KPS apurahat 2019

Kemian Päivien Säätiön apurahat on päätetty myöntää seuraaville  5 henkilölle:

  • FM Jorma Kim (Turun yliopisto, 2000 euroa)
  • FM Tuula Selkälä (Oulun yliopisto, 2000 euroa)
  • DI Mari Piirainen (Aalto-yliopisto, 2 000 euroa)
  • FM Tiina Virtanen (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2000 euroa)
  • FM Jere Mannisto (Helsingin yliopisto, 2 000 euroa)