2019

2019 opinnäytetyöpalkinnon yliopistojen sarjassa sai FM Eija Ahonen Turun yliopistosta työstään

Suomen markkinoilla myytävien omega-3-ravintolisien hapettumisaste ja rasvahappopitoisuudet

ja AMK-sarjassa insinööri Saila Haukkala Vaasan AMK:sta työstään

Tilastollinen vertailu Karl Fischer –reagenssien soveltuvuudesta muuntajien eristysnesteiden  kosteusmäärityksiin

Palkinnot jaettiin yhdistyksen syysseminarissa 3.12.2020, jolloin Eija Ahonen piti työstään esitelmän: Eija-Ahonen_Omega-3-ravintolisien-hapettumisaste

2018

2018 palkinnon yliopistojen sarjassa sai FM Tiia Laurila Helsingin yliopistosta työstään

Tiia Laurila ja Janne Nieminen

2017

Syyskokouksessa 2018 jaettiin kannustuspalkinto testaus- ja laboratorioalan vuoden 2017 opinnäytetyön tekijälle yliopistojen sarjassa

Palkinnon sai FM Tuomo Niilahti  Jyväskylän yliopiston Fysikaalisen kemian laboratoriosta

Tuomon työn aiheena oli

Tuomo Niilahti ja Janne Nieminen

2016

Syyskokouksessa 2017 jaettiin kannustuspalkinnot testaus- ja laboratorioalan vuoden 2016 opinnäytetöiden tekijöille  ja ML Kuitunen esitteli työt palkittujen laatimien esitysten avulla. Palkinnon saivat

Tiina Hongisto (Jyväskylän Yo, Liikuntalääketiede

Tiinan pro gradun aiheena oli: ”Suolistomikrobiston koostumuksen erot HCR- ja LCR -rotilla ja yhteys viskeraalisen rasvakudoksen geenien ilmentymiseen”. Esitelmä on tässä:

ja Jenni Dudek (Metropolia, Bioanalytiikan koulutusohjelma) Jennin opinnäytetyön aiheena oli: ”Set up and selection of qPCR kits for the diagnosis of human respiratory syncytial virus and influenza viruses”. Esitelmä on tässä:

2015

Syyskokouksessa 2016 jaettiin kannustuspalkinnot testaus- ja laboratorioalan vuoden 2015 opinnäytetöiden tekijöille  ja palkintojen saajat esittelevät työnsä. Palkinnon saivat

Johanna Salo (Turun Yliopisto, Biokemian laitos, Elintarvikekemia ja elintarvikekehitys) Johannan pro gradun aiheena oli: ”Antosyaniinit ja aterianjälkeinen aineenvaihdunta”

ja Kaisu Räisänen (Metropolia, Kliininen asiantuntija -koulutusohjelma)

Kaisun opinnäytetyön aiheena oli: ”Sisäiset auditoinnit laboratorion prosessien kehittämisessä” Kaisun esitelmä on tässä: Räisänen_Sisäiset auditoinnit laboratorion prosessien kehittämisessä

Johanna Salo, Janne Nieminen ja Kaisu Räisänen

2014

Syyskokouksessa 2015 jaettiin kannustuspalkinnot testaus- ja laboratorioalan vuoden 2014 opinnäytetöiden tekijöille. Palkinnot saivat laboratorioanalyytikko Sami Orpana Metropolia AMK:sta Laboratorioalan koulutusohjelmasta ja filosofian maisteri Emmi Huhtinen Jyväskylän Yliopiston Kemian laitokselta.

Orpanan työn aihe oli Nestekromatografia-Massa-spektrometrisen Analyysimenetelmän Kehitys Lyhytketjuisille Karboksyylihapoille Vesi-öljypohjaisista Näytteistä

Huhtisen työn aihe oli Haihtuvien Yhdisteiden ja Prosessimuuttujien Vaikutus Kartongin ja BCTMP:n Ominaisuuksiin

2013

Finntesting-yhdistys jakoi 2014 kevätseminaarinsa yhteydessä kannustuspalkinnot testaus- ja laboratorioalan vuoden 2013 opinnäytetöiden tekijöille. 500 euron suuruiset palkinnot saivat bioanalyytikko Laura Ausmaa ammattikorkeakoulu Metropoliasta ja filosofian maisteri Jarno Hartikainen Jyväskylän yliopistosta..

2014palkitut
Jarno Hartikainen ja Laura Ausmaa. Kuva: Marjukka Mäkinen/ Mikes)

Laura Ausmaan työ ”SpotchemTM EZ SP-4430 -vierilaitteen validointi” tehtiin Lifemonitor Oy:lle, joka järjestää liikkuvia terveyspalveluja. Työssä validoitiin neljä vieritutkimuslaitetta. Validoitavat analyytit olivat alaniiniaminotransferaasi, aspartaattiaminotransferaasi, glukoosi, glutamyylitransferaasi, kreatiini, kolesteroli, HDL-kolesteroli, LDL-kolesteroli, triglyseridit ja uraatti. Tämän ansiosta laboratoriotutkimusten tekeminen voitiin ottaa osaksi työkykyriskien arviointia.

Jarno Hartikainen selvitti pro gradu työssään ”Biopohjaisen pyrolyysiöljyn karakterisointi” monipuolisesti mahdollisuuksia biopohjaisten pyrolyysiöljyjen kemialliseen karakterisointiin. Samalla tarkasteltiin pyrolyysiöljyjen valmistusta ja käyttöä. Bioöljylle kehitettiin toimiva analyysikäytäntö. Tämän tyyppisten pyrolyysituotteiden analyyseihin liittyvien tarkastelujen tekeminen opinnäytetyönä on vielä varsin uutta.Kokonaisuus syntyi UPM Oyj:n ja Jyväskylän yliopiston Kemian laitoksen Soveltavan kemian osaston yhteisyönä.

2012

Palkinnot saivat laboratorioanalyytikko
Tiina Kolehmainen ammattikorkeakoulu Metropoliasta ja diplomi-insinööri Subash Khanal Aalto-yliopistosta.
 
Tiina Kolehmaisen työn ”Koagulaasipositiivisten stafylokokkien pitoisuusmääritysmenetelmän validointi” ansiosta Valio Oy:ssä otettiin käyttöön uusi menetelmä, jonka avulla koagulaasipositiivisten stafylokokkien pitoisuus määritykset voidaan tehdä nopeammin ja yksinkertaisemmin kuin aiemmin käytetyllä ISO 6888-1: 1999 -vertailumenetelmällä.
 
Subash Khanal kehitti diplomityössään ”Pulsed and transient characterization of THz Schottky diodes” Yhdysvaltain armeijan standardin pohjalta terahertsialueen Schottky-diodien luonnehtimiseen soveltuvan jännitteen ja virran transienttimittauksen. Euroopan avaruusjärjestö Esa on hyväksynyt menetelmän ilmakehäluotaimen radioiden suunnittelun apuvälineeksi.
palkitut
Kuva: Jari Hällström / Mikes
 
Tiina Kolehmainen (kesk.) ja Subash Khanal vastaanottivat palkintonsa Finntestingin ja
Mikesin järjestämässä Eurachem-seminaarissa. Samassa yhteydessä palkittiin pääarvioija
Christina Waddington (vas.) tämän vuosikymmeniä kestäneestä ansiokkaasta akkreditointi työstä Suomessa ja Euroopassa.

2011

Vuoden 2011 ansiokkaista töistä palkittiin filosofian maisteri Paul Cooper Jyväskylän Yliopistosta sekä bioanalyytikot Pauliina Hyrkäs ja Janina Söderholm Metropolia Ammattikorkeakoulusta

Paul Cooperin työssä: Raaka-aineerien kertanäytteiden epäpuhtauksien ja koostumuksen analysointi XRF:llä standarditonta menetelmää käyttäenoli sovellettu ja hyödynnetty erilaisia toiminnan laatukriteereitä varsin kattavasti.

Pauliina Hyrkkään ja Janina Söderholmin opinnäytetyö Influenssa A- ja B-virusten osoitukseen käytettävän SmartCycler® RT-PCR-menetelmän validointi ja menetelmävertailu Actim® Influenza A&B vieritestiinvastasi myös erinomaisesti palkittavalle opinnäytetyölle asetettuja kriteereitä.

2010

Finntesting –yhdistys jakoi viidennen kerran 500 euron suuruiset kannustuspalkinnot testaus- ja laboratorioalan opinnäytetöille seminaarissaan Kemian päivillä.

Vuoden 2010 ansiokkaista opinnäytetöistä palkittiin FM Sanna Paija (os. Pylvänäinen) Jyväskylän yliopistosta ja laboratorianalayytikko Kate Salomaa Metropolia ammattikorkeakoulusta.

2009

FM Joni Lehto, Jyväskylän yliopisto, ”Characterisation of activated and tertiary sludges from forest industry”

Bionanalyytikot Tiina Aho ja Anne Sund Metropolia ammattikorkeakoulu, Plasman häiriötekijät kliinisen kemian anlyyseissä: Miten hemolyysi lipemia ja ikteria vaikuttavat Olympus AU640 -analysaattorilla tehtäviin tutkimuksiin”

2008

FM Nina Aittokallio, Jyväskylän yliopisto, ¨Tehoultraääniavusteinen orgaaninen syntetiikka¨

Bioanalyytikko Sanna Tuomi, Hämeen ammattikorkeakoulu, ¨Real-time PCR -menetelmän soveltaminenYersina enterocolitican osoittamiseksi kasvinäytteistä¨

2007

FM Henna Päkkilä, Turun yliopisto, ¨Fluoresenssiin perustuvat homogeeniset kokoverinäärityksest. Homogeeninen estradiolimääritys kokoverinäytteille¨

Laboratorioanalyytikko Marjut Hiltunen, Stadia (nykyisin Metropolia) ammattikorkeakoulu, ¨Klooriheksidinipitoisuus vesirokkovoiteessa – HPLC-menetelmän kehitys ja validointi¨

2006

FM, LL Asko Wegelius, Tampereen Yliopisto

Laboratorioanalyytikko Noora Jokela, Turun ammattikorkeakoulu