interaction between metal atom clusters
Dos. Vesa Hänninen, University of Helsinki

15.10 Predicting new spectroscopies: Interplay of light and nuclear magnetism
Prof. Juha Vaara, University of Oulu

15.30 -16.00 Discussion on future trends in computational chemistry: Will computational science outperform experiment?

}

12.00 - 13.00

Plaza-alue

Arkipäivän kemiaa

Avaa ohjelma

10.00 Efficient exploration and generation of complex free energy landscapes: Theoretical studies of structure and thermodynamics in molecular crystals and polypeptides
Prof. Mark Tuckerman, New York University

10.45 Break

11.00 Ab initio modelling of NaCl dissociation in aqueous environment – nanoclusters and surfaces
Prof. Kari Laasonen, Aalto University

11.20 Gold and silver in nanoscale, dispersed by ligands to molecular precision
Prof. Hannu Häkkinen, University of Jyväskylä

11.40 Computational chemistry at the border of inorganic molecules and materials
Dos. Antti Karttunen, Aalto University

12.00 Lunch break

Chairman: Prof. Kari Laasonen, Aalto University

13.30 Unravelling the mechanisms of atmospheric reactions by dynamics combined with quantum chemistry
Prof. Benny Gerber, Hebrew University

14.15 Break

14.30 Computational modelling of atmospheric autoxidation reactions
Dos. Theo Kurten, University of Helsinki

14.50 A novel model for dispersion interaction between metal atom clusters
Dos. Vesa Hänninen, University of Helsinki

15.10 Predicting new spectroscopies: Interplay of light and nuclear magnetism
Prof. Juha Vaara, University of Oulu

15.30 -16.00 Discussion on future trends in computational chemistry: Will computational science outperform experiment?

}

13.00 - 15.00

Plaza-alue

Uraseminaari ChemBio 2015–tapahtumassa

Tilaisuuden järjestäjät: Kemianteollisuus, LAL, Suomalaisten kemistien seura ja Suomen Bioteollisuus ry (FIB).

Avaa ohjelma

Tilaisuuden juontavat Anni Siltanen (Kemianteollisuus ry) ja Maija Arvonen (LAL ry).

13.00  Urasuunnitelma, onko se tarpeen ja miten se tehdään?
Suunnittelija, uraohjaaja, VTM Leena Itkonen, HY Urapalvelut

13.20 Töissä julkisella työnantajalla
Tullikemisti, FM Arto Mustonen, Tullilaboratorio

13.35 Luonnontieteilijän työmarkkinat – mitä, missä ja miten?
Uraohjaaja, YTM, FM Satu Roos, Underose ky

14.00 Tutkijana lääketeollisuudessa
Senioritutkija, FT Satu-Maarit Heinonen, Orion Oyj Orion Pharma T&K

14.15 Rekrytoijan näkökulma
Henkilöstöpäällikkö, FM Mirka Janhonen, Kemira Oyj

14.35 Ura suomalaisissa diagnostiikkayrityksissä
Business Development Manager, FM, MBA Pekka Hildén, HyTest Oy

14.50-15.00 Keskustelua ja seminaarin lopetus

Messuopas

Lataa Chembio 2015 Messuopas pdf-muodossa

Ota yhteyttä