Suomen NMR-spektroskopiaseura ry

nmrsoc_logo_v1Pj. Jari Sinkkonen

Turun yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto
puh. 02-3336752
etunimi.sukunimi@utu.fi

Vpj. Elina Sievänen
Jyväskylän yliopisto, kemian laitos PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
etunimi.sukunimi@jyu.fi

>>jaoston kotisivulle