KV-toiminta

Kv-toimintapelisäännöt

Seurojen yhteisten kansainvälisten asioita hoitaa jatkossa kemian kansallinen komitea. Sen muodostavat SKS:n, KTY:n ja FKS:n puheenjohtajat ja heidän varajäseninään toimivat seurojen varapuheenjohtajat.

Kansainvälisissä yhteyksissä kaikkien seurojen edustajat käyttävät yhteistä nimeä Finnish Chemical Society.

Seurojen kansainvälinen toiminta ja sen tavoitteet

 • Toimia kansallisena yhteyslinkkinä kansainvälisiin kemian järjestöihin: IUPAC, EuCHeMS, EFCE.
 • Toiminta tarjoaa seuroille mahdollisuuden osallistua kv-järjestöjen toimintaan ja vaikuttaa kemian kehitykseen globaalisti.
 • Järjestöjen kautta välittyy tieto kansainvälisistä kemiaa koskevista päätöksistä. Kansainvälisiin kokouksiin osallistuvien velvollisuus on raportoida kokousten tuloksista.
 • Toiminta tarjoaa mahdollisuuden Suomen kemian kuvan kirkastamiseen maailmalla.
 • Seurat eivät järjestä kotimaassa kansainvälisiä konferensseja. Mikäli joku seurojen jaostoista järjestää kansainvälisen konferenssin Suomessa, se saa käyttää esitteissään Seuran nimeä Finnish Chemical Society, mutta seura ei toimi konferenssien tappion takaajana.

IUPAC (https://iupac.org/)

IUPACille lähetetään lista ehdokkaista + CV, IUPACin Divisioonilla ja komiteoilla on oma tiukka valintaprosessinsa.

– IUPAC maksaa Titular Member (TM) matkakulut, Associate Member (AM) ja National Representatives (NR) kuluja IUPAC ei maksa. Ehdotus: osallistumiskulut voidaan maksaa yhteisistä varoista, jos niitä on jäljellä.

Yleiskokous joka toinen vuosi (parittomana vuonna).

Edustajat 2020-2021:

 • FT Susanne Wiedmer, Committee on Chemistry Education, NR 2020–2021
 • FT Tiina Sikanen, Chemistry and the Environment Division, NR 2020–2021
 • FT Susanne Wiedmer, Analytical Chemistry, TM,  2020–2021
 • Prof. Ari Koskinen, Organic and Biomolecular Chemistry, NR 2020-2021
 • DT Henna Veijalainen, Chemistry and Human Health Division, NR,  2020-2021
 • Prof. Risto Laitinen, Division VIII, secretary, TM 2020-2021
 • Prof. Theo Kurten, Physical & Biophysical Chemistry Division, AM 2020-2021

 

EuCheMS (http://www.euchems.eu/)

Edustajat 2020:

 • Division of Analytical Chemistry: Prof. Johan Bobacka
 • Division of Chemistry and the Environment, FT Jaana Koistinen
 • Division of Chemistry Education: FT Susanne Wiedmer
 • Division of Chemistry in Life Science: Prof. Paula Kiuru
 • Division of Computational Chemistry:
 • Division of Food Chemistry: Prof. Baoru Yang, prof. Vieno Piironen
 • Division of Green and Sustainable Chemistry:
 • Division of History of Chemistry: Prof. Pekka Pyykkö
 • Division of Nuclear and Radiochemistry: Prof. Gareth Law
 • Division of Organic Chemistry: Prof. Ari Koskinen
 • Division of Organometallic Chemistry: Prof. Timo Repo
 • European Young Chemists’ Network (EYCN): Tiina McKay ja Katja Väyrynen
 • Division of Solid State and Materials Chemistry: Prof. Maarit Karppinen

EFCE (http://efce.info/)

EFCE – European Federation of Chemical Engineering (KTY valitsee edustajat). SKS:n  työryhmäjäsenyydet EFCE:ssä olivat:

 • Agglomeration: prof. Anne Juppo
 • Characterisation of Particulate Systems: TKT Ritva Tuunila
 • Chemical Reaction Engineering: prof. Tapio Salmi ja tuck.prof. Juha Lehtonen
 • Comminution and Classification: prof. Kari Heiskanen
 • Computer Aided Process Engineering: prof Andrzej Kraslawski
 • Crystallization: prof. Marjatta Louhi-Kultanen
 • Drying: Carl-Gustav Berg
 • Education: prof. Tuomo Sainio
 • Fluid Separation: TkT Tuomas Ouni
 • Loss Prevention: Raija Koivisto
 • Mixing: prof. Ville Alopaeus
 • Multiphase Fluid Flow: Prof Carl Johan Fogelholm,
 • Process Intensification: prof. Ilkka Turunen
 • Static Electricity in Industry: Dr. Jaakko Paasi
 • Thermodynamics and Transport Properties: TkT Juha-Pekka Pokki ja TkT Susanna Kuitunen

Pohjoismainen yhteistyö

Puheenjohtajien kokous pidetään joka toinen vuosi. Järjestelyvuoro on kiertävä. Järjestäjä vastaa kokouskustannuksista (tilat, ruokailut ja mahdollinen oheistoiminta). Korvataan puheenjohtajan osallistuminen sekä hoidetaan oma järjestelyvuoro.

PCCP

Prof. Mika Pettersson, Jyväskylän yliopisto

Dalton Transactions

EuCheMS Newsletter

http://www.rsc.org/Publishing/Journals/dt/index.asp

Kansainvälisen toiminnan toimintasuunnitelma

Laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma, joka käsitellään aina vuoden alussa
– ehdotukset ko. vuoden kokouksista toimintasuunnitelmaan, jokaisesta kokouksesta lyhyesti tietoa: mikä kokous, missä pidetään, karkea hinta-arvio kokousmatkan kuluista

Kansainvälisen toiminnan pelisäännöt ja korvausperusteet on toimitettu tiedoksi edustajille.

Korvausten maksamisesta

Yhteisiksi pelisäännöiksi kansainvälisen toiminnan kulujen korvaamiseksi seurojen yhteisistä varoista ehdotetaan seuraavaa:

Maksetaan yleiskokousedustajat
– IUPAC, EuCheMS ja EFCE yleiskokouksiin, jos ei ole edustajaa jo valmiina, koskee erityisesti IUPAC:ia (matkat, hotelliyöpymiset+päivärahat kokouksen ja matkapäivien osalta)

Jaostoissa, divisioonissa ja working parties toiminnassa mukana oleville edustajille tiedotetaan, että niiden toimintaan pyritään ensisijaisesti hankkimaan varat matkakuluihin esim. työantajalta. Yhteisistä kuluista osallistumisia voidaan maksaa 1 krt/vuosi/osallistuja, niin kauan kuin kansainvälisiin edustuksiin myönnettävää rahaa on jäljellä.

Kansainvälisten järjestöjen, IUPAC, EuCheMS, EFCE, jäsenmaksut toimitetaan suoraan TSV/Tiedeakatemiajaoston maksettavaksi vuosittain.

Kulut maksetaan matkakertomusta ja matkalaskua vastaan. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset kuitit skannattuna yhdeksi tiedostoksi, jotka lähetetään edelleen kemian kansallisen komitean sihteerille.

Seuran korvaamat edustajat ovat velvollisia tiedottamaan jaoston toiminnasta aihealueen toimijoille tarkoituksenmukaisella tavalla. Muiden suomalaisten edustajien toivotaan toimivan vastaavasti. Suomen edustajat laativat kokouksesta pienen selostuksen Kemia-lehteen sekä seurojen kansainvälisten toimien sivulle.