Yleistä

wsewgbwfiKemistien seurakentässä toteutetaan merkittävä rakenteellinen uudistus kun aiemmin kemianseurojen kattojärjestönä toiminut Suomen Kemian Seura lakkautetaan 31.3.2013. Sen jäsenseurat Suomalaisten Kemistien Seura (SKS), Kemiallisteknillinen Yhdistys (KTY) ja Finska Kemistsamfundet (FKS), jatkavat toimintaansa itsenäisinä yhdistyksinä ja tiivistävät yhteistyötään. Seurojen yhteiset toiminnat on keskitetty pääosin Suomalaisten Kemistien Seuran alaisuuteen seurojen solmiman yhteistyösopimuksen mukaisesti. Syynä ratkaisulle on toiminnallisten päällekkäisyyksien purkaminen, seuratoiminnan taloudellisten edellytysten turvaaminen sekä seurojen välisen yhteistyön tiivistäminen.

Jatkossa kaikkien kolmen seuran puheenjohtajat on valtuutettu sopimaan yhteisissä kokouksissaan niistä seurojen yhteisistä asioista, joista on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Yhteiset asiat käsitellään edelleen kunkin jäsenseuran omassa hallituksessa, jolloin taataan seurakenttien edustuksellisuus.

Kansainvälisten asioiden hoitamiseksi on perustettu kemian kansallinen komitea, jonka jäseniä ovat seurojen puheenjohtajat ja heidän varajäseninään varapuheenjohtajat. Kansalliskomitean sihteerinä toimii Suomalaisten Kemistien Seuran sihteeri. Kemian Kansalliskomitean hoitamille kansainvälisille asioille on perustettu oma erillinen tili, joka tarkastetaan Suomalaisten Kemistien Seuran tilintarkastuksen yhteydessä. Kansalliskomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa, kuitenkin aina tarvittaessa ja sen toimikausi on yksi vuosi.  Kokoukset sovitaan aina siten, että jokaisesta seurasta on edustaja paikalla. Kemian seurojen laaja edustuksellisuus taataan sillä, että kaikkiin kansainvälisiin edustuksiin pyydetään ehdotukset jokaisen jäsenseuran hallitukselta. Nämä ehdotukset vahvistetaan kansalliskomitean kokouksissa.