Jäsenyys

Turun Kemistikerhon jäsenyyttä voi anoa henkilö, joka kuuluu Suomalaisten Kemistien Seuraan (SKS), tai joka samalla anoo SKS:n jäsenyyttä. Jäsenyysluokkia on neljä:

  • Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittamallaan korkeakoulututkinnolla tai muulla tavalla on osoittanut olevansa pätevä kemisti.
  • Nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä yliopistossa pääaineenaan kemiaa opiskeleva henkilö.
  • Varsinainen jäsen voi tulla kutsutuksi kunniajäseneksi. Kunniajäsen voi erityisestä syystä tulla kutsutuksi kunniapuheenjohtajaksi.
  • Kannattajajäseneksi voi liittyä yritys tai yhteisö, joka haluaa tukea kerhon toimintaa, ja jonka jäsenyyttä johtokunta puoltaa.

Turun Kemistikerhon henkilöjäseniltä ei kerätä erillistä jäsenmaksua SKS:n maksun lisäksi [67 € /vuosi]. Opiskelijajäseniltä SKS ei peri jäsenmaksua, mutta kylläkin 10 € lehtimaksua vuodessa. Hakiessasi kerhon jäsenyyttä täytä joko SKS:n jäsenanomuslomake heidän sivullaan tai, jos jo olet heidän jäsen, mutta et vielä Turun Kemistikerhon, täytä kerhon oma lomake. Lomakkeen voi postittaa kerhon sihteerille.

Jäsenanomuslomakkeet:

  • SKS:n lomakkeen löydät Seuran omilta sivuilta.
  • Kemistikerhon lomakkeen niille, jotka jo ovat SKS:n jäseniä, voit tulostaa tästä.

Osoitteenmuutokset voi tehdä kätevimmin sähköpostilla Turun Kemistikerhon sihteerille, joka välittää tiedon myös SKS:n jäsenrekisteriin. Näin saat Kemia-Kemi-lehden oikeaan osoitteeseen ja kerhon jäsentiedot pysyvät ajantasalla. Muista ilmoittaa myös muuttuvasta sähköpostiosoitteesta sillä kerhon tiedotus hoidetaan pääasiassa elektronisesti.