AJANKOHTAISTA

KPS apurahat 2023

Kemian Päivien Säätiön jatko-opiskeluapurahat 2023 Apurahat on tarkoitettu kemian aloilla yliopistoissa lisensiaatin- ja tohtorintutkintoihin tähtääville opiskelijoille. Kemian Päivien Säätiön apurahat on päätetty myöntää seuraaville 5 henkilölle: FM Aku Lampinen,...

Young Researcher Symposium (YRS 2024)

Young Researcher Symposium (YRS 2024)ChemBio / Kemian Päivät 2024 (10.-11.4.2024), Messukeskus, Helsinki Ajankohta: Torstai 11.4.2024  Kohderyhmä: erityisesti väitöskirjaan tähtäävät tutkimusta tekevät sekä post-doc-vaiheessa olevat tutkijat yliopistoissa ja...

IUPAC:n divisioonan VII vuosikokous 2023, Haag, Alankomaat 19.-20.8.2023

Osallistuin IUPAC:n divisioonan VII (Chemistry and Human Health) vuosikokoukseen 19.-20.8.2023 Haagissa, Alankomaissa Suomen National representative -jäsenen ominaisuudessa. Divisioonan VII vuosikokous järjestettiin samassa yhteydessä kuin the 52nd IUPAC General...

IUPAC Chains 23/ Div V (Analytical Chemistry) and CCE ( Committee on Chemistry Education)

Picture of CCE members attending the IUPAC/CHAINS 2023 conference in Hague.   REPORT on IUPAC/CHAINS 2023 Div V (Analytical Chemistry) and CCE (Committee on Chemistry Education) The world chemistry congress the 52nd IUPAC General Assembly, IUPAC/CHAINS 2023, was...

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahastosta apurahoja

Alfred Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahaston vuoden 2022 kemian apurahat on jaettu. Rahasto jakoi yhteensä 13 apurahaa, yhteensä 27 900 euroa yksityishenkilölle, työryhmille ja yhteisöille.

Gust. Kompan rahaston tarkoituksena on tukea kemian opetusta ja tutkimusta, kemian tutkimustulosten ja sovellusten tunnetuksi tekemistä, kemian kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, kemian sanastotyötä sekä kemian historian tutkimusta ja alan museo- ja näyttelytoimintaa. Alfred Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahasto on perustettu vuonna 2000. Rahastosta myönnetään apurahoja yksityishenkilöille, yhteisöille ja työryhmille. Apurahat olivat haettavissa tammikuun 2022 ajan. Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä 47 kappaletta.

Tänä vuonna rahaston apurahoilla tuetaan erityisesti kotimaista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.

Alfred Kordelinin säätiön hallitus päätti apurahansaajista 23. maaliskuuta. Apurahansaajat julkaistaan Alfred Kordelinin säätiön verkkosivuilla www.kordelin.fi huhtikuun aikana.

Alfred Kordelinin säätiö on yksityinen yleishyödyllinen apurahasäätiö. Säätiö jakaa vuosittain apurahoina ja palkintoina noin 5 miljoonaa euroa. Gust. Kompan rahasto on yksi kuudestatoista Alfred Kordelinin säätiön kaupunki- ja kohderahastosta.

A. Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahastot apurahat v. 2022 on myönnetty seuraaville tahoille:

filosofian maisteri, kemisti Johanna Alaranta konferenssimatkaan 1.500

filosofian maisteri Elisa Atosuo matka-apuraha Belgiassa kesällä 2022 järjestettävään atomikerroskasvatuskonferenssiin ”The AVS 22nd International Conference on Atomic Layer Deposition (ALD 2022)” 1.100

PhD Pia Damlin, prof. Carita Kvarnström ja msc Adefunke Koyejo Cellulose-based hybrid materials for the electrocatalytic reduction of carbondioxide (CO2) to fuel 2.790

DI Juha-Pekka Hieta materiaalikuluihin: Mass spectrometry analysis of chemosensitive and chemoresistant ovarian cancer cells at the single cell level 2.000

Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu 31. Jyväskylän kansainvälisen kesäkoulun (JSS) kemian kurssien luennoitsijoiden matkakuluihin 3.200

FM Jiri Jäntti tutkimusvierailuun Bostonin yliopistoon osana väitöskirjatyötä: ”Nanovarjoaine nivelrikon tietokonetomografiassa” 4.000

FM Jutta Koskinen kansainväliseen plasmaspektrokemian konferenssiin osallistumiseen väitöskirjatutkimuksen tueksi: ”The 10th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry” 1.950

filosofian tohtori Mari Napari matka-apuraha American Vacuum Societyn AVS 68th International Symposium & Exhibition -konferenssiin Pittsburghissa, Yhdysvalloissa 6.-11.11.2022 2.900

filosofian maisteri Heta-Elisa Nieminen matka-apuraha väitöskirjatyöhön liittyvään, Belgiassa pidettävään ALD-konferenssiin 1.000

Suomen Katalyysiseura ry Espoossa 6-8.6.2022 järjestettävän kansainvälisen 19th Nordic Symposium on Catalysis -konferenssin ulkomaisten kutsuttujen puhujien matka- ja majoituskustannuksiin 4.000

filosofian maisteri Ronja Suvela Norjan Loenissa 12.-15.6.2022 järjestettävän 10th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry -konferenssin osallistumismaksuun ja matkakustannuksiin 2.000

väitöskirjatutkija, FM Juulia Talvitie korkeatasoiseen orgaanisen synteesikemian konferenssiin osallistumiseen ja posteriesityksen pitämiseen 1.000

jatko-opiskelija Juho Toivola matka-apuraha ECMM2022 -konferenssiin Rennesiin 4.-7.7.2022 460

AVAA TIEDOTE PDF-MUODOSSA

Lisätiedot
Gust. Kompan rahaston asiamies
Sanna Mikkola
sanna.mikkola@kemianseura.fi
puhelin 0400 24110

Alfred Kordelinin säätiö
toimitusjohtaja Erik Båsk
erik.bask@kordelin.fi
puhelin 040 825 8071