AJANKOHTAISTA

ECCE/ECAB 2021 – Engineering the Future – virtual

ECCE13 & ECAB6: ENGINEERING THE FUTURE – VIRTUALLY! Chemical engineering, biotechnology and bioprocessing are more important than ever to meet current challenges thus as climate change, circular economy or pharmaceutical production. To enable an international...

EFCE E-Newsletter 1/2021, February 2021

EFCE E-Newsletter 1/2021, February 2021

Helmikuun uutiskirjeitä 2021

EuChemS Brussels News Updates, February 2021

EFCE Early Career Engineers’ Forum 22 April 2021

EFCE has decided to organize an online EFCE Forum event on 22 April 2021. The EFCE Early Career Engineers’ Forum will feature networking opportunities as well as best practice exchange on activities targeting engineers at the start of their careers. The EFCE Early...

KEMIAN SEURAT

Finnish Chemical Societies

Kemian Päivät 2021 – Tiistai

Koko ohjelma Tiistain ohjelma Keskiviikon ohjelma

Uusien proteiinien mahdollisuudet ja pullonkaulat
Tiistai 27.4. klo 13.00-16.00

Tiivistelmä: Uusien proteiinien laatuun liittyy kiinnostavia teknologisia, ravitsemuksellisia ja kemiallisia ominaisuuksia. Turvallisuus, tuotantotalous, lainsäädäntö ja rahoitus luovat raameja kaupallistamiselle, mutta erityisesti kasviproteiineihin liittyy suuria odotuksia.

Puheenjohtaja: Anu Hopia, elintarvikekehityksen tutkimusprofessori, Turun yliopisto

Ohjelma
13.00 Juha-Pekka Pitkänen, teknologiajohtaja, Solar Foods Oy
Solein yksisoluproteiini – ruokaa ilmasta ja sähköstä
14.00 Mari Lyyra, rekisteröintipäällikkö, Oy Medfiles Ltd
Uusien proteiinien turvallisuus ja asemointi lainsäädännössä
14.40 Jaakko Hiidenhovi, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
Arvokasta vähäarvoisesta – kaikki talteen kalasta
15.20 Anne-Maria Pajari, dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Uusien proteiinin lähteiden ravitsemuksellinen laatu – ovatko kaikki proteiinit samanarvoisia?

Järjestäjät: Elintarviketieteiden Seuran Elintarvikeanalytiikan jaosto

_

> Takaisin alkuun


Optinen spektroskopia ja kuvantaminen / Modern optical spectroscopy and imaging
Tiistai 27.4. klo 13.00-16.00

Tiivistelmä: Optisen spektroskopian ja kuvantamisen menetelmät ovat kehittyneet viime vuosina huimasti, mahdollistaen yhä pienempien ainemäärien ja yksityiskohtien havaitsemisen ja määrittämisen niin kaasumaisissa, nestemäisissä kuin kiinteissä näytteissä. Seminaari esittelee eräitä näistä uusista menetelmistä, sekä antaa katsauksen siihen kuinka kyseiset menetelmät edistävät tutkimusta kemian alalla sekä kemian menetelmiä hyödyntävillä aloilla, kuten nanoteknologiassa, biologiassa ja ilmakehätieteissä. Perustutkimuksen lisäksi seminaarissa käsitellään uusimpien optisten menetelmien hyödyntämistä kaupallisesti merkittävissä, ympäristön monitorointiin liittyvissä sovelluskohteissa.

Summary: Modern methods of optical spectroscopy enable detection and quantification of minuscule amounts of substances in gas, liquid and condensed matter. When these methods are combined with modern imaging techniques, chemically specific analysis of details in the micro- and nanometer scales is possible. The seminar presents some of these new methods and their applications in chemistry, as well as in other disciplines that are closely connected to chemistry – such as nanotechnology, biology and atmospheric sciences. In addition to fundamental research, the seminar addresses commercially important applications that benefit from the development of cutting-edge spectroscopic techniques.

Järjestäjä: Helsingin yliopisto

_

> Takaisin alkuun


Kemian osaamisella raaka-aineet kiertoon
Tiistai 27.4. klo 13.00-15.45

Tiivistelmä: Avauspuheenvuorossa luodaan katsaus kiertotalouteen kemian näkökulmasta. Esityksissä tarkastellaan raaka-aineiden talteenottoa potentiaalisista sivu- ja jätevirroista keskittyen akkujen, sähkö- ja elektroniikkaromun, muovin sekä ravinteiden kierrätykseen. Taloudelliset edellytykset kiertotaloudessa tuodaan myös esille.

Summary: The opening speech provides an overview of the circular economy from a chemical perspective. The presentations look at the recovery of raw materials from potential by-products and waste stream, focusing on the recycling of batteries, waste electrical and electronic equipment, plastics and nutrients. Economic aspects in a circular economy are also highlighted.

Ohjelma
12.30 Seminaarin avaus
12.40 Ari Väisänen, JY
Kiertotalous kemian näkökulmasta
13.10 Petrus Kautto, SYKE
Kiertotalouden yhteiskunnalliset edellytykset
13.35 Vesa Kärnä, Muoviteollisuus ry
Miten saamme muovien polymeerit kiertoon
14.00 Elina Tampio, LUKE
Ravinteiden kierrätys ja ympäristövaikutukset
14.25 John Bacher ,VTT
Elektroniikan arvo-osat talteen kemiallisin keinoin
14.45 Lassi Rautio, Trace Grow
Kiertotaloudesta liiketoimintaa
15.10 Loppukeskustelu

Järjestäjä: Helsingin yliopisto

_

> Takaisin alkuun


Mikä on turvallisuuden uusi normaali?
Tiistai 27.4. klo 9.30-15.30

Tiivistelmä: Yhteiskunnan turvallisuuden tekijät ovat vahvassa muutoksessa. Seminaarissa pohditaan, mikä on uusi turvallisuuden normaali? Ja mitä pitää tehdä, jotta saamme otetta siihen. Ovatko avainsanoja CBRN, tilannekuvat vai biologiset uhat? Teemme välitilinpäätöksen koronasta ja kurkistamme turvauhkiin varautumisen työkaluihin.

Järjestäjät: Kemianteollisuus ry, SPT ry, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Huoltovarmuuskeskus/Poolit

_

> Takaisin alkuun


X-sukupolven prosessitekniikkaa / Down stream separation processes with thermochemical and physical properties
Tiistai 27.4. klo 9.25-14.15

Tiivistelmä: Biomateriaalitekniikan kustannus- ja energiatehokasta kemiaa sekä prosesseja tai tehokasta erotus- ja energiatekniikkaa

  • fraktiointiprosessit, kuidunvalmistus, ligniini ja elintarviketuotanto, Drop-in kemikaalit
  • kokonaiskestävyys, hiilineutraalisuus, fossiilisten korvaaminen, Carbon capture, hiilensidonta
  • thermal-process (kaasutus, pyrolyysi, HTL, HTC)
  • uusiutuvat ja kierrätettävät tuotteet, matemaattiset / digitaaliset työkalut: Machine learning, reaktoritarkastelut, ennakoivia malleja, massadatan hyödyntäminen
  • energiatehokkuus, uusiutuvaa energiaa/energiatalous, energian varastointi
  • paneeli energiatehokkuudesta ja digitaalisista työkaluista: Vetytalous/-prosessit/-reaktiot ja siirto sekä akkutekniikka, teollisuusyhteisöt, teollinen symbioosi/klusteri

Järjestäjät: Kemiallisteknillinen yhdistys (KTY) ja paperi-insinöörit

_

> Takaisin alkuun


Kemia Suomen yliopistoissa 2021
Tiistai 27.4. klo 9.30-15.00

Tiivistelmä: Ohjelmassa Kemian laitosten edustajat kaikista Suomen yliopistoista esittävät lyhyesti strategiaansa ja yhden ajankohtaisen tutkimusprojektin. Symposium antaa kattavan kuvan yliopistojen tutkimusprofiileista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Lisäksi esimerkkinä olevan tutkimusprojektin esitteleminen syventää käsitystä laitoksen tutkimusmahdollisuuksista.

  • Seuraavat kemian laitokset esittelevät tutkimusalueitaan: Aalto, Helsinki, Itä-Suomi/Joensuu, Jyväskylä, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku, Åbo Akademi

Järjestäjä: Helsingin yliopisto

_

> Takaisin alkuun


After Work -tilaisuus
Tiistai 27.4. klo 17.00 alkaen

  • palkintojenjako, pientä tarjoilua, verkostoitumista