Johtokunta

Turun Kemistikerho ry:n johtokunta 2019

Kerhon toimintaa johtaa vuosittain valittava johtokunta, jossa on seitsemän varsinaista jäsentä ja yksi nuori jäsen. Johtokunnan varsinaiset jäsenet valitaan siten, että sekä turkulaiset kemian alan yritykset että Turun yliopisto tulevat edustetuksi. Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan tavoittaa sähköpostiosoitteesta turunkemistikerho@gmail.com.

Puheenjohtaja FT Anu Tuominen
Varapuheenjohtaja FM Tomi Peltonen
Sihteeri FM Jussi Suvanto
Taloudenhoitaja Dos. Petri Tähtinen
Opettajajäsen FM Riina Suntioinen
Opiskelijajäsen Fil. yo. Krista Heikkilä
Jäsen FM Salla Lahti
Jäsen FM Milla Leppä
Jäsen DI Timka Lyyra
Jäsen FT Olli Martiskainen

Kerhon, sihteerin ja taloudenhoitajan postiosoite on:

Turun Kemistikerho ry
Kemian laitos, Vatselankatu 2
20014 Turun yliopisto