AJANKOHTAISTA

KPS apurahat 2023

Kemian Päivien Säätiön jatko-opiskeluapurahat 2023 Apurahat on tarkoitettu kemian aloilla yliopistoissa lisensiaatin- ja tohtorintutkintoihin tähtääville opiskelijoille. Kemian Päivien Säätiön apurahat on päätetty myöntää seuraaville 5 henkilölle: FM Aku Lampinen,...

Young Researcher Symposium (YRS 2024)

Young Researcher Symposium (YRS 2024)ChemBio / Kemian Päivät 2024 (10.-11.4.2024), Messukeskus, Helsinki Ajankohta: Torstai 11.4.2024  Kohderyhmä: erityisesti väitöskirjaan tähtäävät tutkimusta tekevät sekä post-doc-vaiheessa olevat tutkijat yliopistoissa ja...

IUPAC:n divisioonan VII vuosikokous 2023, Haag, Alankomaat 19.-20.8.2023

Osallistuin IUPAC:n divisioonan VII (Chemistry and Human Health) vuosikokoukseen 19.-20.8.2023 Haagissa, Alankomaissa Suomen National representative -jäsenen ominaisuudessa. Divisioonan VII vuosikokous järjestettiin samassa yhteydessä kuin the 52nd IUPAC General...

IUPAC Chains 23/ Div V (Analytical Chemistry) and CCE ( Committee on Chemistry Education)

Picture of CCE members attending the IUPAC/CHAINS 2023 conference in Hague.   REPORT on IUPAC/CHAINS 2023 Div V (Analytical Chemistry) and CCE (Committee on Chemistry Education) The world chemistry congress the 52nd IUPAC General Assembly, IUPAC/CHAINS 2023, was...

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

Kahden vuoden pandemian pakottaman etäkokousajan jälkeen EYCN (European Young Chemists Network, EuChemS:n nuorisojaosto) kykeni viimein järjestämään vuosittaisen kokouspäivänsä livenä Portugalissa Lissabonissa IST Técnico Lisboa -kampuksella. Järjestyksessään 17. kokouspäivään (DA, delegate assembly) osallistui liki 30 edustajaa ympäri eurooppaa. Monia uusia edustajia eri maiden kemian seuroista on pandemia-aikana liittynyt EYCN:n, mukaan lukien allekirjoittanut, joten päivän aloittanut delegaattien esittäytymiskierros tuli tarpeeseen myös vanhoille konkareille.

Esittäytymisten jälkeen alkoi päivän varsinainen ohjelma, kun EuChemS:n presidentti Floris Rutjes esitteli järjestön toimintaa ja tehtäviä. Mahdollisesti, koska uusia EYCN:n edustajia oli paikalla useampi, Rutjes painotti puheessaan EuChemS:n päämotivaatioita sekä -tehtäviä. Niihin lukeutuvat muun muassa luoda alusta tieteelliselle keskustelulle sekä toimia eurooppalaisten kemian seurojen yhtenäisenä kattojärjestönä ja puolueettomana äänenä erilaisten poliittisten päättävien elinten suuntaan. Myöhemmin iltapäivällä tutustuttiin vielä tarkemmin EuChemS:n toimintoihin EuChemS:n pääsihteerin Nineta Hrasteljin johdolla. Workshopissa käytiin läpi, miten EuChemS vaikuttaa päätöksentekoon Euroopan parlamentissa ja miten erilaisten asetusten säätämiseen liittyvä prosessi etenee EuChemS:n asiantuntijoiden näkökulmasta.

EYCN:n toiminta on jaettu viidelle eri tiimille: Networking, Global Connections, Membership, Communications ja Science. Varsinaiset projektit ja niihin liittyvät työt tehdään tiimien kesken. Kokouspäivästä oli lohkaistu osa juuri tätä tiimityöskentelyä varten, mikä oli erittäin tervetullutta, sillä ympärivuotisia projekteja edistetään muutoin täysin etänä. 

Työskentelyhetken jälkeen kävimme läpi kunkin tiimin edistymistä sekä seuraavien projektien näkymiä. Yksi näkyvimmistä ja isoimmista projekteista EYCN:ssä tällä hetkellä on Chemistry Accross Europe -kartta https://www.euchems.eu/divisions/european-young-chemists-network/chemistry-across-europe/. Nettikartan tarkoituksena on kerätä ja koota infoa kaikista Euroopan maista sekä kemian teollisuuden työpaikoista että kemian alan koulutusmahdollisuuksista eri yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta. Sivuston tavoite on yhdistää kemian alaa ympäri Eurooppaa sekä tarjota apua esimerkiksi uutta työpaikkaa tai vaihto- tai jatko-opiskelupaikkaa etsiessä. Mikäli yritys tai korkeakoulu haluaa lisätä itsensä kartalle, voi järjestöön olla yhteydessä EYCN:n nettisivuilla olevan linkin kautta tai suoraan allekirjoittaneeseen sähköpostilla. 

Toiminnantäytteiseen kokouspäivään mahtui vielä muun muassa esitys Chemical and Engineering News (C&EN) -lehdestä, kun lehden Euroopan tiedevastaava päätoimittaja Laura Howes esitteli lehden toimintaa ja kuvaili miten hyvästä ideasta, henkilöstä tai tutkimuksesta saadaan artikkeli esimerkiksi juuri C&EN-lehteen. Yleiselle yleisölle tarkoitetut lehdet, kuten esimerkiksi C&EN, tarjoavat oivan tien tieteen yleistajuistamiselle. 

Päivän päätteeksi pidettiin vielä aivoriihi delegaattien kesken aiheina kemian työpaikat, verkostoitumisen voima sekä kemian promoaminen, erityisesti ajatellen mitä EYCN voisi tehdä, jotta kemian ala houkuttelisi enemmän nuoria. Viimeistään tässä vaiheessa huomasi kuinka paljon helpompaa on kommunikointi, motivaation herättäminen sekä uusien ideoiden jakaminen, kun ollaan fyysisesti samassa paikassa verrattuna etäkokouksiin. Myös yhteistyön tärkeys eri maiden välillä korostui päivän viimeisessä osiossa. Seuraava EYCN:n yhteinen kokouspäivä pidetään Haagissa Alankomaissa elokuussa 2023.

Kirjoittaja:
Heta Nieminen
heta-elisa.nieminen@helsinki.fi