AJANKOHTAISTA

ECCE/ECAB 2021 – Engineering the Future – virtual

ECCE13 & ECAB6: ENGINEERING THE FUTURE – VIRTUALLY! Chemical engineering, biotechnology and bioprocessing are more important than ever to meet current challenges thus as climate change, circular economy or pharmaceutical production. To enable an international...

EFCE E-Newsletter 1/2021, February 2021

EFCE E-Newsletter 1/2021, February 2021

Helmikuun uutiskirjeitä 2021

EuChemS Brussels News Updates, February 2021

EFCE Early Career Engineers’ Forum 22 April 2021

EFCE has decided to organize an online EFCE Forum event on 22 April 2021. The EFCE Early Career Engineers’ Forum will feature networking opportunities as well as best practice exchange on activities targeting engineers at the start of their careers. The EFCE Early...

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

Kemian Päivät 2021

27.-28.4.2021 – Ratkaisuja hyvinvointiin ja kestävään kasvuun

Koko ohjelma Tiistain ohjelma Keskiviikon ohjelma

ChemBio Finland tarjoaa alan ammattilaisille joka toinen vuosi kohtaamispaikan, jossa tietojen päivittämisen lisäksi verkostoidutaan ja tutustutaan laajan näyttelyn tuoteuutuuksiin. ChemBio Finland -tapahtuma järjestetään tiistaista keskiviikkoon 27.–28.4.2021 Messukeskuksessa Helsingissä. Kemian Päivien 2021 teemana on “Ratkaisuja hyvinvointiin ja kestävään kasvuun”.


Ajankohtaista ympäristöanalytiikkaa Keskiviikko 28.4. klo 9.30-15.15

Tiivistelmä: Suomen Kromatografiaseura ja Suomen Massaspektrometrian Seura järjestävät yhdessä seminaarin, jossa päästään kuulemaan ajankohtaisiin ympäristöasioihin liittyvästä analytiikasta. Kotimaiset huippuasiantuntijat kertovat kuinka maata, vettä ja ilmaa tutkitaan kromatografisin ja massaspektrometrisin menetelmin. Tervetuloa kuuntelemaan mielenkiintoista ohjelmaa ja tapaamaan kotimaisia kollegoja. Järjestäjät: Suomen Kromatografiaseura ja Suomen Massaspektrometrian Seura

_

Thermal analysis to support sustainable utilization of our environment Keskiviikko 28.4. klo 9.30-12.30

Tiivistelmä: Seminaari käsittelee termoanalyyttisten menetelmien mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristöömme liittyvien kestävyyshaasteiden ratkaisuihin. Esitykset kattavat useita erilaisia sovelluskohteita, kuten kulttuuriperintökohteiden säilyttämistä sekä uusia teknologiaratkaisuja liittyen virtausakkuihin ja nanopinnoitteisiin. Lisäksi termoanalytiikan hyödyntämistä tarkastellaan mikromuovien analysoinnissa ja ympäristöystävällisten puuliimojen kehitystyössä. Seminaari on englanninkielinen.

Summary: The seminar focuses on the potential of thermoanalytical methods to resolve sustainability issues when it comes to our everyday surroundings. The discussion covers a variety of use-cases, including conservation of cultural heritage, novel technologies such as flow batteries and nanocoatings, and identification of microplastics and sustainable wood adhesives. The language of the seminar is English.

Järjestäjä: FinTAC ry

_

Kestävä kemia ja kehitys opetuksessa: Esimerkkeinä kiertotalous ja hiilineutraalisuus Keskiviikko 28.4. klo 13.00-15.45

Keskittyy lukion oppisuunnitelmaan, kestävä kehitys, ilmastotilanne opettajan näkökulmasta. Tiivistelmä: Seminaarissa käsitellään kestävää kemiaa ja sen opetusta. Aihe on hyvin ajankohtainen, mikä käy ilmi esim. kemian alan uusimmasta tutkimuksesta, median uutisoinnista, opetussuunnitelmien perusteista ja useista aiheen opetusta edistävistä hankkeista. Aihe on hyvin laaja, minkä vuoksi seminaarissa keskitytään kahteen ajankohtaiseen teemaan – kiertotalouteen ja hiilineutraalisuuteen. Seminaarissa kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja ja käytännön esimerkkejä koulujen esittäminä. Seminaari päättyy jännittävään hiilineutraalisuuspaneeliin. Järjestäjä: Kemian opetuksen jaosto

_

Uusien proteiinien mahdollisuudet ja pullonkaulat Tiistai 27.4. klo 13.00-15.45

Tiivistelmä: Uusien proteiinien laatuun liittyy kiinnostavia teknologisia, ravitsemuksellisia ja kemiallisia ominaisuuksia. Turvallisuus, tuotantotalous, lainsäädäntö ja rahoitus luovat raameja kaupallistamiselle, mutta erityisesti kasviproteiineihin liittyy suuria odotuksia. Järjestäjät: Elintarviketieteiden Seuran Elintarvikeanalytiikan jaosto

_

Kemian osaamisella raaka-aineet kiertoon Tiistai 27.4. klo 13.00-15.45

Tiivistelmä: Avauspuheenvuorossa luodaan katsaus kiertotalouteen kemian näkökulmasta. Esityksissä tarkastellaan raaka-aineiden talteenottoa potentiaalisista sivu- ja jätevirroista keskittyen akkujen, sähkö- ja elektroniikkaromun, muovin sekä ravinteiden kierrätykseen. Taloudelliset edellytykset kiertotaloudessa tuodaan myös esille.

_

Vihreän kemian seminaari Keskiviikko 28.4. klo 9.15-15.45

Tiivistelmä: Ilmakehän hiiliyhdisteet ovat potentiaalisia raaka-ainelähteitä erilaisten materiaalien, kuten voiteluaineiden, platform- ja hienokemikaalien sekä polttoaineiden, tuotannossa. Teollisuudessa on merkittävä tarve pienentää kasvihuonepäästöjä ja parantaa resurssi- ja prosessitehokkuutta. Ilmaston lämpenemisen hidastaminen kuuluu ihmiskunnan ja tieteen merkittävimpiin haasteisiin kuluvalla vuosisadalla. Summary: Atmospheric carbon compounds can be captured, stored and utilised in the production of chemical products and materials, for example. C1 compounds (CO2, CO, CH4, CH3OH) are potential sources of raw material for the production of fuels, materials and chemicals. The goal is to find solutions that enable CO2 and CH4 emissions, for example, to be utilised in industrial manufacturing in accordance with the principles of green chemistry. Järjestäjät: Suomen Akatemia ja Helsingin yliopisto

_

Optinen spektroskopia ja kuvantaminen / Modern optical spectroscopy and imaging Tiistai 27.4. klo 9.30-16.00

Tiivistelmä: Optisen spektroskopian ja kuvantamisen menetelmät ovat kehittyneet viime vuosina huimasti, mahdollistaen yhä pienempien ainemäärien ja yksityiskohtien havaitsemisen ja määrittämisen niin kaasumaisissa, nestemäisissä kuin kiinteissä näytteissä. Seminaari esittelee eräitä näistä uusista menetelmistä, sekä antaa katsauksen siihen kuinka kyseiset menetelmät edistävät tutkimusta kemian alalla sekä kemian menetelmiä hyödyntävillä aloilla, kuten nanoteknologiassa, biologiassa ja ilmakehätieteissä. Perustutkimuksen lisäksi seminaarissa käsitellään uusimpien optisten menetelmien hyödyntämistä kaupallisesti merkittävissä, ympäristön monitorointiin liittyvissä sovelluskohteissa. Summary: Modern methods of optical spectroscopy enable detection and quantification of minuscule amounts of substances in gas, liquid and condensed matter. When these methods are combined with modern imaging techniques, chemically specific analysis of details in the micro- and nanometer scales is possible. The seminar presents some of these new methods and their applications in chemistry, as well as in other disciplines that are closely connected to chemistry – such as nanotechnology, biology and atmospheric sciences. In addition to fundamental research, the seminar addresses commercially important applications that benefit from the development of cutting-edge spectroscopic techniques. Järjestäjä: Helsingin yliopisto

_

Edustava näytteenotto kiertotaloudessa Keskiviikko 28.4. klo 9.15-11.45

Järjestäjä: SKS Metallianalyyttinen jaos

_

Mikä on turvallisuuden uusi normaali? Tiistai 27.4. klo 9.30-15.30

Tiivistelmä: Yhteiskunnan turvallisuuden tekijät ovat vahvassa muutoksessa. Seminaarissa pohditaan, mikä on uusi turvallisuuden normaali? Ja mitä pitää tehdä, jotta saamme otetta siihen. Ovatko avainsanoja CBRN, tilannekuvat vai biologiset uhat? Teemme välitilinpäätöksen koronasta ja kurkistamme turvauhkiin varautumisen työkaluihin. Järjestäjät: Kemianteollisuus ry, SPT ry, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Huoltovarmuuskeskus/Poolit

_

X-sukupolven prosessitekniikkaa / Down stream separation processes with thermochemical and physical properties Tiistai 27.4. klo 9.25-14.15

Tiivistelmä: Biomateriaalitekniikan kustannus- ja energiatehokasta kemiaa sekä prosesseja tai tehokasta erotus- ja energiatekniikkaa

  • fraktiointiprosessit, kuidunvalmistus, ligniini ja elintarviketuotanto, Drop-in kemikaalit
  • kokonaiskestävyys, hiilineutraalisuus, fossiilisten korvaaminen, Carbon capture, hiilensidonta
  • thermal-process (kaasutus, pyrolyysi, HTL, HTC)
  • uusiutuvat ja kierrätettävät tuotteet, matemaattiset / digitaaliset työkalut: Machine learning, reaktoritarkastelut, ennakoivia malleja, massadatan hyödyntäminen
  • energiatehokkuus, uusiutuvaa energiaa/energiatalous, energian varastointi
  • paneeli energiatehokkuudesta ja digitaalisista työkaluista: Vetytalous/-prosessit/-reaktiot ja siirto sekä akkutekniikka, teollisuusyhteisöt, teollinen symbioosi/klusteri

Järjestäjät: Kemiallisteknillinen yhdistys (KTY) ja paperi- insinöörit

_

Kemia Suomen yliopistoissa 2021 Tiistai 27.4. klo 9.30-15.00

Tiivistelmä: Ohjelmassa Kemian laitosten edustajat kaikista Suomen yliopistoista esittävät lyhyesti strategiaansa ja yhden ajankohtaisen tutkimusprojektin. Symposium antaa kattavan kuvan yliopistojen tutkimusprofiileista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Lisäksi esimerkkinä olevan tutkimusprojektin esitteleminen syventää käsitystä laitoksen tutkimusmahdollisuuksista.

  • Seuraavat kemian laitokset esittelevät tutkimusalueitaan: Aalto, Helsinki, Itä-Suomi/Joensuu, Jyväskylä, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku, Åbo Akademi

Järjestäjä: Helsingin yliopisto

_

Arkipäivän kemiaa: Innovaatiot ja lainsäädännön velvoitteet

  • Molempina messupäivinä on kemian arkipäivän luentoja.

_

After Work -tilaisuus Tiistai 27.4.2021 klo 17.00 alkaen, Plaza

  • palkintojenjako, pientä tarjoilua, verkostoitumista

>Takaisin alkuun