AJANKOHTAISTA

EYCN delegate assembly – Lissabon, Portugali 2.9.2022

Kahden vuoden pandemian pakottaman etäkokousajan jälkeen EYCN (European Young Chemists Network, EuChemS:n nuorisojaosto) kykeni viimein järjestämään vuosittaisen kokouspäivänsä livenä Portugalissa Lissabonissa IST Técnico Lisboa -kampuksella. Järjestyksessään 17....

IUPAC Announces the 2022 Top Ten Emerging Technologies in Chemistry

Research Triangle Park, NC, USA, 18 October 2022: The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) has released the results of the search for the 2022 Top Ten Emerging Technologies in Chemistry. The goal of this project is to showcase the transformative...

Finntesting-yhdistyksen syysseminaari

Finntesting-yhdistyksen syysseminaari on tänä vuonna Eurachem-Suomi 30-v. juhlaseminaari: Kemian mittaukset ilmastonmuutoksen ratkaisuissa Seminaari pidetään torstaina 03.11.2022 klo 12 alkaen Ruokaviraston seminaaritila Kalevissa (Mustialankatu 3, Helsinki)....

Global Women´s Breakfast – “Breaking Barriers in Science” on February 14!

On February 14, 2023 we will be “Breaking Barriers in Science” by including groups from all areas of science as part of the International Year of Basic Sciences for Sustainable Development. Don’t miss this opportunity to expand your professional network across...

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

Kv-toimintapelisäännöt

Kemian Seurojen kansainvälisiä asioita hoitaa kemian kansalliskomitea. Sen muodostavat SKS:n, KTY:n ja FKS:n puheenjohtajat ja heidän varajäseninään toimivat seurojen varapuheenjohtajat. Suomalaisten Kemistien Seuran toiminnanjohtaja toimii kemian kansalliskomitean sihteerinä. Kemian kansalliskomitea on yksi 37 kansalliskomiteasta, joita Suomen Tiedeakatemiat koordinoi. Ehdotukset edustajista kansainvälisten järjestöjen yleiskokouksiin, jaostoihin ja työryhmiin tapahtuu kemian kansalliskomitean toimesta. Valinta kv-järjestöjen hallituksiin ja IUPACin jaostoihin tapahtuu vaalien kautta.

Kansainvälisissä yhteyksissä kaikkien seurojen edustajat käyttävät yhteistä nimeä Finnish Chemical Society.

Seurojen kansainvälinen toiminta ja sen tavoitteet

 • Toimia kansallisena yhteyslinkkinä kansainvälisiin kemian järjestöihin: IUPAC, EuChemS, EFCE.
 • Toiminta tarjoaa seuroille mahdollisuuden osallistua kv-järjestöjen toimintaan ja vaikuttaa kemian kehitykseen globaalisti.
 • Järjestöjen kautta välittyy tieto kansainvälisistä kemiaa koskevista päätöksistä. Kansainvälisiin kokouksiin osallistuvien velvollisuus on raportoida kokousten tuloksista.
 • Toiminta tarjoaa mahdollisuuden Suomen kemian kuvan kirkastamiseen maailmalla.
 • Seurat eivät järjestä kotimaassa kansainvälisiä konferensseja. Mikäli joku seurojen jaostoista järjestää kansainvälisen konferenssin Suomessa, se saa käyttää esitteissään Seuran nimeä Finnish Chemical Society, mutta seura ei toimi konferenssien tappion takaajana.

 

IUPAC (https://iupac.org/)

IUPACille lähetetään lista ehdokkaista + CV, IUPACin Divisioonilla ja komiteoilla on oma tiukka valintaprosessinsa.

– IUPAC maksaa Titular Member (TM) matkakulut, Associate Member (AM) ja National Representatives (NR) kuluja IUPAC ei maksa. Ehdotus: osallistumiskulut voidaan maksaa yhteisistä varoista, jos niitä on jäljellä.

Yleiskokous joka toinen vuosi (parittomana vuonna).

IUPAC:in 15.8.2021 hyväksymät edustajat kaudelle 2022-2023:

 • Prof. Theo Kurten, NR (Div. I; Physical and Biophysical Chemistry)
 • Prof. Ari Koskinen, TM (Div. III; Organic and Biomolecular Chemistry)
 • Dr. Susanne Wiedmer, TM (Div. V; Analytical Chemistry)
 • Prof. Jaana Rysä, NR (Div.VII; Chemistry and Human Health)
 • Prof. Risto S. Laitinen TM-Secretary (Div. VIII; Chemical Nomenclature and Structure Representation)

EuChemS (http://www.euchems.eu/)

Edustajat 2022:

 • Division of Analytical Chemistry: prof. Johan Bobacka
 • Division of Chemistry and the Environment: FT Jaana Koistinen
 • Division of Chemistry Education: FT Susanne Wiedmer
 • Division of Chemistry in Life Science: prof. Paula Kiuru
 • Division of Computational Chemistry: prof. Antti Poso
 • Division of Food Chemistry: prof. Baoru Yang, prof. Vieno Piironen
 • Division of Nuclear and Radiochemistry: prof. Gareth Law
 • Division of Organic Chemistry: prof. Ari Koskinen
 • Division of Organometallic Chemistry: prof. Timo Repo
 • European Young Chemists’ Network (EYCN): Heta-Elisa Nieminen
 • Division of Solid State and Materials Chemistry: prof. Maarit Karppinen
  • EuChemS:in johtokunnassa ei ole tällä hetkellä pohjoismaista edustajaa

EFCE (http://efce.info/)

EFCE – European Federation of Chemical Engineering (KTY valitsee edustajat). SKS:n  työryhmäjäsenyydet EFCE:ssä:

 • Agglomeration: prof. Anne Juppo
 • Characterisation of Particulate Systems: Assoc. Prof., D.Sc. (Tech.) Ritva Tuunila
 • Chemical Reaction Engineering: prof. Tapio Salmi ja prof. Juha Lehtonen
 • Comminution and Classification: prof. Kari Heiskanen
 • Computer Aided Process Engineering: prof. Andrzej Kraslawski
 • Crystallization: prof. Marjatta Louhi-Kultanen
 • Drying: TkT Carl-Gustav Berg
 • Education: prof. Tuomo Sainio
 • Fluid Separation: Jani Kangas
 • Loss Prevention: prof. Raija Koivisto
 • Mixing: prof. Ville Alopaeus
 • Multiphase Fluid Flow: prof. Carl Johan Fogelholm
 • Process Intensification: prof. Tuomas Koiranen
 • Static Electricity in Industry: TkT Jaakko Paasi
 • Thermodynamics and Transport Properties: TkT Juha-Pekka Pokki ja TkT Susanna Kuitunen

EYCN (young division of the EuChemS)

Eurooppalaisten nuorten kemistien verkosto (European Young Chemists’ Network, EYCN) on vuonna 2006 perustettu Eurooppalaisen kemiallisen seuran (European Chemical Society, EuChemS) jaosto, jonka päätehtävänä on tuoda yhteen kemistejä mantereen halki. Tällä hetkellä EYCN yhdistää kemistejä 28 jäsenmaasta. Verkoston edustajat ovat nuoria alle 35-vuotiaita kemistejä, jotka pyrkivät tuomaan kemian lähemmäksi suurta yleisöä, luomaan sillan yliopistojen ja teollisuuden välille sekä tukemaan nuoria kemistejä uransa alkuvaiheilla. Verkosto on aktiivisesti mukana kansainvälisissä tapahtumissa, organisoi tapaamisia ja konferensseja sekä järjestää kilpailuja ja palkitsee nuoria kemistejä.
Suomalaisten kemistien seura on ollut osana EYCN:n toimintaa jo vuodesta 2007. SKS:n ensimmäinen edustaja oli Helena Laavi, joka toimi verkostossa vuosina 2007–2013. Laavin jälkeen Tiina McKee jatkoi nuorten kemistien asioiden ajamista vuoteen 2020 asti. SKS:n nykyinen edustaja Eurooppalaisten nuorten kemistien verkostossa on Heta-Elisa Nieminen.
Lisätietoja EYCN-verkostosta löytyy täältä: www.euchems.eu/divisions/european-young-chemists-network/

Pohjoismainen yhteistyö

Puheenjohtajien kokous pidetään joka toinen vuosi. Järjestelyvuoro on kiertävä. Järjestäjä vastaa kokouskustannuksista (tilat, ruokailut ja mahdollinen oheistoiminta). Korvataan puheenjohtajan osallistuminen sekä hoidetaan oma järjestelyvuoro.

PCCP

Edustaja: Prof. Mika Pettersson, Jyväskylän yliopisto

Dalton Transactions

Kuva: Wikipedia Hansjorn

European Polymer Federation

Edustaja: Prof. Heikki Tenhu, Helsingin yliopisto

 

Kansainvälisen toiminnan toimintasuunnitelma

Laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma, joka käsitellään aina vuoden alussa
– ehdotukset ko. vuoden kokouksista toimintasuunnitelmaan, jokaisesta kokouksesta lyhyesti tietoa: mikä kokous, missä pidetään, karkea hinta-arvio kokousmatkan kuluista

Kansainvälisen toiminnan pelisäännöt ja korvausperusteet on toimitettu tiedoksi edustajille.

Korvausten maksamisesta

Yhteisiksi pelisäännöiksi kansainvälisen toiminnan kulujen korvaamiseksi seurojen yhteisistä varoista ehdotetaan seuraavaa:

Maksetaan yleiskokousedustajat
– IUPAC, EuCheMS ja EFCE yleiskokouksiin, jos ei ole edustajaa jo valmiina, koskee erityisesti IUPAC:ia (matkat, hotelliyöpymiset+päivärahat kokouksen ja matkapäivien osalta)

Jaostoissa, divisioonissa ja working parties toiminnassa mukana oleville edustajille tiedotetaan, että niiden toimintaan pyritään ensisijaisesti hankkimaan varat matkakuluihin esim. työantajalta. Yhteisistä kuluista osallistumisia voidaan maksaa 1 krt/vuosi/osallistuja, niin kauan kuin kansainvälisiin edustuksiin myönnettävää rahaa on jäljellä.

Kansainvälisten järjestöjen, IUPAC, EuCheMS, EFCE, jäsenmaksut toimitetaan suoraan TSV/Tiedeakatemiajaoston maksettavaksi vuosittain.

Kulut maksetaan matkakertomusta ja matkalaskua vastaan. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset kuitit skannattuna yhdeksi tiedostoksi, jotka lähetetään edelleen kemian kansallisen komitean sihteerille.

Seuran korvaamat edustajat ovat velvollisia tiedottamaan jaoston toiminnasta aihealueen toimijoille tarkoituksenmukaisella tavalla. Muiden suomalaisten edustajien toivotaan toimivan vastaavasti. Suomen edustajat laativat kokouksesta pienen selostuksen Kemia-lehteen sekä seurojen kansainvälisten toimien sivulle.