AJANKOHTAISTA

Distillation and Absorption 2022 – Toulousessa, Ranska – 18.–21.9.2022

Osallistuin 18.–21.9. Toulousessa järjestettävään Distillation and Absorption 2022 -konferenssiin, jonka yhteydessä pidimme EFCE Fluid Separation -työryhmän kokouksen. Matkalla minusta tuntui, että olen juuri Toulousessa ollut jo aika monta kertaa, milloin minkäkin...

Chemistry in Europe 2022-3

The third edition of the 2022 Chemistry in Europe.

KPS apurahat 2022

Kemian Päivien Säätiön apurahat on päätetty myöntää seuraaville 5 henkilölle: FM Juhana Aho, Helsingin yliopisto, 2 000 euroa FM Janne Frimodig, Jyväskylän yliopisto, 2 000 euroa FM Sini Irvankoski, Aalto yliopisto, 2 000 euroa FM Heta-Elisa Nieminen, Helsingin...

Elokuun uutiskirjeitä

August 2022 issue of the Brussels News Updates  

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

Jälleen kerran European Federation of Chemical Engineering (EFCE), Working Party on Thermodynamics
and Transport Properties, vuosittainen tapaaminen pidettiin Frankfurt am Mainissa DECHEMA:n
(www.dechema.de) rakennuksessa. Kokous alkoi uusien kansallisten jäsenten hyväksymisellä ja
esittäytymiskierroksella.

Vuosi sitten tulin valituksi komiteaan, joka valitsee Excellence Awards- palkinnon saajan. Palkinto
myönnetään EFCE jäsenmaiden yliopistoissa tehdystä merkittävästä väitöskirjatyöstä termodynamiikan
ja kuljetussuureiden alalta joka toinen vuosi. Kokouksessa keskustelimme valinnan etenemisestä, päätös
tehtiin noin pari viikkoa kokouksen jälkeen ja palkinnon saaja julkistetaan Thermodynamics Conference
2019, 26-28 kesäkuuta, Punta Umbria, Espanjassa.

Termodynamiikan vähäistä näkyvyyttä EFCE:n virallisen sarjajulkaisun Chemical Engineering Research
and Design, ISSN: 0263-8762, sivuilla jotkut jäsenet kummastelivat, vaikka sarjajulkaisun yksi
aihepiireistä se onkin. Tämä todennäköisesti johtaa alkuvaikeuteen kasvattaa termodynamiikan
artikkeleiden määrää kyseisessä lehdessä. Käsikirjoituksen laittaminen arvioitavaksi sarjajulkaisuun,
jossa niitä ei vielä paljoa ole ei ole kovin houkuttelevaa, koska termodynamiikan varsinaisia
sarjajulkaisuja on useitakin. Puheenjohtaja päätti kysellä asiaan liittyvää statiikkaa päätoimittajalta
seuraavien keskustelujen pohjaksi.

Työryhmistä ”industrial”-ryhmä valmistelee uutta tutkimusta, jossa kartoitetaan teollisuuden tarpeita
termodynamiikan alalla. Vastaava aiempi kysely on julkaistu vuonna 2010 (Ind. Eng. Chem. Res., (2010),
49, 11131–11141). Työryhmän aihepiirin liittyvä hanke on prof. Jaubert:in oma hanke, jos hän
valmistelee tutkimusryhmänsä kanssa avointa referenssitietokantaa, joka on tarkoitettu tilanyhtälöiden
testaamiseen. Se onkin tarpeellinen, sillä sen avulla voidaan verrata ja testata eri tilanyhtälömalleja
toisiinsa referenssitietokannan pohjalta. Vuosikymmenten varrella tilanyhtälöitä on kehitetty kukin
oman tietokantansa pohjalta. Se on mahdollistanut sen, että tietokannan datapisteet ja uuden mallin
kanssa vertailtavat mallit sopivasti valitsemalla uusi malli on saatu aiempia malleja paremmaksi. Toivoisi
uuden referenssitietokannan laittavan malleja objektiivisempaan järjestykseen, mutta ei se kuitenkaan
tilanyhtälömallin valintaa käyttäjän puolesta tee. Kunpa vielä saataisiin jokaiseen uuteen
tilanyhtälömalliin lähdekoodi julkiseksi, mutta myöskään tämän seikan läpimeno yhteisössä ei tapahdu
silmänräpäyksessä.

Työryhmässä ”education” tapahtui johtohahmon vaihtuminen, sillä pitkään tehtävässä toiminut prof.
Ahlström sai seuraajakseen prof. Jaubertin. Maaliskuussa Kanadan Vancouverissa pidetyn PPEPPE
kongressin termodynamiikan opetussessioissa aiheina olivat: kuinka tehdä termodynamiikan opetus
houkuttelevaksi uusille opiskelijasukupolville, kuinka liittää opetukseen prosessisuunnittelun
suunnitteluvirheiden esimerkkejä ja kuinka välittää opetusväelle termodynamiikan opetuksen parhaat
käytännöt. Näistä keskusteluista ei vielä ole koostetta saatavilla, koska monikaan eurooppalainen jäsen
ei matkustanut Vancouveriin asti.

Seuraavat alan eurooppalaiset konferenssit, joihin käsikirjoitus vielä ehtii, ovat European Symposium on
Applied Thermodynamics, lyh. ESAT 2020, Pariisissa Ranskassa 28 kesäkuuta – 1 heinäkuuta 2020
(http://www.esat2020.com/) ja ESAT 2021, Grazissa Itävallassa. Näihin kongresseihin sekä perinteiset
termodynamiikkaan tai sen opetukseen liittyvät käsikirjoitusaiheet ovat lämpimästi tervetulleita.

Terv, Juha-Pekka Pokki