Pirkanmaan Kemistiseura

Historiaa

Historian havinaa

Pirkanmaan kemistiseuran (PKS) perustaminen ajoittuu 1960-luvulle. Tuolloin herättiin siihen tosiasiaan, että Tampereen talousalueen kemistien väliset yhteydet olivat sangen vähäisiä. Siihen aikaan kemistien yhdistyksiä toimi lähinnä Helsingissä. SKS:n kokouksessa tehtiinkin sitten lokakuussa 1961 aloite, jonka tarkoituksena oli perustaa Pirkanmaalle SKSn alainen paikallisseura.

Aloitetta vei eteenpäin toimikunta, jonka jäseniä olivat Tampereelta FL Ermo Kaila ja FM Antti Solja, Nokialta FM Pentti Kuukankorpi ja Valkeakoskelta FM Keijo Aunio ja jonka sihteerinä toimi Toive Pietarinen. Toimikunta päätti 5.11.1962 lähettää kutsun SKSn alaisen paikallisseuran perustavaan kokoukseen, joka pidettäisiin hotelli Tammerissa Tampereella 19.11.1962. Kokoukseen lähetettiin 105 kutsukirjettä SKS:n ja Finska kemistsamfundetin Tampereen talousalueen jäsenille sekä teknillisen opiston kemian linjalta valmistuneille insinööreille.

PKSn perustavassa kokouksessa oli läsnä 18 Pirkanmaan alueella toimivaa kemistiä sekä kolme SKSn edustajaa. Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin FL Ermo Kaila. Lisäksi johtokuntaan valittiin DI Veikko Arjas, FM Keijo Aunio (varapuheenjohtaja), DI Heli Juurikas, FM Pentti Kuukankorpi, DI Jarl Lindberg ja FM Antti Solja. Sihteeri-taloudenhoitajaksi kutsuttiin FM Toive Pietarinen. PKS merkittiin yhdistysrekisteriin 29.04.1963.

Toiminta alkaa

PKSn toiminta alkoi hyvin vilkkaana. Vuosittain pidettiin useita seuran kokouksia, tehtiin tutustumiskäyntejä teollisuus- ja tutkimuslaitoksiin eikä kulttuurin harrastustakaan unohdettu. Heti PKSn toiminnan alkuaikoina ryhdyttiin myös järjestämään jatkokoulutustilaisuuksia. Aiheina olivat mm. erilaiset analysointimenetelmät, lainsäädäntö, teollisuusjätteiden käsittely ja hyötykäyttö, tavoitetutkimus sekä muut tekniikan uutuudet, kuten ihmeelliset tietokoneet.

Vuoden 1974 aikana ryhdyttiin pitämään klubi-iltoja ravintolatiloissa. Illassa esitettiin yksi tai useampi esitelmä, joiden kuuntelun ja keskustelun jälkeen iltaa jatkettiin epävirallisena kollegiaalisena seurusteluna. Klubi-iltojen aiheina olivat mm: Huumeiden kemia, kemistikaskut, juustot, liimaus, perimä, kloonaus ja siirtogeenitekniikka, ilma ja vesi. Alkon tuote-esittelyt herättivät myös kiinnostusta. Osassa klubi-iltoja ei kuunneltu lainkaan esitelmiä, vaan ilta kului seurustelun ja ruoan merkeissä. Mm pikkujoulut kuulunevat tähän kategoriaan. 1980-luvulla PKSssä alettiin pitää myös kaikille avoimia hyvin suosituiksi tulleita luentotilaisuuksia. Tuolloin aiheina olivat mm: hivenaineiden ja vitamiinien merkitys terveydelle, geeniteknologia, AIDS ja ”mitä hengität tamperelainen?”.

Tällä vuosisadalla PKS:n toiminnan tavoitteena on ollut tarjota mahdollisuuksia nähdä vanhoja kemistituttavia mukavan illanvieton merkeissä mm. teatterikäyntien merkeissä. Tutumiskäyntejä tehtaisiin ja tutkimuslaboratorioihin on tehty mahdollisuuksien mukaan sekä kuultu kiinnostavia esitelmiä. Toimintaa on edelleen kantanut ajatus tarjota jäsenilleen mahdollisuutta verkottua ja hyödyntää PKS:n jäsenistöä, oli sitten kysymys ammatillisesti polttavasta ongelmasta tai markkinointimielessä uuden yrityksen ensimmäisten asiakkaiden hankinnasta. Varsinkin aktiiviset toimijat ovat huomanneet hyödyn lisäksi hauskuudenkin: Porukalla pidot yleensä paranevat. Tietenkin lisää aktiivisia jäseniä kaivataan toimintaan mukaan, niin uusia kuin vanhojakin.