AJANKOHTAISTA

Chemistry in Europe 2022-3

The third edition of the 2022 Chemistry in Europe.

KPS apurahat 2022

Kemian Päivien Säätiön apurahat on päätetty myöntää seuraaville 5 henkilölle: FM Juhana Aho, Helsingin yliopisto, 2 000 euroa FM Janne Frimodig, Jyväskylän yliopisto, 2 000 euroa FM Sini Irvankoski, Aalto yliopisto, 2 000 euroa FM Heta-Elisa Nieminen, Helsingin...

Elokuun uutiskirjeitä

August 2022 issue of the Brussels News Updates  

EFCE e-newsletter August 2022

Latest issue: August 2022 Highlights in the newsletter include: a report from the latest Spotlight Talks webinar series, held in April a look ahead to the upcoming DECHEMA Jahrestagung, together with the 13th ESBES symposium, in September plans for the second European...

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahaston apurahat haettavissa tammikuussa 2022

Vuonna 2000 perustetun Gust. Kompan rahaston tarkoituksena on tukea kemian opetusta ja tutkimusta, kemian tutkimustulosten ja sovellusten tunnetuksi tekemistä, kemian kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, kemian sanastotyötä, kemian historian tutkimusta sekä kemian alan museo- ja näyttelytoimintaa. Rahastosta myönnetään vuosittain noin 10–12 apurahaa.

Apurahahaku 2022

Rahaston apurahat ovat haettavissa 1.–31.1.2022. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa sähköisellä lomakkeella osoitteessa kordelin.fi.

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt rahaston tarkoituksessa mainittuihin kohteisiin. Apurahan suuruus voi olla 1000–4000 euroa ja sitä voi hakea työskentelyyn ja/tai kuluihin. Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkiksi ansioluettelo, laajempi työsuunnitelma ja/tai talousarvio.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta Alfred Kordelinin säätiön hallitukselle, joka päättää apurahojen saajista. Päätökset apurahojen saajista julkistetaan maaliskuun 2022 lopussa.

Alfred Kordelinin säätiö on yksityinen yleishyödyllinen apurahasäätiö. Säätiö jakaa vuosittain apurahoina ja palkintoina noin viisi miljoonaa euroa. Gust. Kompan rahasto on yksi kuudestatoista Alfred Kordelinin säätiön kaupunki- ja kohderahastosta. Säätiö on jakanut apurahoja ja palkintoja yhtäjaksoisesti vuodesta 1920 alkaen.

Lisätiedot
Gust. Kompan rahaston asiamies
Sanna Mikkola
sanna.mikkola@kemianseura.fi
puhelin 040 024 1104

Alfred Kordelinin säätiö
toimisto@kordelin.fi
puhelin 050 439 3661