AJANKOHTAISTA

ECCE/ECAB 2021 – Engineering the Future – virtual

ECCE13 & ECAB6: ENGINEERING THE FUTURE – VIRTUALLY! Chemical engineering, biotechnology and bioprocessing are more important than ever to meet current challenges thus as climate change, circular economy or pharmaceutical production. To enable an international...

EFCE E-Newsletter 1/2021, February 2021

EFCE E-Newsletter 1/2021, February 2021

Helmikuun uutiskirjeitä 2021

EuChemS Brussels News Updates, February 2021

EFCE Early Career Engineers’ Forum 22 April 2021

EFCE has decided to organize an online EFCE Forum event on 22 April 2021. The EFCE Early Career Engineers’ Forum will feature networking opportunities as well as best practice exchange on activities targeting engineers at the start of their careers. The EFCE Early...

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

Kemian Päivien Säätiön 2020  jatko-opiskeluapurahat myönnetty seuraaville henkilöille:

FM Johanna  Kutuniva, Oulun yliopisto, 2 000 euroa
DI Robert Lassfolk, Åbo Akademi, 2 000 euroa
FM  Ville Lovikka, Helsingin yliopisto, 2 000 euroa
FM Lauri Marttila, Turun yliopisto, 2 000 euroa
FM/DI  Evgen Multia, Helsingin yliopisto, 2 000 euroa

 

Alfred Kordelinin säätiön Gust. Kompan apurahat

Gust. Kompan rahasto on Suomen Kemian Seura – Kemiska Sällskapet i Finland ry:n aloitteesta Alfred Kordelinin säätiön alaisuuteen vuonna 2001 perustettu rahasto. Rahaston tarkoituksena on tukea kemian opetusta ja tutkimusta, kemian tulosten ja sovellusten tunnetuksi tekemistä, kemian kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, kemian sanastotyötä sekä kemian historian tutkimusta ja alan museo- ja näyttelytoimintaa.

A. Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahastot apurahat v. 2020 myönnetty seuraaville tahoille:

Proviisori Tanja Bruun matka-apuraha XXVI EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry -konferenssiin (EFMC-ISMC 2020) Baselissa, Sveitsissä, 6. – 10.10.2020 1.500

EUCMOS2020 -kongressi nuorten tutkijoiden osallistumisen tukemiseen EUCMOS2020 kongressissa 2.000

Professori Lauri Halonen konferenssin ‘Atoms, Molecules, and Clusters in Motion (AMOC)’ järjestämiseen kesäkuussa 2021 Helsingissä ja Tukholmassa 2.000

DI / Tohtorikoulutettava Joonas Heikkinen konferenssimatkaan MEA Meeting, Tubingen, Saksa 8.-10.7.2020 1.950

Professori Janne Ihalainen ja työryhmä 14th Nordic Femtochemistry -konferenssin järjestämiseen 2.000

Filosofian maisteri Suvi Kulomäki matka-apuraha 10th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry -konferenssiin 2.200

FM Salla Lahdenpohja väitöskirjaan: Keskushermostoon sitoutuvien 18F-leimattujen radiolääkkeiden synteesi ja kehitys 2.000

FM Dave Lumen väitöskirjan viimeiseen osatyöhön 1.500

FT, dos. Panu Nykänen Suomalaisten kemistien ulkomaansuhteet ennen toista maailmansotaa -artikkeliin 4.000

Filosofian maisteri Annu Rusanen konferenssimatkaan San Diegoon (17th INTERNATIONAL CONGRESS ON CATALYSIS) 1.640

FT Juri Timonen ja FT Tuulia Tynkkynen Chemical Sciences in Biological Challenges -konferenssin järjestämiseen Kuopiossa 3.-5.6.2020 2.000

Yhteensä 25.790

 

 

A. Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahastot apurahat v. 2016 myönnetty seuraaville tahoille:

Eläköön terva ry perinteisen mäntytervan polttoa ohjeistavaan kansantajuiseen oppimateriaaliin, joka on kaikkien ilmaiseksi ladattavissa pelastetaanterva.fi -verkkosivustolta. 2.000

Master of Science (Process system engineering) Raja Hassan for completing doctoral thesis manuscript “Proof of concept of partial wet oxidation”. 2.000

Diplomi-insinööri Juha-Pekka Hieta tutkimusvierailuun Leidenin yliopistoon osana väitöskirjatutkimusta “Ambient mass spectrometry imaging of neutral and nonpolar compounds”. 1.900

Jatko-opiskelija Jorma Kim konferenssimatkaan XXVIIIth International Conference on Polyphenols Wien, Itävalta 1.500

FM Riikka Lahti kansainväliseen, tieteelliseen yhteistyöhön Milanon yliopiston kanssa. Tutkimus liittyy biomassapohjaisten aktiivihiilikatalyyttien tutkimukseen ja kehitystyöhön. 2.000

Proviisori Katja-Emilia Lillsunde matka-apuraha 15th International Symposium on Marine Natural Products -konferenssiin Ceará, Brasilia 29.8.-2.9.2016 1.700

Filosofian maisteri Joona Mikkilä väitöskirjan viimeistelyyn ja painatuskustannuksiin. Väitöskirjan aihe: viruksiin ja proteiinihäkkeihin perustuvat biohybridimateriaalit. 2.000

Filosofian tohtori Jani Moilanen esitelmän pitämiseen Kanadan kemian seuran vuosittaisessa konferenssissa “99th Canadian Chemistry Conference and Exhibition” Halifax, Kanada 5.-9.6.2016. 2.000

MSc. Pharm. Chem. Sofia Nilsson for participating in the 20th Mictotas Conference, Dublin, Ireland 9-13 October 2016 1.300

Master of Science in Pharmacy Mirja Palo Research work “Electrospun fibrous gelatin substrates for inkjet printing” presentation at the 10th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology 1.500

Professori Tapio Salmi Computer-aided chemical reaction engineering -oppikirjan viimeistely Kansainväliseen levitykseen tarkoitetun tietokoneavusteisen kemiantekniikan oppikrjan käsikirjoitus on viimeistelyä vailla. Kuvitus, tietokoneohjelmat ja kielentarkastus 2.500

Filosofian maisteri Juha Siitonen Osallistuminen EuChems 2016 konferenssiin Sevillassa, Espanjassa 1.700

DI Marina Ståhl Preparation and characterization of well-defined lignin samples derived from side streams of pulping industry for the manufacture of bio-based materials 2.000

Suomen NMR-Spektroskopiaseura ry 38. Kansallisen NMR-Symposiumin järjestämiseen 1.000

Filosofian maisteri Terhi Suoranta Osallistuminen 8th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry -konferenssiin Loenissa, Norjassa, 5.-8.6.2016 1.500

FT Olli Tarvainen ja työryhmä Jyväskylän kansainvälisen kesäkoulun ympäristötieteen ja kemian kurssien luennoitsijoiden matka-, päiväraha- ja majoituskuluihin sekä luentopalkkioihin. 3.700

Tohtorikoulutettava Lotta Turunen Konferenssimatka Göteborgiin, The 2nd International Symposium on Halogen Bonding ISXB-2, 5.-10.6.2016 1.200

Yhteensä 31.500

 

Kemian Päivien säätiön jatko-opiskeluapurahat 2016

KEMIAN PÄIVIEN SÄÄTIÖN JATKO-OPISKELUAPURAHAT on tarkoitettu kemian aloilla yliopistoissa tohtorintutkintoihin tähtääville opiskelijoille. Apurahat ovat määrältään enintään 2000 euron suuruisia. Hakijoilta edellytetään Suomalaisten Kemistien Seuran, Finska Kemistsamfundetin tai Kemiallisteknillinen Yh­distyksen jäsenyyttä.

Kemian Päivien Säätiön apurahat 2016 on päätetty seuraavasti:

  • FM Miia Mäntymäki (Helsingin yliopisto, 2 000 euroa)
  • FM Suvi-Katriina Ruokonen (Helsingin yliopisto, 2 000 euroa)
  • FM Jussi Suvanto (Turun yliopisto, 2 000 euroa)
  • M.Sc Fedor Vasilyev (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2 000 euroa)
  • DI Timo Weckman (Aalto-yliopisto, 2 000 euroa)