AJANKOHTAISTA

EFCE E-Newsletter 5/2021, October 2021

October issue of the EFCE newsletter

Lokakuun uutiskirjeitä 2021

EuChemS Brussels News Updates - October 2021 NEWSLETTER This month among other things – invitation to the 1st Global Sustainable Chemistry Week  

KPS apurahat 2021

Kemian Päivien Säätiön apurahat on päätetty myöntää seuraaville 5 henkilölle: FM Teemu Tuovinen, Oulun yliopisto, 2 000 euroa FM Elisa Atosuo, Helsingin yliopisto, 2 000 euroa Proviisori Tanja Bruun, Helsingin yliopisto, 2 000 euroa FM Mirja Liisa Hokkanen, Helsingin...

Syyskuun uutiskirjeitä 2021

EuChemS Brussels News Updates, September 2021

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahastosta apurahoja kemian alan väitöskirjoihin ja hankkeisiin

Alfred Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahaston vuoden 2021 kulttuurin ja taiteen apurahat on jaettu. Rahasto jakoi yhteensä 25 800 euroa apurahoja yksityishenkilölle, työryhmille ja yhteisöille. Apuraha myönnettiin yhdeksälle henkilölle, työryhmälle ja yhteisölle.

Gust. Kompan rahaston tarkoituksena on tukea kemian opetusta ja tutkimusta, kemian tutkimustulosten ja sovellusten tunnetuksi tekemistä, kemian kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, kemian sanastotyötä sekä kemian historian tutkimusta ja alan museo- ja näyttelytoimintaa. Rahasto myöntää apurahoja yksityishenkilöille, yhteisöille ja työryhmille. Apurahat olivat haettavissa tammikuun 2021 ajan. Alfred Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahasto on perustettu vuonna 2000.

Tänä vuonna apurahoilla tuetaan mm. kemian alan väitöskirjoja ja erilaisia kemian alan hankkeita. Apurahahakemuksia tuli tänä vuonna 25 kappaletta, yhteensä 146 710 euron edestä.

Esitykset apurahansaajiksi valmisteli rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päätti apurahansaajista 19. maaliskuuta. Apurahansaajat julkaistaan Alfred Kordelinin säätiön verkkosivuilla www.kordelin.fi huhtikuun aikana.

A. Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahastot apurahat v. 2021 on myönnetty seuraaville tahoille:

FM Anna Fogde väitöskirjaan: Hydrogel interfaces in chemical gardens and teaching materials 3.000

filosofian maisteri Riikka Juhola väitöskirjaan: teollisuuden sivuvirtojen ja biomassojen hyödyntäminen vedenpuhdistuskemikaaleina 2.000

Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu (Jyväskylä Summer School), Jyväskylän yliopisto 30. Jyväskylän kansainvälisen kesäkoulun (JSS) kemian kurssien luennoitsijoiden matkakuluihin 2.400

Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto Kemia ja sen osaajat katalyyttinä maailman pelastamisessa – projektiin 4.000

filosofian tohtori, dosentti Anna Kirjavainen tutkimushankkeeseen: Kupari- ja rutenium-kompleksien hyödyntäminen 18F-radioleimattujen PET-radiolääkkeiden valmistuksessa radiokemian opiskelijoita aktivoiden ja osallistaen 2.400

diplomi-insinööri Tiina Laitinen väitöskirjaan: Metanolin puhdistus, talteenotto ja hyötykäyttö sellu- ja paperiteollisuudessa 3.000

MPhil in Chemistry Elisavet Lambidis väitöskirjaan: Development of radiolabelled virus-like nanoparticles for targeted drug delivery and diagnostics of cancer 2.000

dosentti, filosofian tohtori Ville Miikkulainen ”Uudentyyppisiä valoavusteisia ALD-prosesseja ajankohtaisia haasteita ratkaisemaan” -hankkeeseen 4.000

filosofian maisteri Ari Myllyviita tutkimukseen: Miten sähköinen ylioppilaskoe vaikutti kemian ylioppilaskokeen sisältöön ja kemian opetukseen? 3.000

Gust. Kompan rahasto yhteensä 9 apurahaa, 25.800 euroa.

AVAA TIEDOTE PDF-MUODOSSA