Kemian Päivät 2021

27.-28.4.2021 – Ratkaisuja hyvinvointiin ja kestävään kasvuun

Ajankohtaista ympäristöanalytiikkaa

Tiivistelmä: Seminaarissa päästään kuulemaan ajankohtaisiin ympäristöasioihin liittyvästä analytiikasta. Kotimaiset huippuasiantuntijat kertovat kuinka maata, vettä ja ilmaa tutkitaan kromatografisin ja massaspektrometrisin menetelmin. Tervetuloa kuuntelemaan mielenkiintoista ohjelmaa ja tapaamaan kotimaisia kollegoja.

Järjestäjät: Suomen Kromatografiaseura ja Suomen Massaspektrometrian Seura

_

Fintac ry:n seminaari

_

Kestävä kemia ja kehitys opetuksessa: Esimerkkeinä kiertotalous ja hiilineutraalisuus

Tiivistelmä: Seminaarissa käsitellään kestävää kemiaa ja sen opetusta. Aihe on hyvin ajankohtainen, mikä käy ilmi esim. kemian alan uusimmasta tutkimuksesta, median uutisoinnista, opetussuunnitelmien perusteista ja useista aiheen opetusta edistävistä hankkeista. Aihe on hyvin laaja, minkä vuoksi seminaarissa keskitytään kahteen ajankohtaiseen teemaan – kiertotalouteen ja hiilineutraalisuuteen. Seminaarissa kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja ja käytännön esimerkkejä koulujen esittäminä. Seminaari päättyy jännittävään hiilineutraalisuuspaneeliin.

Järjestäjä:Kemian opetuksen jaosto

_

Uusien proteiinien mahdollisuudet ja pullonkaulat

Tiivistelmä: Uusien proteiinien laatuun liittyy kiinnostavia teknologisia, ravitsemuksellisia ja kemiallisia ominaisuuksia. Turvallisuus, tuotantotalous, lainsäädäntö ja rahoitus luovat raameja kaupallistamiselle, mutta erityisesti kasviproteiineihin liittyy suuria odotuksia.

 • Uusien proteiinien turvallisuus ja asemointi lainsäädännössä
 • Arvokasta vähäarvoisesta – kaikki talteen kalasta. Luento käsittelee kalan sivuvirtojen kaupallista hyödyntämistä.
 • Uusien proteiinin lähteiden ravitsemuksellinen laatu – ovatko kaikki proteiinit samanarvoisia

Järjestäjät:Elintarviketieteiden Seuran Elintarvikeanalytiikan jaosto

_

Kemian osaamisella raaka-aineet kiertoon

Avauspuheenvuorossa luodaan katsaus kiertotalouteen kemian näkökulmasta.

Tiivistelmä: Esityksissä tarkastellaan raaka-aineiden talteenottoa potentiaalisista sivu- ja jätevirroista keskittyen akkujen, sähkö- ja elektroniikkaromun, muovin sekä ravinteiden kierrätykseen. Taloudelliset edellytykset kiertotaloudessa tuodaan myös esille.

 • TraceGrow vuoden 2019 SKS:n kiertotalouspalkinnon voittaja
 • Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys
 • Muovien kierrätys
 • Ravinteiden kierto
 • Kiertotalouden taloudelliset edellytykset

Summary: The opening speech provides an overview of the circular economy from a chemical perspective. The presentations look at the recovery of raw materials from potential by-products and waste stream, focusing on the recycling of batteries, waste electrical and electronic equipment, plastics and nutrients. Economic aspects in a circular economy are also highlighted.

 • TraceGrow Winner of the Finnish Chemical Society 2019 Circular Economy Award
 • Recycling of waste electrical and electronic equipment
 • Recycling of plastics
 • Nutrient recycling
 • Economic aspects in a circular economy

_

Vihreän kemian seminaari

Tiivistelmä: Ilmakehän hiiliyhdisteet ovat potentiaalisia raaka-ainelähteitä erilaisten materiaalien, kuten voiteluaineiden, platform- ja hienokemikaalien sekä polttoaineiden, tuotannossa. Teollisuudessa on merkittävä tarve pienentää kasvihuonepäästöjä ja parantaa resurssi- ja prosessitehokkuutta. Ilmaston lämpenemisen hidastaminen kuuluu ihmiskunnan ja tieteen merkittävimpiin haasteisiin kuluvalla vuosisadalla.

Summary: Atmospheric carbon compounds can be captured, stored and utilised in the production of chemical products and materials, for example. C1 compounds (CO2, CO, CH4, CH3OH) are potential sources of raw material for the production of fuels, materials and chemicals. The goal is to find solutions that enable CO2 and CH4 emissions, for example, to be utilised in industrial manufacturing in accordance with the principles of green chemistry.

 

Järjestäjät: Suomen Akatemia ja Helsingin yliopisto

_

Optinen spektroskopia ja kuvantaminen/ Modern optical spectroscopy and imaging

Tiivistelmä: Optisen spektroskopian ja kuvantamisen menetelmät ovat kehittyneet viime vuosina huimasti, mahdollistaen yhä pienempien ainemäärien ja yksityiskohtien havaitsemisen ja määrittämisen niin kaasumaisissa, nestemäisissä kuin kiinteissä näytteissä. Seminaari esittelee eräitä näistä uusista menetelmistä, sekä antaa katsauksen siihen kuinka kyseiset menetelmät edistävät tutkimusta kemian alalla sekä kemian menetelmiä hyödyntävillä aloilla, kuten nanoteknologiassa, biologiassa ja ilmakehätieteissä. Perustutkimuksen lisäksi seminaarissa käsitellään uusimpien optisten menetelmien hyödyntämistä kaupallisesti merkittävissä, ympäristön monitorointiin liittyvissä sovelluskohteissa.

_

Näytteenotto ja näytteen esikäsittely-seminaari

_

Turvallisuusseminaari

 • Aiheina mm. koronaviruspandemia, biologiset uhkat, virologia, huoltovarmuus

Järjestäjät: Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry ja Kemianteollisuus ry

_

Biomateriaalitekniikan kemiaa ja prosesseja/X-sukupolven prosessitekniikkaa

Tiivistelmä: Biomateriaalitekniikan kustannus- ja energiatehokasta kemiaa sekä prosesseja tai tehokasta erotus- ja energiatekniikkaa

engl. Down stream separation processes with termochemical and physical properties.

 • fraktiointiprosessit, kuidunvalmistus, ligniini ja elintarviketuotanto, Drop-in kemikaalit
 • kokonaiskestävyys, hiilineutraalisuus, fossiilisten korvaaminen, Carbon capture, hiilensidonta
 • thermal-process (kaasutus, pyrolyysi, HTL, HTC)
 • uusiutuvat ja kierrätettävät tuotteet, matemaattiset / digitaaliset työkalut: Machine learning, reaktoritarkastelut, ennakoivia malleja, massadatan hyödyntäminen
 • energiatehokkuus, uusiutuvaa energiaa/energiatalous, energian varastointi
 • paneeli energiatehokkuudesta ja digitaalisista työkaluista: Vetytalous/-prosessit/-reaktiot ja siirto sekä akkutekniikka, teollisuusyhteisöt, teollinen symbioosi/klusteri

Järjestäjät: Kemiallistekninen yhdistys ja paperi- insinöörit

_

Kemia Suomen yliopistoissa 2021

 • Seuraavat kemian laitokset esittelevät tutkimusalueitaan: Aalto, Helsinki, Itä-Suomi/Joensuu, Jyväskylä, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku, Åbo Akademi

_

Arkipäivän kemiaa

 • Molempina messupäivinä on kemian arkipäivän luentoja.

_

TIISTAI 27.4.2020

alkaen klo. 17:00

After Work-tilaisuus

 • palkintojenjakoa, pientä tarjoilua, verkostoitumista

 

>Takaisin alkuun