AJANKOHTAISTA

Chemistry in Europe 2022-3

The third edition of the 2022 Chemistry in Europe.

KPS apurahat 2022

Kemian Päivien Säätiön apurahat on päätetty myöntää seuraaville 5 henkilölle: FM Juhana Aho, Helsingin yliopisto, 2 000 euroa FM Janne Frimodig, Jyväskylän yliopisto, 2 000 euroa FM Sini Irvankoski, Aalto yliopisto, 2 000 euroa FM Heta-Elisa Nieminen, Helsingin...

Elokuun uutiskirjeitä

August 2022 issue of the Brussels News Updates  

EFCE e-newsletter August 2022

Latest issue: August 2022 Highlights in the newsletter include: a report from the latest Spotlight Talks webinar series, held in April a look ahead to the upcoming DECHEMA Jahrestagung, together with the 13th ESBES symposium, in September plans for the second European...

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

JOHTAVA KANSAINVÄLISEN KEMIKAALITURVALLISUUDEN  FOORUMI JÄLLEEN HELSINGISSÄ TOUKOKUUSSA.

hcfHelsinki Chemicals Forum järjestetään jo seitsemännen kerran Helsingin Messukeskuksessa toukokuun 28.-29. päivinä. Foorumi on yksi tunnetuimmista kansainvälistä kemikaaliturvallisuutta ja alan lainsäädännön luotaavista konferensseista maailmalla. Foorumissa käsiteltävät  teemat valitsee korkea-arvoinen ohjelmakomitea, jossa ovat edustettuina OECD, EU:n komissio, Euroopan Kemikaalivirasto ja Kanadan Ympäristöministeriö sekä Euroopan ja USA:n johtavat kemian alan kattojärjestöt ja eräs tärkeimmistä kansainvälisistä kansalais- ja ympäristöjärjestöistä.

Helsinki Chemicals Forum on kaksipäiväinen tapahtuma, jossa käydään läpi keskeisiä ja kriittisiä globaalin kemikaaliturvallisuuden ongelmakohtia ja haasteita. Foorumin toteutus perustuu korkeatasoisiin asiantuntijapaneeleihin ja keynote-esitelmiin sekä runsaisiin keskusteluihin asiantuntijoiden ja yleisön välillä. Foorumi on englannin kielinen ja kaikista sen keskusteluista, johtopäätöksistä ja huomioista laaditaan kongressiraportti.

Tämän vuoden tapahtumaan on kutsuttu noin 30 huippuasiantuntijaa ympäri maailman viiteen eri paneeliin.  Paneeleissa käsitellään seuraavia teemoja:

  1. Kansainvälisen kemikaalipolitiikan ja –riskien hallinnan keinot(mm. SAICM) ja tulevaisuuden linjaukset
  2. Kemikaalien luokitus- ja merkitsemisjärjestelmän(GHS) kansainvälisen harmonisaation edistäminen
  3. Tuotteissa olevia kemikaaleja koskevan tiedon siirron parantaminen toimitusketjuissa
  4. Parhaat käytännöt kemikaalien korvaamisessa(substituutio), jotta vältetään epäonnistumiset
  5. Onko vihreä kemia jo lyönyt itsensä läpi?

Keynote-esitelmissä pohditaan mm vapaakauppaneuvotteluja (TTIP) EU:n ja USA:n välillä ja niiden vaikutuksia EU:n REACH lainsäädäntöön sekä REACH´in vaikutuksia EU:n kemian teollisuuden innovaatioihin ja kilpailukykyyn.

Helsinki Chemicals Forumin yhteydessä järjestetään myös erillinen yritys-case -pohjainen ”workshop”.

HCF 2015 ohjelma ja muut tiedot: www.helsinkicf.eu
Tule ja verkostoidu!