Kemian hyväksi -palkinto Kimmo Himbergille

Kemian hyväksi –palkinto 2017 on myönnetty Sisäisen turvallisuuden strategiahankkeen projektijohtajalle, dosentti Kimmo Himbergille Sisäministeriöstä ja se luovutettiin hänelle Kemian Päivillä 29.3.2017 Helsingin Messukeskuksessa.

Dosentti Kimmo Himberg on toiminnallaan edistänyt ansiokkaasti kemian alaa ja luonut kemiasta ja kemisteistä myönteistä kuvaa.

Kimmo Himberg on Helsingin yliopistosta valmistunut kemisti, joka johti Keskusrikospoliisin rikosteknistä laboratoriota yli 20 vuotta ja aloitti Poliisiammattikorkeakoulun rehtorina vuonna 2011. Hän on väitellyt analyyttisen kemian alalta ja hän on Helsingin yliopiston dosentti. Lisäksi hän on opettanut neljässä muussa koti- ja ulkomaisessa yliopistossa. Tällä hetkellä Kimmo Himberg on virkavapaalla Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin virasta ja toimii Sisäministeriössä sisäisen turvallisuuden strategiahankkeen projektijohtajana.

Kimmo Himbergin ura poikkeaa monin tavoin tyypillisestä kemistin urasta erityisesti sen yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Hän on toiminut pääosin rikoksiin ja rikosten selvittämiseen sekä yleisesti kriminalistiikkaan liittyvien kysymysten parissa. Hän on toiminut mm. Euroopan neuvoston lähettämänä erikoisasiantuntijana Turkin lainsäädännön ja rikosoikeuden uudistamiseen tähtäävässä ohjelmassa Istanbulissa. Lisäksi hän on toiminut YK:n huumausaine- ja rikosasioiden toimiston konsulttina, Euroopan neuvoston aitojen ja väärennettyjen asiakirjojen työryhmän kansallisena edustajana, EU:n Schengen-ympäristön tietoliikenneinfrastruktuurityöryhmän puheenjohtajana, Euroopan rikosteknisten instituuttien verkoston puheenjohtajana, Kansainvälisen rikostuomioistuimen tieteellisenä neuvonantajana, Amsterdamin yliopiston rikosteknisen ohjelman tutkimuskoordinaattorina sekä Maailman antidopingtoimiston arvioijana. Parhaillaan hän toimii Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto CEPOL:in hallintoneuvostossa.

Kimmo Himbergillä on ollut merkittävä rooli Suomalaisten Kemistien Seuran puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä ja hän on tehnyt kemiaa tunnetuksi mm. lukuisin yleistajuisin yleisöluennoin sekä kirjoituksin. Näistä monista ansioistaan kemian alan yhteiskunnallisen merkityksen edistämisessä Kimmo Himbergille myönnetään Kemian hyväksi –palkinto 2017.

Lisätietoja:

Kemian Päivien 2017  tiedotus, Heleena Karrus, 050-5571894, heleena.karrus [at] kemianseura.fi tai Prof. Kimmo Himbertg, 050 4564855, kimmo.himberg [at] intermin.fi