Kokoukset

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat itsestään selvästi kokoukset, joita järjestetään nykyisin keväisin ja syksyisin. Niihin ovat aina kuuluneet erottamattomasti esitelmät, mikä onkin hyvin sopusoinnussa yhdistyksen sääntöjen kanssa. Yhdistyksen alkuaikoina kokouksien ja esitelmien merkitys oli vieläkin korostetumpi, ja niissä oli tapana pitää kaksikin esitelmää otsikoilla: ”arkipäivän askareeni” ja ”neljännestunti ajankohtaista”. Nykyään kokouksissa on ollut tapana pitää yksi kutsuttu esitelmä ajankohtaisesta tai yleistä mielenkiintoa herättävästä aiheesta.

Turun Kemistikerho ry. on erityisen kiitollinen VWR International Oy:lle (aiemmin Tamro Oy), koska olemme saaneet jo pitkään nauttia heidän vieraanvaraisuudestaan kerhon vuosikokousten yhteydessä. Vuosi- eli kevätkokoukset järjestetään sääntöjen määrääminä helmikuun loppupuolella. Syyskokoukset on perinteisesti järjestetty vierailuna turkulaiseen kemianalan yritykseen. Kokouksiin on osallistunut viime aikoina noin 30 kerholaista.