Johtokunta

Turun Kemistikerho ry:n johtokunta 2021

Kerhon toimintaa johtaa vuosittain valittava johtokunta, jossa on seitsemän varsinaista jäsentä ja yksi nuori jäsen. Johtokunnan varsinaiset jäsenet valitaan siten, että sekä turkulaiset kemian alan yritykset että Turun yliopisto tulevat edustetuksi. Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan tavoittaa sähköpostiosoitteesta turunkemistikerho@gmail.com.

Puheenjohtaja DI Timka Lyyra
Varapuheenjohtaja FT Tero Laihinen
Sihteeri FM Sami Vuori
Taloudenhoitaja Dos. Petri Tähtinen
Opettajajäsen FM Riina Suntioinen
Opiskelijajäsen Fil. yo. Joona Anttila
Jäsen FT Meeri Käkelä
Jäsen FT Olli Martiskainen
Jäsen FM Jussi Suvanto
Jäsen FM Salla Lahti
Jäsen FM Tomi Peltonen

Kerhon, sihteerin ja taloudenhoitajan postiosoite on:

Turun Kemistikerho ry
Kemian laitos, Vatselankatu 2
20014 Turun yliopisto