Professori Maarit Karppiselle Magnus Ehrnroothin Säätiön palkinto 2017

Palkinnon myöntää Suomen Tiedeseura. Palkinto vuorottelee matematiikan, fysiikan ja kemian tutkijoiden välillä. Joka kolmas vuosi palkinto myönnetään ansioituneelle suomalaiselle kemistille.

Vuonna 2017 Tiedeseura on päättänyt myöntää palkinnon professori Maarit Karppiselle.

Professori Maarit Karppinen on tunnetuimpia suomalaisia kemistejä. Karppisen päätutkimusalueena ovat funktionaaliset oksidimateriaalit. Hänen monipuolinen ja korkeatasoinen tutkimustoimintansa on herättänyt merkittävää kansainvälistä huomiota; hänen julkaisujaan on siteerattu yli 6000 kertaa. Karppinen on tutkimustyössään erittäin aktiivinen, mistä kertoo noin 500 tieteellistä alkuperäisjulkaisua, joissa hän on osallisena.

Maarit Karppinen väitteli tekniikan tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1990, jolloin hän myös aloitti apulaisprofessorina Teknillisessä korkeakoulussa. Vuodet 1991–1992 Karppinen vietti vierailevana tutkijana Japanissa International Superconductivity Technology Centerissä. Vuodet 1995 ja 1996 hän toimi vierailevana apulaisprofessorina Tokion teknillisessä yliopistossa, jonne hän palasi vierailevaksi professoriksi 2001 ja oli siellä vuoteen 2006. Teknillisen korkeakoulun epäorgaanisen kemian professoriksi hänet nimitettiin vuonna 2001. Vuosina 2009-2013 Maarit Karppisella oli Suomen korkein tutkimusvirka, Suomen akatemian myöntämä akatemiaprofessuuri. Nykyään Maarit Karppinen toimii epäorgaanisen kemian professorina Aalto-yliopistossa. Hän on Suomalaisen tiedeakatemian jäsen vuodesta 2010.

Lisätietoja:
Kemian Päivien 2017 tiedotus Heleena Karrus, heleena.karrus [at] kemianseura.fi, 010 4256 302 tai Maarit Karppinen, maarit.karppinen [at] aalto.fi