Suomen puu- ja polymeerikemian yhdistys

pj. professori Jukka Seppälä
Teknillinen korkeakoulu, kemian tekniikan osasto, PL 6100, 02015 TKK
puh. (09) 451 2614
etunimi.sukunimi@tkk.fi

siht. FT Tekla Tammelin
KCL Science and Consulting, PL 70, 02151 Espoo
puh. 020 7477 333, faksi (09) 464 305
etunimi.sukunimi@kcl.fi

>>jaoton kotisivulle