Kemia-lehdet nyt näköisarkistossa vuodesta 2002!

Kemia-lehti on laajentanut lehden sähköistä arkistoa ja avannut sen tutkimuskäyttöön. Hanke toteutettiin Gust. Kompan rahastosta saadun apurahan avulla.

Kemia-lehdet löytyvät nyt näköislehtien arkistosta vuodesta 2002 alkaen. Lehdet ovat pdf-tiedostoina osoitteessa www.kemia-lehti.fi/nakoislehdet. Arkistoa päivitetään jatkuvasti.

Veloituksetta Kemian Seurojen jäsenille
Näköislehtien arkisto on veloitukseton lisäetu Suomalaisten Kemistien Seuran, Kemiallisteknillisen yhdistyksen ja Finska Kemistsamfundetin jäsenille. Seurojen jäsenet pääsevät näköislehtien arkistoon henkilökohtaisella jäsennumerollaan, joka löytyy painetun lehden osoitekentästä. Tunnuksen voi myös pyytää osoitteesta toimitus@kemia-lehti.fi.