Historia

Yhdistyksen historia

Tämä ei ole KTYn virallinen historiikki, vaan kyseessä on kokoelma yksityiskohtia KTY:n olemassaolon ajalta.

» Nykyinen hallitus
» Vanhat hallitukset
» Menneet seminaarit
» Kemiantekniikan palkinnon saaneet


Sisällys

Alku
Vuodet 1970-1992
Vuosi 1993
Vuosi 1994
Vuosi 1995
Vuosi 1996
Vuosi 1997
Vuosi 1998
Vuosi 1999
Vuosi 2000
Vuosi 2001
Vuosi 2002
Vuosi 2003
Vuosi 2004
Vuosi 2005
Puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit
Jäsenmäärä eri aikoina
Lähteet


Alku

Kemiallisteknillinen Yhdistys – Kemisktekniska Föreningen -yhdistyksen perustamiskokous on pidetty A Ahlström Oy:n pääkonttorissa 21.8.1970. Kokouksessa yhdistystä perustivat Yrjänä Heikinheimo, Ingmar Jaatinen, Martti Jänkälä, Timo Karttunen, Håkan Lühr, Jorma Ponsi, Harry Schmidt, Robert Uhlenius ja Ritva Kivistö.

Ennen perustamista oli neuvotteluja yhdistyksen perustamisesta käyty jo yli kolmen vuoden ajan.

Yhdistysrekisterin mukaan KTY:n rekisteri-ilmoitus on saapunut 8.9.1970 ja yhdistys on rekisteröity yhdistysrekisteriin 7.10.1970.


Vuodet 1970-1992

Maistraatin arkistosta ilmenee, että vuonna 1971 on yhdistyksen sääntöjen 8 pykälää hieman muutettu. Katso tarkemmin säännöistä.


Vuosi 1993

Yhdistys järjesti 11.-12.5. Chemical Engineering Seminar’n, jonka ensimmäisen päivän aihe oli ”Simulointitekniikka ja sen uudet sovellusalat” ja toisen ”Erotustekniikka sekä suodatustekniikka” sekä syksyllä Prosessikehityspäivän aiheena prosessikehitys.

Vuosien 1991-1993 (1990-1993?) projektina on myös ollut sääntöjen pykälien 5, 8 ja 11 muuttaminen. Katso tarkemmin säännöistä.


Vuosi 1994

Yhdistys järjesti Teollisuuden päästö- ja pitoisuusmittaukset -seminaarin.


Vuosi 1995

Yhdistys järjesti Chemical Engineering Seminarin, jonka aiheena oli ”Ympäristöystävälliset sellu- ja polttotekniikat”. Seminaarin yhteydessä jaettiin Kemiantekniikan palkinto – Kemisktekniska priset ensimmäistä kertaa.


Vuosi 1996

Yhdistys järjesti lokakuun alussa Prosessikehistyspäivän, jonka aiheena oli ”Kehittyvät erotusmenetelmät”.


Vuosi 1997

Yhdistys järjesti Chemical Engineering Seminarin, jonka aiheena oli ”Uudet korroosion hallintamenetelmät prosessiteollisuudessa”. Seminaarin yhteydessä jaettiin Kemiantekniikan palkinto toisen kerran.


Vuosi 1998

Yhdistys järjesti mm. Prosessikehityspäivän, jonka aiheena oli ”Prosessiteollisuuden energiatalouden ja päästöjen optimointi”.


Vuosi 1999

Yhdistys siirtyi Internet-aikaan oikein toden teolla hankkimalla oman domainin, kty.fi, ja perustamalla oman webbisivuston, <http://www.kty.fi/>. Näistä asioista vastasi yhdistyksen sihteeri Juha Virtanen. Yhdistyksen tiedotus ja paperit siirtyivät koko jäsenistön ja muun kansan tavoitettavaksi webbiin. Avoimuus lisääntyi voimakkaasti.

Yhdistys järjesti myös Chemical Engineering Seminarin aiheena ”EHS – YMPÄRISTÖ- JA TURVALLISUUSSEMINAARI: Muuttuvasta lainsäädännöstä uusiin puhdistusmenetelmiin”.

Syksyn aikana myös pohdittiin seminaarin järjestämistä jonkun toisen tahon kanssa yhteistyössä. Tällaiseksi kumppaniksi löytyi Suomen Kemian Seuran Katalyysijaosto. Aloite yhteisseminaariin tuli jäsenistöltä.


Vuosi 2000

Maaliskuun lopussa yhdistys tarjosi jäsenilleen kolmikymmenvuotisen olemassaolonsa juhlistamiseksi juhlaillallisen. Illallisen yhteydessä jaettiin huomionosoitukset yhdistyksen perustajille. Perustajista tosin vain pari oli paikalla.

Huhtikuun puolivälissä yhdistys järjesti Suomen Kemian Seuran Katalyysijaoston kanssa yhteisseminaarin otsikolla ”Katalyyttisten prosessien kehitys”. Seminaari keräsi muhkean 90 hengen osallistujajoukon. Seminaarin ohjelman pääteemoja olivat katalyyttimateriaalien sekä mallituksen hyödyntäminen katalyyttisten prosessien kehityksessä. Seminaarissa oli myös tutkimuspostereiden näyttely.

» Virallinen toimintakertomus 2000


Vuosi 2001

Lokakuun alussa yhdistys järjesti Chemical Engineering –seminaarin Kemira Oy:n tutkimuskeskuksella Suomenojalla. Seminaarin aiheena oli tietotekniikka sekä internet-teknologiat ja tiedon hallinta prosessiteollisuudessa. Seminaarin yhteydessä jaettiin myös Kemiantekniikan palkinto. Tänä vuonna palkinto myönnettiin Ville Alopaeukselle väitöskirjasta: ”Calculation of Multicomponent Mass Transfer Between Dispersed and Continuous Phases” (TKK 2001) ja Maritta Kymäläiselle väitöskirjasta ”Fate of Nitrogen in the Chemical Recovery Cycle of a Kraft Pulp Mill” (Åbo Akademi 2001).

» Virallinen toimintakertomus 2001


Vuosi 2002

Lokakuun alussa yhdistys järjesti Chemical Engineering –seminaarin Tieteiden talolla. Seminaarin aiheena oli polymeerimateriaalien mahdollisuudet prosessitekniikassa.

» Virallinen toimintakertomus 2002


Vuosi 2003

Yhdistys järjesti yhdessä Suomen katalyysiseuran kanssa yhteisseminaarin “Prosessitekniikalla terveellisiin tuotteisiin”. Seminaari järjestettiin Espoossa, Dipolissa.

» Virallinen toimintakertomus 2003


Vuosi 2004

Yhdistys järjesti lokakuun alussa Chemical Engineering –seminaarin Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa. Seminaarin aiheena oli kehittyvä prosessisimulointi. Seminaarin yhteydessä yhdistys myönsi Kemiantekniikan palkinnon FT Petri Widstenille tunnustuksena TKK:ssa tehdystä väitöskirjasta Oxidative Activation of Wood Fibers for the Manufacture of Medium-Density Fiberboard (Puukuitujen hapettava aktivointi MDF-levyjen valmistamiseksi). Seminaariin osallistujoita oli n. 60 luennoitsijat mukaan lukien.

» Virallinen toimintakertomus 2004


Vuosi 2005

» Virallinen toimintakertomus 2005


Puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit

» Vanhat hallitukset

Puheenjohtajat

Vuodet Puheenjohtaja
1970-1971 Yrjänä Heikinheimo
1972-1973 Eino Uusitalo
1974-1975 Jussi Rinta
1976-1977 Pertti Knuuttila
1979-1980 Bertel Myréen
1981 Teemu Tanner
1982-1985 Anne Qvintus
1986-1987 Ylermi Sartila
1988-1989 Merja Vuori
1990-1991 Risto Hakulinen
1992-1993 Risto Honkanen
1994-1995 Jaakko E. Laine
1996-1997 Leif Ramm-Schmidt
1998-2001 Jaakko E. Laine
2002-2005 Risto Hakulinen
2006- Tiina Piira

Varapuheenjohtajat

Alla lyhenne s tarkoittaa suomenkielistä varapuheenjohtajaa ja lyhenne r tarkoittaa ruotsinkielistä varapuheenjohtajaa.

Vuodet Varapuheenjohtajat
1970-1972 Timo Karttunen, s
Ingmar Jaatinen, r
1973-1974 Pekka Alha, s
Holger Hollsten, r
1975-1976 Stig Linderborg, r
Viljo Särkkä, s
1977-1978 Bertel Myréen, r
Ylermi Sartila, s
1979 Olavi Numminen, s
Leif Rehn, r
….
1981-1982 Ylermi Sartila, s
Leif Rehn, r
1983 Juha Jutila, s
Nils Andersson, r
1984-1985 Ylermi Sartila, s
Nils Andersson, r
1986-1988 Erkki Nurmi, s
Peter Sell, r
1989 Risto Hakulinen, s
Rolf Hyöky, r
1990 Risto Honkanen, s
Rolf Hyöky, r
1991 Risto Honkanen, s
Per Nyholm, r
1992 Risto Hakulinen, s
Per Nyholm, r
1993 Risto Hakulinen, s
Hannu Holma, r
1994-1995 Markku Hurme, s
Leif Ramm-Schmidt, r
1996-1997 Antero Hörkkö, s
Markku Karlsson, r
1998-1999 Kirsi Kavonius-Hietanen, s
Rolf Hyöky, r
2000 Kirsi Kavonius-Hietanen, s
Rolf Hyöky, r
2001 Markku Hurme, s
Rolf Hyöky, r
2002 Markku Hurme, s
Leif Ramm-Schmidt, r
2003 Samuli Zitting, s
Rolf Hyöky, r
2004 Samuli Zitting, s
Rolf Hyöky, r
2005 Tiina Piira, s
Rolf Hyöky, r
2006 Noora Ristolainen, s
Rolf Hyöky, r

Sihteerit

Vuodet Sihteeri
1970-1971 Martti Jänkälä
1973-1975 Seppo Santaholma
1976 Leif Rehn
1977 Seppo Santaholma
1978 Tuula Peura
…..
1979-1980 Marja-Terttu Helin
1981 Pilvi Karhola
1982-1983 Pilvi Vartiala
1983-1984 Maarit Simell
1985 Rauni Karjala
1985-1987 Laura Raitio
1987-1989 Helena Ehoniemi
1989-1990 Timo Galkin
1991-1992 Leena Saarenpää
1993 Tuija Kuronen
1994-1996 Tuija Levlin
1996-2001 Juha Virtanen
2002-2003 Henri Jouppila
2004- Helena Laavi

Jäsenmäärät eri aikoina

Historia ei niistä kovin paljon tiedä; tässä se mitä tiedossa on.

Vuosi Jäsenmäärä
Yhteensä Varsinaisia Nuoria
1973 154
1975 186
1980 650
1985 859
1990 806
1994 794 601 193
1995 770 553 217
1996 795 544 251
1997 779 533 246
1998 744 514 230
1999 727 492 235
2000 681 482 199

Lähteet

Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan tekemät selvitykset.

Yhdistyksen toimintakertomukset.

Suomen tieteelliset seurat 1999 (ISBN 951-96492-5-5, ISSN 0783-4381).

Helsingin maistraatin arkisto.