AJANKOHTAISTA

ECFE yleiskokous 2023 – Berliini, Saksa 17.9.2023

ECFE YLEISKOKOUS 2023 Matkaraportti Aika: 17.9.2023, klo 15 – 17 Paikka: CityCube Berlin, room M3 Messedamm 22, 14055 Berlin, Germany Läsnä: 36 jäsenmaasta edustettuina olivat useat jäsenyhdistykset, Pohjoismaista edustus ainoastaan Suomesta. 1. Hyväksyttiin edellisen...

EYCN delegate assembly – Haag, Alankomaat 18.-20.8.2023

EYCN (European Young Chemists Network) on EuChemS:n nuorten jäsenten verkosto, joka ajaa erityisesti kemian opiskelijoiden sekä vastavalmistuneiden kemistien asioita. EYCN järjestää vuosittain tiimipäivän (delegate assembly, DA), johon on kutsuttu kunkin jäsenmaan...

KPS apurahat 2023

Kemian Päivien Säätiön jatko-opiskeluapurahat 2023 Apurahat on tarkoitettu kemian aloilla yliopistoissa lisensiaatin- ja tohtorintutkintoihin tähtääville opiskelijoille. Kemian Päivien Säätiön apurahat on päätetty myöntää seuraaville 5 henkilölle: FM Aku Lampinen,...

Young Researcher Symposium (YRS 2024)

Young Researcher Symposium (YRS 2024)ChemBio / Kemian Päivät 2024 (10.-11.4.2024), Messukeskus, Helsinki Ajankohta: Torstai 11.4.2024  Kohderyhmä: erityisesti väitöskirjaan tähtäävät tutkimusta tekevät sekä post-doc-vaiheessa olevat tutkijat yliopistoissa ja...

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

Finska Kemistsamfundet (FKS)

De kemiska sällskapen i Finland

Bakgrund

Det finns tre självständiga kemiska sällskap i Finland: Suomalaisten Kemistien Seura, Kemisktekniska Föreningen och Finska Kemistsamfundet. Många kemister är medlemmar i flera av dessa föreningar. Fram till hösten 2012 var dessa medlemsföreningar i Kemiska Sällskapet i Finland. Efter att takorganisationens verksamhet avslutades tog Suomalaisten Kemistien Seura över de gemensamma uppgifter som takorganisationen tidigare skött. Uppgifterna har definerats och sköts i enlighet med ett samarbetskontrakt som slutits mellan de tre föreningarna. I tidskriften Kemia-Kemi (3/2012) informerades om denna förändring. De främsta orsakerna till denna förändring var att man vill förenkla organisationsstrukturen och att trygga ekonomin för föreningarna i framtiden. I den nya organisationen finns ett önskemål att Finska Kemistsamfundet även i fortsättningen speciellt aktivt deltar i det nordiska samarbetet och representerar Finland i dessa
sammanhang.

Alla tre kemiska samfund har ett gemensamt medlemsregister. För att få både tidningen Kemia-Kemi och informationsbrev per epost är det viktigt att kontaktuppgifterna i registret är korrekta.

Tidskriften Kemia-Kemi

Kemia-Kemi är en ansedd kemi-inriktad tidskrift som förser sina läsare med aktuell information om företag, forskning, undervisning och handel inom branschen. Tidningen informerar omfattande om inhemska evenemang inom kemi- och processindustrins olika sektorer, forskning inom kemi och utbildning samt miljöskydd. Tidskriften följer speciellt den inhemska men också den internationella utvecklingen inom branschen.

Kemia-Kemis hemsida www.kemia-lehti.fi

Finska Kemistsamfundet r.f.

Mera information om svenskspråkig verksamhet finns på http://www.finskakemistsamfundet.fi/