Kemian Päivät 2015

>> Chembio 2015 Messuopas
>> Ilmoittaudu Kemian Päiville 2015
>> Ilmoittaudu Kemian Päivien 2015 After work -tilaisuuteen
>> Rekisteröidy kävijäksi

Helsingin Messukeskus 18.-19.3.2015

Kemian Päivien 2015 avausseminaari
Keskiviikko 18.3.2015

 • 9.30 Avaus; ECHA ja Reach – kemikaaliturvallisuuden takuutekijät
  Puheenjohtaja pääjohtaja Kimmo Peltonen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
 • 9.35 Ratkaiseeko REACH-asetus kemikaaliongelmat?
  Johtaja Esa Nikunen, Tukes, kemikaalituotevalvonta
 • 10.00 ECHA eilen, tänään, huomenna
  Deputy Executive Director Jukka Malm, Euroopan kemikaalivirasto ECHA

Järjestäjä: Kemian Seurat

Aurinko- ja bioenergia
Keskiviikko 18.3.2015

Ohjelmaryhmän aamupäivä luo katsauksen aurinkosähkön näkymiin ja tekniikoihin. Iltapäivällä syvennytään biopohjaisten polttonesteiden valmistukseen.

 • 10.30 Avaus
  Pj ohjelmapäällikkö  Saila Seppo, Suomen Akatemia
 • 10.40  Aurinkokennojen perusteita
  Yliopistolehtori Janne Halme, Aalto-yliopisto
 • 11.15 Thin Film Nanomaterials for Photovoltaics and Catalysis
  Prof.  Jeffrey W. Elam, Argonne National Laboratory
 • 11.45 Lounastauko

Pj dos. Markku Hurme  Aalto-yliopisto

 • 13.00 Etanolia jätteistä ja sahanpurusta
  Johtaja Risto Savolainen, St1
 • 13.30 Uusiutuvia biopolttoaineita
  Teknologiajohtaja Petri Lehmus, Neste Oil
 • 14.00 Uusiutuvaa dieseliä mäntyöljystä – Metsäteollisuuden rooli biotalouden edistäjänä
  Heli Laumola, HSEQ Manager, Technology and Production, UPM Biofuels
 • 14.30 Päätös

Järjestäjät: Kemian Seurat ja Suomen Akatemia

Mitkä kemikaalit aiheuttavat huolta ympäristössä – ja miksi?
Keskiviikko 18.3.2015

Ympäristösessiossa nuuskitaan mitkä aineet ja miksi tällä hetkellä askarruttavat ympäristön kannalta. Valotetaan hieman myös sekä sääntelyn ongelmia että vaikeuksia ja mahdollisuuksia estää aineiden pääsy luontoon. Tarkastellaan myös kuinka ekotoksikologisin menetelmin tutkitaan ympäristövaikutuksia.

Puheenjohtaja johtaja Esa Nikunen, Tukes, kemikaalituotevalvonta

 • 11.00 Kemikaalien ympäristökartoitukset – signaaleja ja priorisointeja
  Ryhmäpääll. MMT Jaakko Mannio, Suomen ympäristökeskus, Kulutuksen ja tuotannon keskus
 • 11.30 Non-target screening – tutustu tuntemattomiin
  FM Matias Kopperi, Helsingin yliopisto, Kemian laitos
 • 12.00 Lounastauko
 • 13.00 Lääkeaineet – jatkuva vuo vesistöihin
  Prof. Tuula Tuhkanen, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
 • 13.30 Perfluoratut yhdisteet – ota kiinni jos saat
  FM Noora Perkola, Suomen ympäristökeskus, Laboratoriokeskus
 • 14.00 Tauko
 • 14.15 Miten kemikaalit vaikuttavat vesiympäristössä?
  Yliopistolehtori Olli Pekka Penttinen, Helsingin yliopisto, Ympäristöekologian laitos
 • 14.45 Joutsenmerkki — valistuneen kuluttajan valinta
  Asiantuntija, FM  Terhi Uusitalo, Motiva Services Oy — Ympäristömerkintä
 • 15.15 Loppukeskustelu

Järjestäjät:  Ympäristötieteellinen Seura ja Kemian Seurat

Kemiallinen analytiikka nyt ja tulevaisuudessa
Keskiviikko 18.3.2015

Analyysitekniikat kehittyvät koko ajan ja kymmenen vuotta sitten modernit analyysimenetelmät ovat nykyään arkipäivää. Millaisia ovat rutiinitekniikat tulevaisuudessa? Korvaavatko massadetektorit muut detektorit? Seminaarissa käsitellään analytiikan nykytilaa ja tulevaisuutta. Mukana on sekä orgaanisten että epäorgaanisten yhdisteiden analytiikkaa, erityisesti rutiinianalytiikan näkökulmasta.

Puheenjohtaja Yksikön päällikkö Outi Salonen, Ramboll Analytics

 • 13.00 Avaus
  Yksikön päällikkö Outi Salonen, Ramboll Analytics
 • 13.05 Ioniloukku-orbiloukku massaspektrometrin käytöstä Tullilaboratoriossa
  Tullikemisti FM Pekka Ravio, Tullilaboratorio
 • 13.30 Monivaiheiset kromatografiset menetelmät ja niiden uudet sovellusalueet
  FT Tuulia Hyötyläinen, Steno Diabetes Center A/S
 • 14.00 Syrjäyttääkö massaspektrometri muut detektorit?
  Laboratorion johtaja FT Raimo Ketola, Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti
 • 14.30 Tauko
 • 15.00 Kapillaarielektroforeesitekniikan hyödyntäminen haasteellisessa analytiikassa
  Dosentti FT  Heli Siren, Helsingin yliopisto, Kemian laitos
 • 15.30 GC-ICP-MS -tekniikan käyttö spesiaatioanalytiikassa
  FT Heidi Pietilä, Oulun yliopisto, Kemian laitos
 • 15.55 Seminaarin päättäminen

Järjestäjä: Kemian Seurat

Tieteen keinoin elintarvikeväärennöksiä osoittamassa
Torstai 19.3.2015

Elintarvikkeisiin liittyviä huijauksia ja –väärennöksiä on yritetty tehdä kautta historian ja niiden on myös arvioitu edelleen lisääntyvän – onhan kansainvälisen elintarvikekaupan arvo erittäin suurta. Erilaisia yrityksiä kuluttajien harhaanjohtamiseen ovat esimerkiksi elintarvikkeiden alkuperään, tuotantotapaan tai ravintoaineisiin liittyvät väärennökset. Osa väärennösyrityksistä on johtanut vakaviin elintarviketurvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin, mistä osoituksena mm. Kiinan melamiinitapaukset muutama vuosi sitten. Elintarvikeväärennösten ja -petosten selville saaminen vaatii uudenlaisia, perinteisestä elintarvikevalvonnasta poikkeavia valvontamenetelmiä. Elintarvikekemian seminaarissa esiteltävät analyyttiset menetelmät ja innovaatiot tarjoavatkin erilaisia vaihtoehtoja elintarvikkeen aitouden osoittamiseksi.

Puheenjohtaja erikoistutkija Eila Järvenpää, Luonnonvarakeskus (Luke)

 • 12.00 Seminaarin avaus
  Erikoistutkija Eila Järvenpää, Luonnonvarakeskus (Luke)
 • 12.05 Yleistä elintarvikepetoksista ja niiden taloudellisesta merkityksestä
  Ylitarkastaja Jussi Peusa, Evira
 • 12.30 Yleiskatsaus elintarvikkeiden väärennöstutkimuksiin
  Laboratorionjohtaja Janne Nieminen, Evira
 • 13.15 Pikamenetelmät luomutuotteiden aitouden osoittamiseksi
  Erikoissuunnittelija  Marjo Särkkä-Tirkkonen,HY Ruralia-instituutti
 • 13.45 Kahvitauko
 • 14.15 Katsaus alkoholijuomien aitoustutkimusten analytiikkaan
  Laboratoriopäällikkö Soili Karjalainen, Alkoholintarkastuslaboratorio
 • 14.45 DNA-menetelmät aitoustutkimuksissa – mahdollisuudet ja rajoitukset
  Erikoistutkija Annikki Welling, Evira
 • 15.30 Yhteenveto ja loppukeskustelu

Järjestäjät: Kemian Seurat ja  Elintarviketieteiden Seura

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö kemian opetuksessa ja sähköinen ylioppilaskoe
Torstai 19.3.2015

Tietotekniikka tiedeopetuksessa on ollut kuuma aihe jo vuosia, mutta sen tehokas käyttöönotto ei ole onnistunut syynä päätteiden ja laitteiden sekä sopivien ohjelmien ja koulutuksen puute. Tablettitietokoneiden ja mobiililaitteiden määrä on viime aikoina kasvanut koulujen ja oppilaiden käytössä, sekä uusia laitteistokokeiluja tehdään ympäri maata. Uusi kansallinen opetussuunnitelma tulee painottamaan tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttöä kemian opetuksessa ja sekä sähköinen ylioppilaskirjoitus saapuu lukioihin 2018. Nämä aiheuttavat suurta painetta oppilaitoksiin. Mikä on hyvää TVT:n käyttöä ja mitä lisäarvoa tekniikka tuo mukanaan? Luentosarjassa kuullaan tämän hetken pioneereja, jotka ovat toteuttaneet jo pitkään TVT:n käyttöä omassa kemian opetuksessaan sekä työssään.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö kemian opetuksessa
Puheenjohtaja koordinaattori Veli-Matti Ikävalko, Kemian opetuksen keskus Kemma, Helsingin yliopiston LUMA-keskus

 • 9.30 Aloitussanat
  Prof. Maija Aksela, johtaja, Kemian opetuksen keskus Kemma, Helsingin yliopiston LUMA-keskus
 • 9.45 Kokemuksia TVT:n käytöstä yliopistomaailmassa
  FM Antti Nikula, Jyväskylän yliopisto
 • 10.15 Kokemuksia TVT:n käytöstä koulumaailmassa
  Lehtori Ari Myllyviita, Viikin normaalikoulu
 • 10.45 Tauko
 • 11.00  Paneelikeskustelu TVT:n käytöstä kemian opetuksessa
  Koordinaattori Veli-Matti Ikävalko, tuotepäällikkö Salla Paajanen, Metrohm Nordic, lehtori Ari Myllyviita, FM Antti Nikula
 • 11.30 Lounastauko

Valmistautuminen sähköisiin kemian ylioppilaskokeisiin
Puheenjohtaja Tiina Tähkä, kemian jaoksen jäsen, Ylioppilastutkintolautakunta

 • 13.00 Sähköinen ylioppilaskoe kemiassa
  Opetusneuvos Tiina Tähkä, Ylioppilastutkintolautakunta
 • 13.30 Kokemuksia kemian sähköisistä kokeista
  Lehtori Marika Suovanen, Loimaan lukio, lehtori Suvi Aspholm Hyvinkään yhteiskoulun lukio
 • 14.30 – 15.00 Keskustelua ja kysymyksiä

Järjestäjät: Kemian Seurat, LUMA-keskus Suomi/Kemian opetuksen keskus Kemma

 

3rd Annual Seminar of Finnish Centre of Excellence in Atomic Layer Deposition (ALDCoE)

Thursday 19.3.2015
Helsinki Exhibition and Convention Centre

The seminar program will consists of invited lectures given by two foreign and two Finnish lecturers and six shorter presentations given by the researchers of the ALD Centre of Excellence. The presentations will cover the areas of ALDCoE which are development of new chemistry and thin film processes for materials applicable in microelectronics and energy technologies.

Finnish Symposium on Atomic Layer Deposition
Chairman: Prof. Markku Leskelä, University of Helsinki

 • 9.20 Finnish Centre of Excellence in Atomic Layer Deposition
  Prof. Markku Leskelä, University of Helsinki
 • 9.30 Atomic Layer Deposition for Semiconductor Roadmap Challenges
  Dr. Jan Willem Maes (ASM International, The Netherlands)
 • 10.05 Title open
  Dr. Jeff Elam, Argonne National Laboratories, USA
 • Coffee break
 • 11.10 Observing thin film conformality with VTT’s microscopic lateral high-aspect-ratio test structures
  Dr. Riikka Puurunen (VTT)
 • 11.30 Thin films by photo-assisted ALD
  Dr. Ville Miikkulainen (University of Helsinki)
 • 11.50 The characterization of multiferroic ALD grown BFO films
  Dr. Pasi Jalkanen (University of Helsinki)
 • Lunch break
 • 13.30 Molecular Layer Deposition
  Prof. Maarit Karppinen, Aalto University
 • 13.55 ALD for metallization
  Mr. Juhana Kostamo, Managing director, Picosun Oy
 • Coffee break
 • 14.40 Porous silicon supercapacitors
  Prof. Jouni Ahopelto (VTT)
 • 15.00 Composite TiO2 photocatalysts by ALD – fundamental research towards
  water decontamination

  Dr. Jani Hämäläinen (University of Helsinki)
 • 15.20 ALD of 2D materials – opportunities and challenges
  MSc Tiina Sarnet (University of Helsinki)

Organizer: Finnish Centre of Excellence in Atomic Layer Deposition

Laskennallisen kemian symposiumi
Torstai 19.3. 2015

Symposium on Computational Chemistry
Thursday March 19th, 2015

Laskennallinen kemia on noussut yhdeksi tärkeimmistä kemian osa-alueista, sillä jopa parikymmentä prosenttia kaikesta kemian alan tutkimuksesta luokitellaan laskennalliseksi tieteeksi. Aihepiiri on viime vuosina laajentunut valtavalla vauhdilla, sillä yksittäisten pienten molekyylien tarkan kuvauksen lisäksi on mahdollista käsitellä suuria molekyylisysteemejä eri olomuodoissa. Laskennalliset menetelmät myös hienosti täydentävät kokeellista kemiaa, sillä koetuloksia voidaan ennustaa suurellakin tarkkuudella.

Laskennallisen kemian symposiumin pääpuhujat keskittyvät rakenteisiin ja kemiallisiin reaktioihin kaasuissa, nesteissä, pinnoilla ja kiinteissä aineissa kuten jäässä. Kvanttimekaanisten ja klassisten mallien yhdistelmä on esitelmien punainen lanka. Molemmat luennoitsijat kuuluvat maailmalla laskennallisen ja teoreettisen kemian huippuun.

Kotimaiset esitelmänpitäjät edustavat poikkileikkausta maassamme harjoitettavasta laskennallisen kemian tutkimuksesta. Mukana on tutkijoita eri ikäryhmistä.

Chairman: Prof. Lauri Halonen, University of Helsinki

 • 10.00 Efficient exploration and generation of complex free energy landscapes: Theoretical studies of structure and thermodynamics in molecular crystals and polypeptides
  Prof. Mark Tuckerman, New York University
 • 10.45 Break
 • 11.00 Ab initio modelling of NaCl dissociation in aqueous environment – nanoclusters and surfaces
  Prof. Kari Laasonen, Aalto University
 • 11.20 Gold and silver in nanoscale, dispersed by ligands to molecular precision
  Prof. Hannu Häkkinen, University of Jyväskylä
 • 11.40 Computational chemistry at the border of inorganic molecules and materials
  Dos. Antti Karttunen, Aalto University
 • 12.00 Lunch break

Chairman: Prof. Kari Laasonen, Aalto University

 • 13.30 Unravelling the mechanisms of atmospheric reactions by dynamics combined with quantum chemistry
  Prof. Benny Gerber, Hebrew University
 • 14.15 Break
 • 14.30 Computational modelling of atmospheric autoxidation reactions
  Dos. Theo Kurten, University of Helsinki
 • 14.50 A novel model for dispersion interaction between metal atom clusters
  Dos. Vesa Hänninen, University of Helsinki
 • 15.10 Predicting new spectroscopies: Interplay of light and nuclear magnetism
  Prof. Juha Vaara, University of Oulu
 • 15.30 -16.00 Discussion on future trends in computational chemistry: Will computational science outperform experiment?

Organizer: Finnish Chemical Societies

Arkipäivän kemiaa
ChemBio 2015–tapahtumassa, Plaza-lava näyttelyalueella

Keskiviikko 18.3.2015

 • 12.30 Kemian kansallinen tiekarttahanke
  Prof. Markku Räsänen ja prof. Mikko Ritala, HY Kemian laitos
 • 13.00  Mitä nakkisopassa tapahtuu, kun siihen lisätään suolaa?
  Prof. Kari Laasonen, Aalto-yliopisto, Kemian laitos
 • 13.30  Uusiutuva energia Suomen energiantuotannossa
  Johtaja Pekka Ripatti, Uusiutuva Energia, Energiavirasto
 • 14.00 Elintarvikeväärennöksien selvittäminen kemian keinoin
  Laboratorionjohtaja Janne Nieminen, Evira

Torstai 19.3.2015

 • 12.00-13.00 Eurooppalainen nuorten kemistien verkosto ja Kemian Seurojen Nuorten kemistien foorumin esittely
  FM Tiina Sarnet, Helsingin yliopisto, Kemian laitos

Uraseminaari ChemBio 2015–tapahtumassa
Plaza-alue, Helsingin Messukeskus
Torstai 19.3.2015

Tilaisuuden juontavat Anni Siltanen (Kemianteollisuus ry) ja Maija Arvonen (LAL ry).

 • 13.00  Urasuunnitelma, onko se tarpeen ja miten se tehdään?
  Suunnittelija, uraohjaaja, VTM Leena Itkonen, HY Urapalvelut
 • 13.20 Töissä julkisella työnantajalla
  Tullikemisti, FM Arto Mustonen, Tullilaboratorio
 • 13.35 Luonnontieteilijän työmarkkinat – mitä, missä ja miten?
  Uraohjaaja, YTM, FM Satu Roos, Underose ky
 • 14.00 Tutkijana lääketeollisuudessa
  Senioritutkija, FT Satu-Maarit Heinonen, Orion Oyj Orion Pharma T&K
 • 14.15 Rekrytoijan näkökulma
  Henkilöstöpäällikkö, FM Mirka Janhonen, Kemira Oyj
 • 14.35 Ura suomalaisissa diagnostiikkayrityksissä
  Business Development Manager, FM, MBA Pekka Hildén, HyTest Oy
 • 14.50-15.00 Keskustelua ja seminaarin lopetus

Tilaisuuden järjestäjät: Kemianteollisuus, LAL, Suomalaisten kemistien seura ja Suomen Bioteollisuus ry (FIB).