AJANKOHTAISTA

EFCE E-Newsletter 5/2021, October 2021

October issue of the EFCE newsletter

Lokakuun uutiskirjeitä 2021

EuChemS Brussels News Updates - October 2021 NEWSLETTER This month among other things – invitation to the 1st Global Sustainable Chemistry Week  

KPS apurahat 2021

Kemian Päivien Säätiön apurahat on päätetty myöntää seuraaville 5 henkilölle: FM Teemu Tuovinen, Oulun yliopisto, 2 000 euroa FM Elisa Atosuo, Helsingin yliopisto, 2 000 euroa Proviisori Tanja Bruun, Helsingin yliopisto, 2 000 euroa FM Mirja Liisa Hokkanen, Helsingin...

Syyskuun uutiskirjeitä 2021

EuChemS Brussels News Updates, September 2021

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

Kemian hyväksi –palkinto 2017 on myönnetty Sisäisen turvallisuuden strategiahankkeen projektijohtajalle, dosentti Kimmo Himbergille Sisäministeriöstä ja se luovutettiin hänelle Kemian Päivillä 29.3.2017 Helsingin Messukeskuksessa.

Dosentti Kimmo Himberg on toiminnallaan edistänyt ansiokkaasti kemian alaa ja luonut kemiasta ja kemisteistä myönteistä kuvaa.

Kimmo Himberg on Helsingin yliopistosta valmistunut kemisti, joka johti Keskusrikospoliisin rikosteknistä laboratoriota yli 20 vuotta ja aloitti Poliisiammattikorkeakoulun rehtorina vuonna 2011. Hän on väitellyt analyyttisen kemian alalta ja hän on Helsingin yliopiston dosentti. Lisäksi hän on opettanut neljässä muussa koti- ja ulkomaisessa yliopistossa. Tällä hetkellä Kimmo Himberg on virkavapaalla Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin virasta ja toimii Sisäministeriössä sisäisen turvallisuuden strategiahankkeen projektijohtajana.

Kimmo Himbergin ura poikkeaa monin tavoin tyypillisestä kemistin urasta erityisesti sen yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Hän on toiminut pääosin rikoksiin ja rikosten selvittämiseen sekä yleisesti kriminalistiikkaan liittyvien kysymysten parissa. Hän on toiminut mm. Euroopan neuvoston lähettämänä erikoisasiantuntijana Turkin lainsäädännön ja rikosoikeuden uudistamiseen tähtäävässä ohjelmassa Istanbulissa. Lisäksi hän on toiminut YK:n huumausaine- ja rikosasioiden toimiston konsulttina, Euroopan neuvoston aitojen ja väärennettyjen asiakirjojen työryhmän kansallisena edustajana, EU:n Schengen-ympäristön tietoliikenneinfrastruktuurityöryhmän puheenjohtajana, Euroopan rikosteknisten instituuttien verkoston puheenjohtajana, Kansainvälisen rikostuomioistuimen tieteellisenä neuvonantajana, Amsterdamin yliopiston rikosteknisen ohjelman tutkimuskoordinaattorina sekä Maailman antidopingtoimiston arvioijana. Parhaillaan hän toimii Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto CEPOL:in hallintoneuvostossa.

Kimmo Himbergillä on ollut merkittävä rooli Suomalaisten Kemistien Seuran puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä ja hän on tehnyt kemiaa tunnetuksi mm. lukuisin yleistajuisin yleisöluennoin sekä kirjoituksin. Näistä monista ansioistaan kemian alan yhteiskunnallisen merkityksen edistämisessä Kimmo Himbergille myönnetään Kemian hyväksi –palkinto 2017.

Lisätietoja:

Kemian Päivien 2017  tiedotus, Heleena Karrus, 050-5571894, heleena.karrus [at] kemianseura.fi tai Prof. Kimmo Himbertg, 050 4564855, kimmo.himberg [at] intermin.fi