Yhteystiedot

Kerhon, sihteerin ja taloudenhoitajan postiosoite on:

Nimi
Turun Kemistikerho ry
Kemian laitos, Vatselankatu 2
20014  Turun yliopisto

Halutessasi lisätietoja kerhoon tai jäsenyyteen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä kerhon sihteeriin:
Sami Vuori, sähköposti: turunkemistikerho [at] gmail.com.