Kalibroinnilla tarkoitetaan esimerkiksi jonkun mittalaitteen osalta niitä toimenpiteitä, joiden avulla spesifioiduissa olosuhteissa saadaan määritettyä mittauslaitteen näyttämän ja vastaavan mittanormaalilla toteutetun arvon välinen yhteys.

Kalibrointi tehdään määrävälein, ja sillä varmistetaan käytettävien mittalaitteiden toimintakunto ja samalla varmistetaan, että tiedetään kuinka paljon mittaukseen käytetty laite ”näyttää väärin”.

Toimenpidettä, jossa mittalaite laitetaan näyttämään oikein, kutsutaan virittämiseksi.