AJANKOHTAISTA

EFCE E-Newsletter 5/2021, October 2021

October issue of the EFCE newsletter

Lokakuun uutiskirjeitä 2021

EuChemS Brussels News Updates - October 2021 NEWSLETTER This month among other things – invitation to the 1st Global Sustainable Chemistry Week  

KPS apurahat 2021

Kemian Päivien Säätiön apurahat on päätetty myöntää seuraaville 5 henkilölle: FM Teemu Tuovinen, Oulun yliopisto, 2 000 euroa FM Elisa Atosuo, Helsingin yliopisto, 2 000 euroa Proviisori Tanja Bruun, Helsingin yliopisto, 2 000 euroa FM Mirja Liisa Hokkanen, Helsingin...

Syyskuun uutiskirjeitä 2021

EuChemS Brussels News Updates, September 2021

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

JOHTAVA KANSAINVÄLISEN KEMIKAALITURVALLISUUDEN  FOORUMI JÄLLEEN HELSINGISSÄ TOUKOKUUSSA.

hcfHelsinki Chemicals Forum järjestetään jo seitsemännen kerran Helsingin Messukeskuksessa toukokuun 28.-29. päivinä. Foorumi on yksi tunnetuimmista kansainvälistä kemikaaliturvallisuutta ja alan lainsäädännön luotaavista konferensseista maailmalla. Foorumissa käsiteltävät  teemat valitsee korkea-arvoinen ohjelmakomitea, jossa ovat edustettuina OECD, EU:n komissio, Euroopan Kemikaalivirasto ja Kanadan Ympäristöministeriö sekä Euroopan ja USA:n johtavat kemian alan kattojärjestöt ja eräs tärkeimmistä kansainvälisistä kansalais- ja ympäristöjärjestöistä.

Helsinki Chemicals Forum on kaksipäiväinen tapahtuma, jossa käydään läpi keskeisiä ja kriittisiä globaalin kemikaaliturvallisuuden ongelmakohtia ja haasteita. Foorumin toteutus perustuu korkeatasoisiin asiantuntijapaneeleihin ja keynote-esitelmiin sekä runsaisiin keskusteluihin asiantuntijoiden ja yleisön välillä. Foorumi on englannin kielinen ja kaikista sen keskusteluista, johtopäätöksistä ja huomioista laaditaan kongressiraportti.

Tämän vuoden tapahtumaan on kutsuttu noin 30 huippuasiantuntijaa ympäri maailman viiteen eri paneeliin.  Paneeleissa käsitellään seuraavia teemoja:

  1. Kansainvälisen kemikaalipolitiikan ja –riskien hallinnan keinot(mm. SAICM) ja tulevaisuuden linjaukset
  2. Kemikaalien luokitus- ja merkitsemisjärjestelmän(GHS) kansainvälisen harmonisaation edistäminen
  3. Tuotteissa olevia kemikaaleja koskevan tiedon siirron parantaminen toimitusketjuissa
  4. Parhaat käytännöt kemikaalien korvaamisessa(substituutio), jotta vältetään epäonnistumiset
  5. Onko vihreä kemia jo lyönyt itsensä läpi?

Keynote-esitelmissä pohditaan mm vapaakauppaneuvotteluja (TTIP) EU:n ja USA:n välillä ja niiden vaikutuksia EU:n REACH lainsäädäntöön sekä REACH´in vaikutuksia EU:n kemian teollisuuden innovaatioihin ja kilpailukykyyn.

Helsinki Chemicals Forumin yhteydessä järjestetään myös erillinen yritys-case -pohjainen ”workshop”.

HCF 2015 ohjelma ja muut tiedot: www.helsinkicf.eu
Tule ja verkostoidu!