AJANKOHTAISTA

Chemistry in Europe 2022-3

The third edition of the 2022 Chemistry in Europe.

KPS apurahat 2022

Kemian Päivien Säätiön apurahat on päätetty myöntää seuraaville 5 henkilölle: FM Juhana Aho, Helsingin yliopisto, 2 000 euroa FM Janne Frimodig, Jyväskylän yliopisto, 2 000 euroa FM Sini Irvankoski, Aalto yliopisto, 2 000 euroa FM Heta-Elisa Nieminen, Helsingin...

Elokuun uutiskirjeitä

August 2022 issue of the Brussels News Updates  

EFCE e-newsletter August 2022

Latest issue: August 2022 Highlights in the newsletter include: a report from the latest Spotlight Talks webinar series, held in April a look ahead to the upcoming DECHEMA Jahrestagung, together with the 13th ESBES symposium, in September plans for the second European...

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

Palkinnon myöntää Suomen Tiedeseura. Palkinto vuorottelee matematiikan, fysiikan ja kemian tutkijoiden välillä. Joka kolmas vuosi palkinto myönnetään ansioituneelle suomalaiselle kemistille.

Vuonna 2017 Tiedeseura on päättänyt myöntää palkinnon professori Maarit Karppiselle.

Professori Maarit Karppinen on tunnetuimpia suomalaisia kemistejä. Karppisen päätutkimusalueena ovat funktionaaliset oksidimateriaalit. Hänen monipuolinen ja korkeatasoinen tutkimustoimintansa on herättänyt merkittävää kansainvälistä huomiota; hänen julkaisujaan on siteerattu yli 6000 kertaa. Karppinen on tutkimustyössään erittäin aktiivinen, mistä kertoo noin 500 tieteellistä alkuperäisjulkaisua, joissa hän on osallisena.

Maarit Karppinen väitteli tekniikan tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1990, jolloin hän myös aloitti apulaisprofessorina Teknillisessä korkeakoulussa. Vuodet 1991–1992 Karppinen vietti vierailevana tutkijana Japanissa International Superconductivity Technology Centerissä. Vuodet 1995 ja 1996 hän toimi vierailevana apulaisprofessorina Tokion teknillisessä yliopistossa, jonne hän palasi vierailevaksi professoriksi 2001 ja oli siellä vuoteen 2006. Teknillisen korkeakoulun epäorgaanisen kemian professoriksi hänet nimitettiin vuonna 2001. Vuosina 2009-2013 Maarit Karppisella oli Suomen korkein tutkimusvirka, Suomen akatemian myöntämä akatemiaprofessuuri. Nykyään Maarit Karppinen toimii epäorgaanisen kemian professorina Aalto-yliopistossa. Hän on Suomalaisen tiedeakatemian jäsen vuodesta 2010.

Lisätietoja:
Kemian Päivien 2017 tiedotus Heleena Karrus, heleena.karrus [at] kemianseura.fi, 010 4256 302 tai Maarit Karppinen, maarit.karppinen [at] aalto.fi