Finas, Eurachem ja Eurolab syysseminaari 2003. Teema: Referenssimateriaalit 2003_Syysseminaari

 

Finas, Eurolab ja Eurachem kevätseminaari 2003. Teema: Näytteenotto

 

Finas, Eurachem ja Eurolab syysseminaari 2002. Teema: Tietotekniikan arviointi ja laatu analyyttisessa kemiassa 2002_Syysseminari

 

Eurolab verkkolehti 1/2002. Teema: Laboratoriotoiminta

 • JTCPTC: product testing and certification, Hugo Eberhardt, TÜV-Austria
 • TCQA: representing the views of laboratories on quality assurance issues, Jarl Forstén, VTT
 • 4E-RM Strengthening confidence in reference materials, Adolf Zschunke, BAM
 • 4E-PT: Proficiency testing and comparisons as benchmarking tools for learning organisations, Hans Andersson, SP
 • Co-operation between laboratories and accreditors results in jointly accepted principles on technical and QA issues, Jarl Forstén, VTT
 • Inspection Bodies and Accreditation -new developments, Anita Schmidt, EUROLAB Technical Secretariat
 • EA Sensory testing: the role of accreditation in sensory testing, Liisa Lähteenmäki, VTT
 • ILAC and the role of the laboratory stakeholder member, Norbert Müller, Arsenal

 

Eurachem kevätseminaari 2002. Teema: Kemian metrologia, mitä se on? 2002_Kevätseminaari

 

Eurolab verkkolehti 3/2001. Teema: Talous

 • The scope of testing and laboratories´code of conduct, Prof. Horst Czichos, Eurolab
 • Summary of activities of Eurolab for the economic issues of the laboratories, Dr Manfred Golze, Eurolab
 • Accreditation vs costs, Tekn.lic. Magnus Holmgren, Sveriges Provnings
 • och Forskningsinstitut
 • Private LaboratoryÙs Experiences of the Accreditation Process, Tiina Ylipahkala, PSV – Maa ja Vesi Oy
 • Economic issues from Norway, Dir. Sveinung Skogen, Molab As
 • Economical issues in a global testing and certification house SGS, Jukka Vuorinen, SGS Fimko Oy

 

Finas, Eurachem ja Eurolab syysseminaari 2001. Teema: Mittausepävarmuus 2001_Syysseminaari

 

Eurolab verkkolehti 2/2001. Teema: Näytteenotto

 • Näytteenoton monet kasvot, Jorma Viirret, Rautaruukki Steel
 • Näytteenoton arviointi, Tuija Sinervo, FINAS
 • Näytteenottajien sertifiointi, Pertti Heinonen, Suomen ympäristökeskus

 

Eurolab verkkolehti 1/2001: Teema: Verkostoituminen

 • Verkostotalous – yhteistyötä ja kilpailua, Arto Smolander, VTT
 • Verkostoituminen testaustoiminnassa, Olli-Pekka Jaakola, SGS Inspection Services
 • Testaustulosten vastavuoroinen tunnustaminen, Jukka Vuorinen, SGS Fimko

 

Eurachem kevätseminaari 2001. Teema: Elintarvikejäämien referenssilaboratoriojärjestelmä ja elintarvikkeiden BSE-testaus

Eurachem syysseminaari 2000. Teema: EURACHEM:n PT- ja R&D-ohjeet ja validointiohje

Eurachem kevätseminaari 2000. Teema: ISO Guide 25 ja standardi 17025, ympäristöstandardit, pätevyyskokeet ja eurooppalainen yhteistyö

Eurachem kevätseminaari 1999. Teema: Hyvä näytteenottotekniikka

Eurachem syysseminaari 1998. Teema:  Laboratorioiden väliset vertailukokeet

Eurachem ja Eurolab kevätseminaari 1998. Teema: Laatujohtaminen laboratorioissa

Eurachem syysseminaari 1998. Teema: LIMS-järjestelmät 

Eurachem kevätseminaari 1997. Teema: Amount-of-Substance Measurement in Organic Chemistry using Isotope Dilution Mass Spectrometry

Eurachem syyseminaari 1996. Teema:  Benchmarking-toiminta kemian laboratorioissa

Eurachem kevätseminaari 1996. Teema: QA in Non-Routine Analysis

Eurachem syyseminaari 1995. Teema:  Laadunvarmistus ei-rutiininomaisessa analytiikassa

Eurachem kevätseminaari 1995. Teema: Mittausepävarmuus kemian analytiikassa

Eurachem syyseminaari 1994. Teema: Analytiikka, laki ja kaupankäynti

Eurachem kevätseminaari 1994. Teema: Laatujärjestelmien rakentamisen vaikeuksista. International Interlaboratory Studies: Practical Experiences

Eurachem syyseminaari 1993. Teema: Laboratorioiden laadunvalvonta

Eurachem syyseminaari 1992. Teema: European Collaborative Analytical Programs and International Measurement Evaluation Program (IMEP)