AJANKOHTAISTA

Webinaari ‘The Carbon element – Key towards a sustainable society’

Dear EuChemS Member Societies and Supporting Members, Dear EuChemS Professional Networks, Dear colleagues and stakeholders, We are pleased to invite you to our webinar ‘The Carbon element – Key towards a sustainable society’. The webinar will address the scientific...

Gust. Kompan rahastot myönnetyt apurahat v. 2021

Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahastosta apurahoja kemian alan väitöskirjoihin ja hankkeisiin Alfred Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahaston vuoden 2021 kulttuurin ja taiteen apurahat on jaettu. Rahasto jakoi yhteensä 25 800 euroa apurahoja yksityishenkilölle,...

Maaliskuun uutiskirjeitä 2021

EuChemS Brussels News Updates, March 2021

Kemian Päivät 2021

KEMIAN PÄIVÄT 2021 Virtuaalinen ennakkotapahtuma 28.4.2021ChemBio Finland -tapahtuma siirtyy vuodella eteenpäin kevääseen 2022. Päätös johtuu pandemiatilanteen aiheuttamasta epävarmuudesta ja matkustusrajoituksista. Tänä keväänä järjestetään kuitenkin virtuaalinen...

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahastosta apurahoja kemian alan väitöskirjoihin ja hankkeisiin

Alfred Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahaston vuoden 2021 kulttuurin ja taiteen apurahat on jaettu. Rahasto jakoi yhteensä 25 800 euroa apurahoja yksityishenkilölle, työryhmille ja yhteisöille. Apuraha myönnettiin yhdeksälle henkilölle, työryhmälle ja yhteisölle.

Gust. Kompan rahaston tarkoituksena on tukea kemian opetusta ja tutkimusta, kemian tutkimustulosten ja sovellusten tunnetuksi tekemistä, kemian kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, kemian sanastotyötä sekä kemian historian tutkimusta ja alan museo- ja näyttelytoimintaa. Rahasto myöntää apurahoja yksityishenkilöille, yhteisöille ja työryhmille. Apurahat olivat haettavissa tammikuun 2021 ajan. Alfred Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahasto on perustettu vuonna 2000.

Tänä vuonna apurahoilla tuetaan mm. kemian alan väitöskirjoja ja erilaisia kemian alan hankkeita. Apurahahakemuksia tuli tänä vuonna 25 kappaletta, yhteensä 146 710 euron edestä.

Esitykset apurahansaajiksi valmisteli rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päätti apurahansaajista 19. maaliskuuta. Apurahansaajat julkaistaan Alfred Kordelinin säätiön verkkosivuilla www.kordelin.fi huhtikuun aikana.

A. Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahastot apurahat v. 2021 on myönnetty seuraaville tahoille:

FM Anna Fogde väitöskirjaan: Hydrogel interfaces in chemical gardens and teaching materials 3.000

filosofian maisteri Riikka Juhola väitöskirjaan: teollisuuden sivuvirtojen ja biomassojen hyödyntäminen vedenpuhdistuskemikaaleina 2.000

Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu (Jyväskylä Summer School), Jyväskylän yliopisto 30. Jyväskylän kansainvälisen kesäkoulun (JSS) kemian kurssien luennoitsijoiden matkakuluihin 2.400

Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto Kemia ja sen osaajat katalyyttinä maailman pelastamisessa – projektiin 4.000

filosofian tohtori, dosentti Anna Kirjavainen tutkimushankkeeseen: Kupari- ja rutenium-kompleksien hyödyntäminen 18F-radioleimattujen PET-radiolääkkeiden valmistuksessa radiokemian opiskelijoita aktivoiden ja osallistaen 2.400

diplomi-insinööri Tiina Laitinen väitöskirjaan: Metanolin puhdistus, talteenotto ja hyötykäyttö sellu- ja paperiteollisuudessa 3.000

MPhil in Chemistry Elisavet Lambidis väitöskirjaan: Development of radiolabelled virus-like nanoparticles for targeted drug delivery and diagnostics of cancer 2.000

dosentti, filosofian tohtori Ville Miikkulainen “Uudentyyppisiä valoavusteisia ALD-prosesseja ajankohtaisia haasteita ratkaisemaan” -hankkeeseen 4.000

filosofian maisteri Ari Myllyviita tutkimukseen: Miten sähköinen ylioppilaskoe vaikutti kemian ylioppilaskokeen sisältöön ja kemian opetukseen? 3.000

Gust. Kompan rahasto yhteensä 9 apurahaa, 25.800 euroa.

AVAA TIEDOTE PDF-MUODOSSA