Pätevyyskokeissa (proficiency testing, PT) eli laboratoroiden välisissä vertailututkimuksissa pätevyyskokeen järjestäjä lähettää eri laboratorioihin saman näytteen, jonka eri laboratoriot analysoivat omilla menetelmillään. Pätevyyskokeen järjestäjä kokoaa tulokset yhteen ja laskee jokaiselle tulokselle ns. z-arvon, jonka perusteella arvioidaan tuloksen luotettavuutta.

Mistä pätevyyskokeita löytyy?

  • Proftest SYKE järjestää ympäristömittauksiin liittyviä pätevyyskokeita. https://www.syke.fi
  • Ruokavirasto kansallisena elintarvikkeiden vertailulaboratoriona järjestää tarvittaessa vertailututkimuksia ensisijaisesti sellaisille tutkimusmenetelmille, joille ei ole saatavana kaupallisia vertailunäytteitä. https://www.ruokavirasto.fi

OPPAITA