Gadolininpäivä

Turun Kemistikerho r.y. järjestää yhdessä Kemiska Sällskapet i Åbo -seuran kanssa vuosittain yksipäiväisen populaaritieteellisen tapahtuman, joka on ristitty Gadolininpäiväksi suuren turkulaisen kemistin Johan Gadolinin (1760 – 1852) mukaan. Turun Akatemian järjestyksessä toisena kemian professorina palvellutta Gadolinia pidetään harvinaisten maametallien eli lantanidien keksijänä, ja hän lienee edelleenkin tunnetuin suomalainen kemisti maailmalla. Hänen osakseen on tullut myös hyvin harvinaislaatuinen kunnia: hän kuuluu niihin harvoihin ihmisiin, jonka nimi on ikuistettu alkuaineiden jaksolliseen järjestelmään.

Gadolininpäivän perinteet ulottuvat yhtäjaksoisesti aina vuoteen 1969 asti. Tapahtumaan on perinteisesti kuulunut järjestävien yhdistysten kunnioituskäynti Gadolinin haudalla Mynämäellä, kaikelle yleisölle avoimet luennot jostain ajankohtaisesta aiheesta ja seurojen jäsenille tarkoitettu iltajuhla.

Luentojen teemat ovat aikojen kuluessa vaihdelleet laajasti kattaen monipuolisesti erilaisia kemiaan, kemikaaleihin ja kemisteihin liittyviä aiheita. Luentojen kohdeyleisön on ajateltu koostuvan lähinnä kemisteistä erikoisalaan katsomatta sekä muistakin hyvän luonnontieteellisen perussivistyksen omaavista kuulijoista. Luentoiltapäivä on yleensä sisältänyt kolme – neljä noin 40 minuutin pituista suomen- tai ruotsinkielistä kotimaisen asiantuntijan pitämää luentoa.