Metrologia on tiede, joka tutkii mittaamista ja mittausyksiköitä.

Kansainvälinen yhteistyö metrologian alalla tapahtuu BIPM:n (Bureau International des Poids et Mesures) kautta. Toiminta perustuu kansainväliseen yksikkö­järjestelmään eli SI-järjestelmään (ransk. Système international d’unités).

Metrologian keskeisiä käsitteitä ovat

  • mittausepävarmuus
  • jäljitettävyys
  • kalibrointi

Arkipäivän elämässä metrologia on ympärillämme vaikka emme sitä useinkaan mieti. Antaako bensamittari oikean litramäärän? Neuvolassa mitataan lapsen paino ja pituus. Ruuvit, mutterit ja koneenosat eivät sovi yhteen automaattisesti sen takia että standardit vaativat niin, vaan sen takia, että niiden valmistukseen liittyy mittaustyötä.

OPPAITA

Kemian metrologian opas (Mikes, 2005)

Metrologiasta lyhyesti (Mikes, 2008)

Arkipäivän mittauksia (Mikes, 2009)

Laadukkaan mittaamisen perusteet (Mikes, 2011)

International Vocabulary of Metrology (VIM, 2012)