Johtokunta

Turun Kemistikerho ry:n johtokunta 2023

Kerhon toimintaa johtaa vuosittain valittava johtokunta. Johtokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja  vähintään kolme ja enintään kuusi muuta jäsentä, joista yksi valitaan opettajana toimivien piiristä ja muut siten, että turkulaiset kemian alan yritykset ja Turun yliopisto tulevat edustetuksi. Johtokuntaan valitaan edustaja (ei varsinainen jäsen) myös nuorten jäsenten piiristä (opiskelijaedustaja). Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan tavoittaa sähköpostiosoitteesta turunkemistikerho@gmail.com.

Puheenjohtaja ja opettajajäsen FM Riina Suntioinen
Varapuheenjohtaja Dos. Petri Tähtinen
Sihteeri FT Tero Laihinen
Taloudenhoitaja FM Sami Vuori
Opiskelijaedustaja Fil. yo. Joona Anttila
Jäsen FM Salla Lahti
Jäsen FT Meeri Käkelä
Jäsen FT Olli Martiskainen
Jäsen DI Timka Lyyra

Kerhon sihteerin ja taloudenhoitajan postiosoite on:

Turun Kemistikerho ry
c/o Kemian laitos, Henrikinkatu 2
20014 Turun yliopisto