Palkinnon säännöt

Kemiantekniikan palkinnon säännöt

Vuonna 1995 perustettu Kemiantekniikan palkinto – Kemisktekniska priset on Kemiallisteknillisen yhdistyksen tunnustus lisensiaatti- tai väitöskirjatyöstä kemian tekniikan alalta.

Palkinto jaetaan joka toinen vuosi. Siihen liittyy tunnustusmaininnan lisäksi suuruudeltaan 2000 euron stipendi. Yhdistyksen hallituksen tulee korjata stipendisummaa inflaatiota vastaavasti sopiviksi katsotuin aikajaksoin.

Kemiantekniikan palkinnon (Kemisktekniska priset) jakamista varten yhdistyksen hallitus asettaa keskuudestaan kolmijäsenisen toimikunnan, joka tekee hallitukselle ehdotuksen kuluneiden kahden vuoden aikana valmistuneista opinnäytteistä valitusta työstä kuultuaan alan professoreja. Hallitus päättää palkinnon saajan, joka voi olla eri kuin toimikunnan ehdottama.

Kemiantekniikan palkinnon – Kemisktekniska priset antaminen tapahtuu Kemiallisteknillisen Yhdistyksen hallituksen päättämällä tavalla joko yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa, merkittäväksi luonnehdittavan seminaarin yhteydessä taikka erityisessä juhlatilaisuudessa.