Kemian Päivien Säätiön apurahat 2016

Kemian Päivien Säätiön Nuorten kemistien osallistumisapurahat Helsinki Chemicals Forum 2016:een, à 650 euroa, on tarkoitettu Suomalaisten Kemistien Seuran, Finska Kemistsamfundetin tai Kemiallisteknillisen yhdistyksen nuorille (alle 35-vuotiaille) kemisteille kattamaan Helsinki Chemicals Forum 2016:n osallistumismaksut. Opiskelijahakijoiden edellytetään olevan opintojen loppuvaiheessa.

Lyhyet vapaamuotoiset hakemukset on lähetettävä viimeistään 27.3.2016 osoitteeseen
Kemian Päivien Säätiö
Urho Kekkosen katu 8 C 31
00100 Helsinki

Hakemuksissa on mainittava nimen, syntymäajan ja yhteystietojen lisäksi oma koulutus, työ- tai opiskelupaikka, sekä miksi on kiinnostunut osallistumaan Helsinki Chemicals Forum 2016:een.

Lisätietoja antaa Heleena Karrus, puh. 010 425 6302 klo 9-16.Helsinki Chemicals Forum 2016:n ohjelma on osoitteessa http://www.helsinkicf.eu.