Historia

Suomenkielinen turkulaisten kemistien yhdistystoiminta alkoi vuonna 1935, jolloin perustettiin Turun Yliopiston Kemistit r.y. Tämän yhdistyksen piiriin kuului aluksi myös yliopiston opettajakuntaa opiskelijoiden lisäksi, mutta teollisuudessa, kouluissa ja muualla yliopiston ulkopuolella toimivat kemistit jäivät yhdistyksen ulkopuolelle. Ruotsinkielinen Kemiska Sällskapet i Åbo oli perustettu jo vuonna 1919. Tarvetta suomenkieliselle kaikkia alueen kemistejä yhdistävälle yhdistykselle siis selvästi oli.

Nämä seikat johtivat DI Pekka Kontion kutsusta Huhtamäki-yhtymän toimitalossa 3.10.1945 pidettyyn kokoukseen, johon osallistui kaikkiaan 17 turkulaista kemistiä. Kokouksessa, jota voidaan pitää kerhon perustamishetkenä, päätettiin valita yhdistyksen nimeksi Turun Kemistikerho ja kutsua paikallisissa lehdissä alueen kemistejä yhdistyksen varsinaiseen perustamiskokouksen. Lisäksi päätettiin perustaa toimikunta valmistelemaan kerhon sääntöjä ja harkitsemaan liittymistä paikallisseurana Suomalaisten Kemistien Seuraan. Toisessa kokouksessa 31.10.1945 oli paikalla 22 kemistiä, jotka siis muodostavat kerhon perustajajäsenistön.

Kerholla on tällä hetkellä (01/2023) 288 jäsentä. Kerho voi lisäksi kutsua ansioituneita jäseniään kunniajäseniksi ja erityisen ansioituneen jäsenensä kunniapuheenjohtajaksi. Kerholla on seitsemän kunniajäsentä, joista Alpo Kankaanperä on kutsuttu kerhon kunniapuheenjohtajaksi.