KPS:n jatko-opiskelurahat myönnetty

Kemian Päivien Säätiön jatko-opiskeluapurahat 2015 on myönnetty seuraaville henkilöille:

  • FM Juha Hurmalainen, Jyväskylän yliopisto kemian laitos ( 2 000 euroa)
  • FM Joona Mikkilä, Aalto yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu (2 000 euroa)
  • FM Sandra Söderholm Helsingin yliopisto Biotekniikan instituutti 2 000 euroa)
  • MSc Marica Engström Turun yliopisto kemian laitos (2 000 euroa)
  • FM Tiina Sarnet Helsingin yliopisto kemian laitos (2 000 euroa).